Ο αντίκτυπος των παγκόσμιων ανέμων στον καιρό

Ανακαλύψτε το φυσικό φαινόμενο της παγκόσμιας κυκλοφορίας ανέμων και μάθετε πώς τα μοτίβα τους επηρεάζουν τον καιρό του πλανήτη μας.

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 5
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 25 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Κανονικό