Ακάθαρτα ύδατα σε Εμπορικά Κτήρια

3 - Ακάθαρτα ύδατα σε Εμπορικά Κτήρια

Αυτό το μάθημα εξηγεί τους διαφορετικούς τύπους ακάθαρτων υδάτων στα εμπορικά κτήρια και πώς μπορούμε να αποφύγουμε την αναρροή. Δίνει, επίσης, συμβουλές για την ιδανική σχεδίαση συστημάτων ακάθαρτων υδάτων.

Ξεκινήστε το μάθημα

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 4
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 12 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Κανονικό

Επισκόπηση μαθήματος

00:02:23

Εισαγωγή στα Ακάθαρτα ΄Υδατα σε εμπορικά κτίρια

Μάθετε για τους διαφορετικούς τύπους ακάθαρτων υδάτων στα εμπορικά κτίρια και πώς διαχειρίζονται.

00:03:32

Σχεδιασμός συστήματος σε εφαρμογές ακάθαρτων υδάτων

Μάθετε για τα πλεονεκτήματα των υπό πίεση συστημάτων ακάθαρτων υδάτων

00:03:36

Πώς να αποτρέψετε την αναρροή σε εφαρμογές ακάθαρτων υδάτων

Γνωρίστε τις διάφορες μεθόδους πρόληψης της αναρροής

Σύγκριση προληπτικών μεθόδων αναρροής

Μάθετε ποια μέθοδος πρόληψης αναρροής είναι η πιο αποτελεσματική

Ελέγξτε τις Γνώσεις σας

Απαντήστε σε μερικές ερωτήσεις για να δείτε τι έχετε μάθει