Απολύμανση νερού

2 - Απολύμανση νερού

Αυτό το μάθημα σας κάνει μια εισαγωγή στην απολύμανση νερού και στους τομείς εφαρμογής της. Συγκρίνει, επίσης, τις πιο συνηθισμένες μεθόδους απολύμανσης και επιλέγει τον νικητή.

Ξεκινήστε το μάθημα

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 3
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 9 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Κανονικό

Επισκόπηση μαθήματος

00:02:07

Εισαγωγή στην απολύμανση νερού

Γιατί είναι τόσο σημαντική η απολύμανση του νερού και πώς αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται τα βακτήρια της λεγιονέλλας;

Εφαρμογές απολύμανσης νερού

Μάθετε για ποιες εφαρμογές η απολύμανση νερού είναι ιδιαίτερα σημαντική.

00:03:11

Μέθοδοι απολύμανσης νερού και η μέθοδος διοξειδίου του χλωρίου

Μάθετε για τις διάφορες μεθόδους απολύμανσης νερού και ποια είναι η πιο αποτελεσματική.

Ελέγξτε τις Γνώσεις σας

Απαντήστε σε μερικές ερωτήσεις για να δείτε τι έχετε μάθει