Εισαγωγή στην Υποβρύχια σειρά Grundfos

Ένα σύντομο εισαγωγικό βίντεο για τη σειρά με έμφαση στην SQE Grundfos.

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 2
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 5 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Αρχικό