Συνδεθείτε για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας

Συνδεθείτε στο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ GRUNDFOS για να αποκτήσετε την καλύτερη εμπειρία ECADEMY. Εδώ στο MyECADEMY μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόοδό σας και να δείτε τα διπλώματά σας εάν είστε συνδεδεμένοι με το λογαριασμό σας στο GRUNDFOS ACCOUNT.