Αρθρο

Προσφέρετε βιώσιμες επιλογές στους πελάτες σας;


Οι περισσότεροι πελάτες ζητούν βιώσιμες λύσεις για τις HVAC εγκαταστάσεις τους. Εσείς προωθείτε ενεργά τις ευκαιρίες εξοικονόμησης ενέργειας και χρημάτων που μπορούν να επιφέρουν;

Στοιχεία σχετικά με τη βιωσιμότητα

  • 8 στους 10 τελικούς πελάτες ζητούν βιώσιμες λύσεις.

  • Τα συστήματα εγκατάστασης μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην κατασκευή βιώσιμων κτιρίων και στη μείωση των εκπομπών CO₂.

  • Το 44% των έργων αυτή τη στιγμή λαμβάνουν υπόψη τη βιωσιμότητα.

  • Οι πελάτες θέτουν την ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση χρημάτων στις κορυφαίες τους προτεραιότητες βιωσιμότητας.

Μόνοι οι μισοί εγκαταστάτες προωθούν ενεργά τις βιώσιμες λύσεις

Σε όλη την Ευρώπη, κατά μέσο όρο το 52% των εγκαταστατών προωθεί αυτή τη στιγμή βιώσιμες λύσεις, με περισσότερους εγκαταστάτες να εξετάζουν το ενδεχόμενο στα επόμενα χρόνια. Το 25% δεν έχει κανένα πλάνο.

Πηγή: USP Marketing Consultancy B.V. (2022), European Mechanical Installation Monitor Q4 2021, Τριμηνιαίες τηλεφωνικές συνεντεύξεις με 700 εγγεγραμμένες εταιρείες εγκατάστασης HVAC και υδραυλικούς, κατανεμημένους σε 6 μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.

 

Αντικαταστήστε την αναποτελεσματικότητα με την υψηλή απόδοση

Ως εγκαταστάτης, μπορείτε να παίξετε σημαντικό ρόλο στη μείωση της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας. Αν υπολογίσετε πόσους μη αποδοτικούς, παλιούς κυκλοφορητές αντικαθιστάτε εσείς και οι συνάδελφοί σας σε διάστημα ενός έτους, θα δείτε ότι το αποτέλεσμα είναι σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Η Grundfos κάνει εύκολη την εύρεση του καλύτερου, πιο αποδοτικού κυκλοφορητή για οποιοδήποτε σύστημα θέρμανσης, βοηθώντας σας να εκπληρώσετε τις προτεραιότητες βιωσιμότητας των πελατών σας.