Αρθρο

Πιο συνετή επεξεργασία και χρήση του νερού μας

Παρά το γεγονός ότι η ζήτηση για νερό και ενέργεια έχει αυξητικούς ρυθμούς, εμείς συνεχίζουμε να μολύνουμε ή να σπαταλάμε τους διαθέσιμους πόρους μας. Η διαθεσιμότητα των λιγοστών υδάτινων πόρων του πλανήτη μας περιορίζεται όλο και περισσότερο λόγω της μόλυνσης των πόρων του γλυκού νερού που προκαλείται από την απόρριψη μεγάλων ποσοτήτων ανεπαρκώς επεξεργασμένων ή μη επεξεργασμένων ακάθαρτων υδάτων σε ποταμούς, λίμνες, υδροφόρους ορίζοντες και παράκτια ύδατα. To 80% όλων των ακάθαρτων υδάτων επιστρέφει στη φύση χωρίς να έχει περάσει από τη σωστή επεξεργασία.

Και καθώς όλο και περισσότεροι από εμάς μετακομίζουμε στις πόλεις, καταναλώνουμε συλλογικά περισσότερα αγαθά, τα οποία στη συνέχεια απαιτούν περισσότερο νερό. Αυτό το νερό αποτελεί ένα τεράστιο ποσοστό της καθημερινής μας χρήσης αλλά είναι τελείως 'αόρατο' για εμάς. Κάθε προϊόν που χρησιμοποιούμε, τρώμε ή φοράμε χρησιμοποιεί νερό για να παραχθεί. Για παράδειγμα, χρειάζονται 8,000 λίτρα νερού για την παραγωγή ενός τζιν παντελονιού και 12,760 λίτρα για να παραχθεί ένα και μόνο smartphone - κάτι που είναι πολύ. Ωστόσο, αν αρχίζαμε να χρησιμοποιούμε το ίδιο νερό περισσότερο από μία φορά, με έξυπνες λύσεις νερού, θα μπορούσαμε να μειώσουμε σημαντικά αυτόν τον αριθμό. Με αυτόν τον τρόπο, πέντε smartphones θα μπορούσαν να κατασκευαστούν με την ίδια ποσότητα νερού αντί για ένα.

Αυτά τα ζητήματα νερού μεταφράζονται απευθείας σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που μας επηρεάζουν όλους. Όλοι μπορούμε να διαδραματίσουμε έναν ενεργό ρόλο: Οι πολιτικοί πρέπει να εφαρμόσουν την απαραίτητη νομοθεσία, οι πόλεις πρέπει να εφαρμόζουν τις διαθέσιμες αποδοτικές λύσεις νερού και ενέργειας και οι εταιρίες πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην υπεύθυνη χρήση, επαναχρησιμοποίηση και επεξεργασία του νερού καθώς και στις ενεργειακά αποδοτικές λύσεις.

Μαζί, μπορούμε να προσπαθήσουμε για να εξασφαλίσουμε περισσότερο καθαρό νερό εκεί όπου χρειάζεται, να μειώσουμε την κατανάλωση νερού και ενέργειας και να ελαχιστοποιήσουμε την απώλεια νερού - ασκώντας λιγότερη πίεση στους διαθέσιμους πόρους.

Γεγονότα

Αποτύπωμα νερού

Σήμερα, περίπου το 90% του νερού που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή, δεν το βλέπουμε ποτέ. Ένα συντριπτικά μεγάλο ποσοστό χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει την άνετη διαβίωση και την παραγωγή τροφίμων και αγαθών.

Πηγή: Παγκόσμιο Συμβούλιο Ύδατος

Συμπεριφορά καταναλωτή

Οι αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών και στα μοντέλα κατανάλωσης αναμένεται ότι θα αυξήσουν τη ζήτηση για νερό και ενέργεια κατά περίπου 40% και 50% αντίστοιχα μέχρι το 2030.

Πηγή: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: αυξανόμενος καταναλωτισμός

Χρήση νερού

Το νερό οικιακής χρήσης αντιστοιχεί μόνο στο 10% της συνολικής παγκόσμιας κατανάλωσης νερού. Το 70% χρησιμοποιείται στη γεωργία και το υπόλοιπο 20% στη βιομηχανία.

Πηγή: Παγκόσμιο Συμβούλιο Ύδατος

Με τις έξυπνες λύσεις νερού μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά

Οι έξυπνες λύσεις νερού μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για να επιλύσουμε μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας σχετικά με το νερό. Διατίθενται ήδη λύσεις για να μας βοηθήσουν στην επεξεργασία των ακάθαρτων υδάτων, στη μείωση της μόλυνσης του νερού καθώς και στην επαναχρησιμοποίηση των βιομηχανικών ακάθαρτων υδάτων ώστε να μειωθεί η συνολική κατανάλωση του νερού. Αυτές οι λύσεις μπορούν να μετατρέψουν τα απόβλητα σε πόρους.

Η επαναχρησιμοποίηση του νερού μετατρέπει τα ακάθαρτα ύδατα σε πόρους στο εργοστάσιο κατεργασίας επιφανειών

Παλαιότερα, η Grundfos έστελνε αυτό το βρώμικο νερό επεξεργασίας CED σε μία επιτόπου μονάδα προκαταρκτικής επεξεργασίας. Εκεί, το νερό περνούσε από ένα βασικό φιλτράρισμα και μία προεπεξεργασία πριν δρομολογηθεί προς τις δημοτικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων της πόλης. Αυτό συνέβαινε μέχρι που η Grundfos κατασκεύασε ένα πλήρες σύστημα επεξεργασίας και ανακύκλωσης ακάθαρτων υδάτων για το νερό έκπλυσης CED. Αυτό σημαίνει ότι πλέον δεν υπάρχουν απόβλητα - μόνο πόροι.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Ο μόνος τρόπος για να κάνουμε μία αλλαγή είναι να δράσουμε. Παρακάτω θα βρείτε μερικές πηγές για περισσότερη ενημέρωση, συμπεριλαμβανομένης μιας επισκόπησης των λύσεων που διαθέτουμε.