1 βαμβακερό T-shirt 2500 λίτρα

Πηγή: Unesco-IHE Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση σε ζητήματα Υδάτων (2005) Το Αποτύπωμα Νερού για την Κατανάλωση σε Βαμβάκι.
Σύνδεσμος: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report18.pdf

1 τζιν 8000 λίτρα

Πηγή: Unesco-IHE Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση σε ζητήματα Υδάτων (2005) Το Αποτύπωμα Νερού για την Κατανάλωση σε Βαμβάκι.
Σύνδεσμος: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report18.pdf

1 αβοκάντο 227 λίτρα

Πηγή: Unesco-IHE Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση σε ζητήματα Υδάτων (2010) Το Πράσινο, Μπλε και Γκρι Αποτύπωμα Νερού των Καλλιεργειών και Παράγωγων Προϊόντων
Σύνδεσμος: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf

1 φιάλη κρασιού 768 λίτρα

Πηγή: Unesco-IHE Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση σε ζητήματα Υδάτων (2010) Το Πράσινο, Μπλε και Γκρι Αποτύπωμα Νερού των Καλλιεργειών και Παράγωγων Προϊόντων
Σύνδεσμος: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf

1 μπαγκέτα 48 λίτρα

Πηγή: Unesco-IHE Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση σε ζητήματα Υδάτων (2010) Το Πράσινο, Μπλε και Γκρι Αποτύπωμα Νερού των Καλλιεργειών και Παράγωγων Προϊόντων
Σύνδεσμος: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf

2,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι πρέπει να περπατήσουν περίπου 30 λεπτά για να βρουν νερό

Πηγή: Επίτευξη του Στόχου σχετικά με το Πόσιμο νερό και το Αποχετευτικό Δίκτυο MDG: Η Αστική και Αγροτική Πρόκληση της Δεκαετίας. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
Σύνδεσμος: https://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmpfinal.pdf

1,000 παιδιά κάτω των 5 ετών πεθαίνουν κάθε μέρα ως αποτέλεσμα κατανάλωσης μη ασφαλούς πόσιμου νερού

Πηγή: WWAP (Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Παγκόσμια Αξιολόγηση των Υδάτων). 2017. Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τις Παγκόσμιες Εξελίξεις για το Νερό 2017. Ακάθαρτα ύδατα: Ο Ανεκμετάλλευτος Πόρος. Παρίσι, UNESCO.
Σύνδεσμος: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153

Το 80% όλων των ακάθαρτων υδάτων επιστρέφει στο περιβάλλον χωρίς κατάλληλη επεξεργασία

Πηγή: WWAP (Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Παγκόσμια Αξιολόγηση των Υδάτων). 2017. Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τις Παγκόσμιες Εξελίξεις για το Νερό 2017. Ακάθαρτα ύδατα: Ο Ανεκμετάλλευτος Πόρος. Παρίσι, UNESC
Σύνδεσμος: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153

Μέχρι το 2030, το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού αναμένεται ότι θα ζει σε πόλεις

Πηγή: Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών, Διεύθυνση Πληθυσμού (2015) Προοπτικές Παγκόσμιας Αστικοποίησης: Η Αναθεώρηση του 2014
Σύνδεσμος: https://population.un.org/wup/P Publications/Files/WUP2014-Report.pdf

Οι πόλεις χάνουν μέχρι το 60% του αντλούμενου νερού

Πηγή: Έκθεση Δεδομένων Νερού GWI 2019
Σύνδεσμος: https://www.gwiwaterdata.com/data-hub/utilities

Η κατανάλωση ενέργειας για την ψύξη χώρων έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 2000

Πηγή: Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) Ενεργειακή Απόδοση 2018 - Ανάλυση και προοπτικές για το 2040. Σειρά Εκθέσεων για την Αγορά του ΔΟΕ, έκτη έκδοση
Σύνδεσμος: https://webstore.iea.org/market-report-series-energy-efficient-2018

Η κλιματική αλλαγή θα προκαλέσει 30% περισσότερες καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα πλημμύρες και εισροή θαλάσσιου νερού

Πηγή: WWAP (Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Παγκόσμια Αξιολόγηση των Υδάτων)/ΗΕ-Νερό. 2018. Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τις Παγκόσμιες Εξελίξεις για το Νερό 2018. Λύσεις με Βάση τη Φύση για το Νερό. Παρίσι, UNESCO.
Σύνδεσμος: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261424

844 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε νερό ασφαλούς διαχείρισης

Πηγή: Πρόοδος αναφορικά με το πόσιμο νερό, τα αποχετευτικά δίκτυα και τις εγκαταστάσεις υγιεινής: Ενημέρωση 2017 και βάση αναφοράς SDG. Γενεύη: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), 2017
Σύνδεσμος: http:

Το 80% όλων των ακάθαρτων υδάτων επιστρέφει στη φύση χωρίς κατάλληλη επεξεργασία

Πηγή: WWAP (Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Παγκόσμια Αξιολόγηση των Υδάτων). 2017. Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τις Παγκόσμιες Εξελίξεις για το Νερό 2017. Ακάθαρτα ύδατα: Ο Ανεκμετάλλευτος Πόρος. Παρίσι, UNESC
Σύνδεσμος: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153

Οι πόλεις χάνουν μέχρι και το 60% του συνολικού αντλούμενου νερού

Πηγή: Έκθεση Δεδομένων Νερού GWI 2019
Σύνδεσμος: https://www.gwiwaterdata.com/data-hub/utilities

Η κατανάλωση ενέργειας για την ψύξη χώρων έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 2000

Πηγή: Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) Ενεργειακή Απόδοση 2018 - Ανάλυση και προοπτικές για το 2040. Σειρά Εκθέσεων για την Αγορά του ΔΟΕ, έκτη έκδοση
Σύνδεσμος: https://webstore.iea.org/market-report-series-energy-efficient-2018

Το Λονδίνο και το Πόλη του Μεξικού κινδυνεύουν από λειψυδρία

Πηγή: Ο Κύκλος του Μπλε :: Zeropolis - Μεγάλες Πόλεις, Λίγο Νερό
Σύνδεσμος: https://www.circleofblue.org/zeropolis/

Σήμερα, οι βιομηχανίες είναι υπεύθυνες για το 20% της συνολικής κατανάλωσης νερού

Πηγή: Έκθεση 4 των Ηνωμένων Εθνών για τις Παγκόσμιες εξελίξεις για το νερό UNESCO (2012): διαχείριση του νερού σε συνθήκες αβεβαιότητας και κινδύνου
Σύνδεσμος: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000215644

Μέχρι το 2030, το 60% του πληθυσμού αναμένεται ότι θα ζει σε πόλεις

Πηγή: Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών, Διεύθυνση Πληθυσμού (2015) Προοπτικές Παγκόσμιας Αστικοποίησης: Η Αναθεώρηση του 2014
Σύνδεσμος: https://population.un.org/wup/P Publications/Files/WUP2014-Report.pdf

To 80% όλων των ακάθαρτων υδάτων επιστρέφει στη φύση χωρίς να έχει περάσει από σωστή επεξεργασία.

Πηγή: WWAP (Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Παγκόσμια Αξιολόγηση των Υδάτων). 2017. Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τις Παγκόσμιες Εξελίξεις για το Νερό 2017. Ακάθαρτα ύδατα: Ο Ανεκμετάλλευτος Πόρος. Παρίσι, UNESCO
Σύνδεσμος: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153

Σε παγκόσμιο επίπεδο, χάνουμε κατά μέσο όρο το 30% του συνόλου του αντλούμενου γλυκού νερού

Πηγή: Ποσοτικοποίηση του παγκόσμιου προβλήματος νερού χωρίς έσοδα, R. Liemberger and A. Wyatt

Οι πόλεις χάνουν μέχρι και το 60% του συνολικού αντλούμενου νερού

Πηγή: Έκθεση Δεδομένων Νερού GWI 2019
Σύνδεσμος: https://www.gwiwaterdata.com/data-hub/utilities

Πόλη του Μεξικού

Πηγή: Κύκλος του μπλε: Πλημμύρες και Έλλειψη Νερού Σαρώνουν την Πόλη του Μεξικού
Σύνδεσμος: https://www.circleofblue.org/2018/latin-america/floods-water-shortages-swamp-mexico-city/

Η ζήτηση νερού αναμένεται να αυξηθεί κατά 70% μέχρι το 2050

Πηγή: Πρόγραμμα για την Παγκόσμια Αξιολόγηση των Υδάτων 2017 της Unesco
Σύνδεσμος: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/WWDR4%20Background %20Briefing %20Note_ENG.pdf

2 δισεκατομμύρια κάτοικοι πόλεων θα υποφέρουν από έλλειψη νερού μέχρι το 2050.

Πηγές: Στόχος 6 Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, Έκθεση UNWD 2018
Σύνδεσμος: https://www.unwater.org/p Publications/world-water-development-report-2018/

Η ζήτηση για ψύξη σε παγκόσμιο επίπεδο διπλασιάστηκε μέσα στα τελευταία 20 χρόνια.

Πηγή: Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, 2018
Σύνδεσμος: https://webstore.iea.org/market-report-series-energy-efficient-2018

Η κλιματική αλλαγή θα προκαλέσει 30% περισσότερες καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα πλημμύρες και εισροή θαλάσσιου νερού

Πηγή: WWAP (Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Παγκόσμια Αξιολόγηση των Υδάτων)/ΗΕ-Νερό. 2018. Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τις Παγκόσμιες Εξελίξεις για το Νερό 2018. Λύσεις με Βάση τη Φύση για το Νερό. Παρίσι, UNESCO.
Σύνδεσμος: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261424

Οι πλημμύρες επηρεάζουν περίπου 250 εκατομμύρια ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο και προκαλούν ζημίες 40 δισεκατομμυρίων USD σε ετήσια βάση

Πηγή: ΟΟΣΑ 2016 - Οικονομική Διαχείριση Κινδύνων Πλημμύρας
Σύνδεσμος: https://www.oecd.org/daf/fin/insurance/OECD-Financial-Management-of-Flood-Risk.pdf

Σήμερα, οι αντλίες ευθύνονται για το 10% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση - Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής

Έγγραφο εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής Συνοδευτικό Έγγραφο στον Κανονισμό της Επιτροπής Εφαρμογή της Οδηγίας 2005/32 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους ηλεκτροκινητήρες ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (C (2009) 5675) (SEC (2009) 1014) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 641/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τον Ιούλιο 2009 Εφαρμογή της Οδηγίας 2005/32 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ανεξάρτητους κυκλοφορητές και κυκλοφορητές χωρίς στυπιοθλίπτη άξονα

To 80% όλων των ακάθαρτων υδάτων επιστρέφει στη φύση χωρίς να έχει περάσει από σωστή επεξεργασία.

Πηγή: WWAP (Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Παγκόσμια Αξιολόγηση των Υδάτων). 2017. Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τις Παγκόσμιες Εξελίξεις για το Νερό 2017. Ακάθαρτα ύδατα: Ο Ανεκμετάλλευτος Πόρος. Παρίσι, UNESCO
Σύνδεσμος: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153