Νομικά θέματα και πολιτικές

Πολιτική απορρήτου

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2020.

Εισαγωγή και ελεγκτές δεδομένων

Στην Grundfos εκτιμούμε το απόρρητό σας και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την προστασία δεδομένων. Δεσμευόμαστε να συμμορφωθούμε με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ("GDPR", Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) και με άλλους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Αυτή η πολιτική απορρήτου περιγράφει ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από εσάς, πώς τα συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε, πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε και να τα μοιραζόμαστε και ποια είναι τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων.

Για να σας διευκολύνουμε να διαβάσετε και να κατανοήσετε την πολιτική μας, έχουμε κάνει ξεχωριστές επικεφαλίδες για τις τυπικές αλληλεπιδράσεις που μπορεί να έχετε με την Grundfos. Ενδέχεται να εμπίπτουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες, π.χ. εάν είστε και πελάτης και παραλήπτης υλικού μάρκετινγκ, οπότε η περιγραφή σε κάθε κατηγορία θα ισχύει για εσάς.

Αυτή η πολιτική απορρήτου δεν καλύπτει προσωπικά δεδομένα σχετικά με υπαλλήλους της Grundfos, αιτούντες εργασία που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο προσλήψεων ή άλλα περιβάλλοντα που υπόκεινται σε ξεχωριστές πολιτικές απορρήτου.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η Grundfos Holding A / S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Δανία, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία στο ρόλο σας ως πελάτη ή παραλήπτης μάρκετινγκ, η τοπική εταιρεία πωλήσεων Grundfos  είναι από κοινού ελεγκτές δεδομένων με την Grundfos Holding A/S. Για πληροφορίες σχετικά με τους ελεγκτές δεδομένων των cookie / pixel στους ιστότοπούς μας, ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookies.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας παρατίθενται στο τέλος αυτής της πολιτικής απορρήτου.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται επίσης να υπόκεινται στους τοπικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων. Προσέχουμε πολύ να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση μας με τις τοπικές απαιτήσεις και ενδέχεται να ισχύουν τοπικές πρόσθετες πολιτικές, οπότε θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό μας.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την Grundfos - τι, πώς και γιατί;

Επισκέπτες ιστότοπου

Εάν επισκεφθείτε τους ιστότοπούς μας, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 • Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο φτάσατε στους ιστότοπούς μας, π.χ. εάν κάνατε κλικ σε ένα web-banner ή φτάσατε από μια πλατφόρμα κοινωνικών μέσων
 • Λεπτομέρειες τοποθεσίας, όπως η τρέχουσα τοποθεσία σας, η χώρα, οι προτιμήσεις του τοπικού ιστότοπου (π.χ. Grundfos.com, Grundfos.de, Grundfos.us ή παρόμοια) κ.λπ.
 • Πληροφορίες χρήσης και αλληλεπίδρασης, όπως η διεύθυνση IP σας (κατακερματισμός), λεπτομέρειες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις σας με τους ιστότοπούς μας (συμπεριλαμβανομένων αναζητήσεων προϊόντων, επισκέψεων σελίδων, χρόνου που ξοδεύετε σε σελίδες, κλικ που πραγματοποιήθηκαν, γραπτή εισαγωγή κ.λπ.), δεδομένων και στατιστικών απόδοσης και διάγνωσης , το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας και άλλες προδιαγραφές κ.λπ..
 • Πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη πελατών, όπως λεπτομέρειες που έχουν εισαχθεί σε φόρμες αυτοεξυπηρέτησης ή επικοινωνίας, αρχεία καταγραφής συνομιλιών με το προσωπικό υποστήριξης πελατών κ.λπ.
 • Δεδομένα έρευνας και ικανοποίησης πελατών, όπως απαντήσεις σε έρευνες, σχόλια που παρέχονται στους υπαλλήλους της Grundfos ή την Grundfos κ.λπ.

Για τους επισκέπτες του ιστότοπου συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μέσω αλληλεπιδράσεων με τους ιστότοπους, π.χ. μέσω της χρήσης cookies ή pixel (ανατρέξτε στην πολιτική cookies για περισσότερες πληροφορίες). Τέλος, ενδέχεται να συλλέξουμε ή να λάβουμε προσωπικά δεδομένα από τρίτους, όπως πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, ιστότοπους και επιχειρηματικούς συνεργάτες της Grundfos, ή από διαθέσιμες στο κοινό πηγές.

Χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών μας. Αυτό το κάνουμε μέσω αναλύσεων και στατιστικών βάσει των δεδομένων που συλλέγουμε. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για εσωτερικούς σκοπούς στο Grundfos. Οι κύριοι σκοποί περιλαμβάνουν:

 • Βελτίωση και ανάπτυξη των προσφορών της Grundfos, συμπεριλαμβανομένων για στατιστικούς σκοπούς, και αναλύσεις των απαιτήσεων των χρηστών.
 • Διαχείριση επιτυχίας πελατών, δηλαδή παρακολούθηση, ανάλυση, διαχείριση και υποστήριξη σχέσεων πελατών πλήρου κύκλου ζωής
 • Βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μάρκετινγκ με βάση τη γνώση των συμπεριφορών και της χρήσης των χρηστών
 • Εκπαίδευση υπαλλήλων της Grundfos, π.χ. στην υποστήριξη πελατών, ανάπτυξη πληροφορικής ή πωλήσεις.
 • Βελτιστοποίηση και ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης 
 • Διόρθωση σφαλμάτων και τεχνική συντήρηση 
 • Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της Grundfos 
 • Και επίλυση διαφορών, επιβολή συμβατικών συμφωνιών και καθιέρωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Για να κάνουμε τα παραπάνω, συνδυάζουμε και εμπλουτίζουμε τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει ή λάβει, και χρησιμοποιούμε προφίλ και αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προφίλ και αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων" παρακάτω. Ως παραδείγματα, αυτό συνεπάγεται ότι οι αναζητήσεις προϊόντων σας ή η χρήση ορισμένων λειτουργιών μπορούν να συνδυαστούν με δεδομένα από τα συστήματα μάρκετινγκ μας (εάν είστε παραλήπτης μάρκετινγκ, ανατρέξτε στην ενότητα "Παραλήπτες μάρκετινγκ") ή με δεδομένα σχετικά με τον λογαριασμό σας στο Grundfos (εάν είστε εγγεγραμμένος) χρήστη, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήστες ψηφιακών προσφορών της Grundfos"), που θα μας επιτρέψουν να εξατομικεύσουμε περιεχόμενο για εσάς ή ότι τα δεδομένα εμπλουτίζονται με δεδομένα από τρίτα μέρη ή AI / μηχανική μάθηση.

Η Grundfos συλλέγει και αποθηκεύει όλα τα δεδομένα που διαβιβάζονται μέσω της υποδομής πληροφορικής της Grundfos. Αυτό περιλαμβάνει τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών με τις συσκευές Grundfos, τους διακομιστές και τις υπηρεσίες Grundfos ή/και τυχόν ιστότοπους ή υπηρεσίες στο Διαδίκτυο. Τα δεδομένα συλλέγονται για την παροχή διερευνητικών δυνατοτήτων σε περίπτωση περιστατικών κυβερνοασφάλειας και ασφάλειας των πληροφοριών. 

Για τον σκοπό αυτό η Grundfos θα επεξεργάζεται τις εξής κατηγορίες δεδομένων: 

 • Διεύθυνση IP
 • Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης
 • Διαφορά ζώνης ώρας από την ώρα Γκρίνουιτς (GMT)
 • Περιεχόμενο αιτήματος (συγκεκριμένος ιστότοπος)
 • Κατάσταση πρόσβασης/Κωδικός κατάστασης HTTP
 • Μεταφερόμενος όγκος δεδομένων
 • Ιστότοπος που ζητά πρόσβαση
 • Πρόγραμμα περιήγησης, ρυθμίσεις γλώσσας, έκδοση λογισμικού του προγράμματος περιήγησης του λειτουργικού συστήματος και της επιφάνειας εργασίας

Μόνο εγκεκριμένοι υπάλληλοι εντός της Grundfos IS έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Όλες οι προσβάσεις και οι χρήσεις αυτών των δεδομένων καταγράφονται και ελέγχονται. Επιπλέον, η ανθρώπινη πρόσβαση στα δεδομένα χρησιμοποιείται μόνο μετά από μηχανική και αυτοματοποιημένη ανάλυση.

Παραλήπτες Μάρκετινγκ

Όταν είστε παραλήπτης μάρκετινγκ, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούμε για να σας παρέχουμε προσαρμοσμένες ειδήσεις, πληροφορίες, εκδηλώσεις και προσφορές, βελτιώνοντας έτσι την εμπειρία σας στο Grundfos.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 • Προσωπικά στοιχεία, όπως το όνομα και το επώνυμό σας, την υπογραφή, τις προτιμήσεις γλώσσας κ.λπ.
 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως η διεύθυνση (εργασία), η χώρα διαμονής / η γεωγραφική περιοχή, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση email κ.λπ.
 • Πληροφορίες σχετικά με την εργασία, όπως η βιομηχανία, ο ρόλος, ο εργοδότης σας, η σχέση με άλλα μέρη (π.χ. διανομείς ή εγκαταστάτες), περιοχές ενδιαφέροντος κ.λπ.
 • Πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις με εσάς, όπως η συγκατάθεσή σας για την παραλαβή υλικού μάρκετινγκ, η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών μάρκετινγκ (όπως τα κλικ, τα ανοίγματα, τα κανάλια κ.λπ.), οι προτιμήσεις μάρκετινγκ, οι αναζητήσεις προϊόντων και τα ενδιαφέροντα, οι πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις πωλήσεων, την συμμετοχή σε εκδήλωση ή έκθεση, κ.λπ.
 • Λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή σε προγράμματα και διαγωνισμούς επιβράβευσης / ανταμοιβής, όπως λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των πόντων που συλλέχθηκαν και πώς, τη δαπάνη των πόντων, τις ανταμοιβές και τα βραβεία που κερδήθηκαν, το σύνολο των κληρώσεων ή οι συμμετοχές σε κληρώσεις, απαντήσεις σε κουίζ, συμμετοχή σε παιχνίδια κ.λπ.
 • Δραστηριότητα σε σχετικές πλατφόρμες τρίτων, όπως δραστηριότητα κοινωνικών μέσων (σύμφωνα με τις συγκαταθέσεις / ρυθμίσεις σας σε τέτοια κοινωνικά μέσα) και πλατφόρμες των επιχειρηματικών μας συνεργατών.
 • Δεδομένα έρευνας και ικανοποίησης πελατών, όπως απαντήσεις σε έρευνες (εκτός ανώνυμων), σχόλια που παρέχονται στους υπαλλήλους της Grundfos ή την Grundfos κ.λπ.
 

Εκτός από την παροχή υλικού μάρκετινγκ και την εξατομίκευση του υλικού μάρκετινγκ που λαμβάνετε, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για εσωτερικούς σκοπούς στην Grundfos, συμπεριλαμβανομένων:

 • Διαχείριση επιτυχίας πελατών, δηλαδή παρακολούθηση, ανάλυση, διαχείριση και υποστήριξη σχέσεων πελατών πλήρου κύκλου ζωής.
 • Βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μάρκετινγκ, π.χ. ανάλυση των απαιτήσεων των πελατών για στόχευση διαφημίσεων ή παροχή πληροφοριών σχετικά με συμπληρωματικές υπηρεσίες / προϊόντα στο υπάρχον χαρτοφυλάκιο
 • Βελτιστοποίηση και ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης
 • Εκπαίδευση υπαλλήλων της Grundfos, π.χ. στην υποστήριξη πελατών ή στις πωλήσεις
 • Διόρθωση σφαλμάτων και τεχνική συντήρηση
 • Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της Grundfos, π.χ. νόμοι μάρκετινγκ και νόμοι προστασίας δεδομένων 
 • Και επίλυση διαφορών, επιβολή συμβατικών συμφωνιών και καθιέρωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Για να κάνουμε τα παραπάνω και για τη γενική υποστήριξη των σχέσεων με τους πελάτες, συνδυάζουμε και εμπλουτίζουμε τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει ή λάβει, και χρησιμοποιούμε προφίλ και αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προφίλ και αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων" παρακάτω. Ως παραδείγματα, αυτό συνεπάγεται ότι τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο σύστημα διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) συνδυάζονται με δεδομένα από τα συστήματα μάρκετινγκ μας (βλ. "Πελάτες") ή ότι μπορούμε να συνδυάσουμε δεδομένα μάρκετινγκ με προϊόντα και να προσφέρουμε δεδομένα χρήσης (βλ. ψηφιακών προσφορών της Grundfos »), ή ότι τα δεδομένα είναι εμπλουτισμένα με δεδομένα τρίτων ή AI / μηχανική μάθηση. Μπορούμε επίσης να συνδυάσουμε δεδομένα για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της Grundfos.

Πελάτες

Όταν είστε πελάτης της Grundfos, ή όταν εργάζεστε για μια εταιρεία που είναι πελάτης της Grundfos, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούμε για να παρέχουμε σε εσάς ή τον εργοδότη σας την καλύτερη δυνατή εμπειρία Grundfos, βελτιώνοντας έτσι την αξία των πελατών.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 • Προσωπικά στοιχεία, όπως το όνομα και το επώνυμό σας, την υπογραφή, τις προτιμήσεις γλώσσας, τις εγγραφές βίντεο / ήχου και φωτογραφίες σας (σε περίπτωση απομακρυσμένης υποστήριξης) κ.λπ.
 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως η διεύθυνση (εργασία), η χώρα διαμονής / η γεωγραφική περιοχή, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση email κ.λπ.
 • Πληροφορίες σχετικά με την εργασία, όπως η βιομηχανία, ο ρόλος, ο εργοδότης σας, η σχέση με άλλα μέρη (π.χ. διανομείς ή εγκαταστάτες), περιοχές ενδιαφέροντος κ.λπ.
 • Πληροφορίες που σχετίζονται με τις πωλήσεις, στο βαθμό που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, όπως αλληλογραφία μέσω email, πληροφορίες σχετικά με επισκέψεις πωλήσεων, συμμετοχή σε εκδηλώσεις ή εμπορικές εκθέσεις, συμμετοχή σε διαδικτυακά σεμινάρια, εκκρεμείς παραγγελίες ή ενεργές συνδρομές, ιστορικό αγορών / παραγγελιών, ιστορικό συνδρομών, ιστορικό προσφορών, διευθύνσεις παράδοσης, εκπτώσεις και κίνητρα κ.λπ.
 • Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, την εγγύηση και την υπηρεσία, στο βαθμό που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, όπως εγκατεστημένη βάση, ημερομηνίες εγκατάστασης, κατάσταση εγγύησης, εκτεταμένες εγγυήσεις, πληροφορίες επισκευής και σέρβις, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης συντήρησης και των επισκέψεων σέρβις κ.λπ.
 • Πληροφορίες χρήσης και κατάστασης προϊόντος, στο βαθμό που αυτό περιέχει προσωπικά δεδομένα και ότι μπορεί να συνδεθεί μαζί σας ως πελάτης, όπως ροή και πίεση νερού, εκκένωση νερού και λυμάτων, χρήση ισχύος, θερμοκρασία, άλλα δεδομένα χρήσης, σφάλμα αναφορές, κατάσταση συντήρησης, εκκρεμείς επισκέψεις σέρβις, αρχεία καταγραφής χρήσης κ.λπ.
 • Χρήση εφαρμογών, προσφορών ή ιστότοπων, στο βαθμό που αυτό μπορεί να συνδεθεί μαζί σας ως πελάτης, όπως οι αλληλεπιδράσεις σας με λειτουργίες εντός των διαφόρων εφαρμογών ή υπηρεσιών (όπως χρήση χαρακτηριστικών, αναζητήσεις προϊόντων, επισκέψεις σελίδων, χρόνος που αφιερώνεται σε σελίδες, κλικ ή επαφές που πραγματοποιήθηκαν, γραπτή εισαγωγή, ιστορικό χρήσης κ.λπ.), συνδεσιμότητα προϊόντος, δεδομένα σχετικά με τα επίπεδα δραστηριότητας (αδράνεια) στο πλαίσιο της προσφοράς, αρχεία καταγραφής συμβάντων, αναφορές που δημιουργήθηκαν ή κοινοποιήθηκαν, λεπτομέρειες λήψεων / εγκατεστημένων εφαρμογών ή προγραμμάτων, το IP Διεύθυνση, απόδοση και διαγνωστικά δεδομένα και στατιστικά στοιχεία, δεδομένα έκδοσης, τύπος συσκευής, λειτουργικό σύστημα και άλλες προδιαγραφές, δεδομένα σφαλμάτων, πάροχος δικτύου κ.λπ.
 • Πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη πελατών, όπως λεπτομέρειες που έχουν εισαχθεί σε φόρμες αυτοεξυπηρέτησης ή επικοινωνίας, αρχεία καταγραφής συνομιλιών με το προσωπικό υποστήριξης πελατών, αναγνωριστικό καλούντος, ηχογράφηση κλήσεων (ενδέχεται να απαιτείται συγκατάθεση, ανάλογα με τις περιστάσεις) ή σημειώσεις κλήσεων , ώρα κλήσεων, αλληλογραφία με Grundfos, κ.λπ.
 • Λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή σε προγράμματα και διαγωνισμούς επιβράβευσης / ανταμοιβής, όπως λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των πόντων που συλλέχθηκαν και πώς, τη δαπάνη των πόντων, τις ανταμοιβές και τα βραβεία που κερδήθηκαν, το σύνολο των κληρώσεων ή τα εισιτήρια σε κληρώσεις, απαντήσεις σε κουίζ, συμμετοχή σε παιχνίδια κ.λπ.
 • Λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή σε δίκτυο ή κοινότητες που φιλοξενούνται ή διευκολύνονται από την Grundfos, όπως λεπτομέρειες για τις αλληλεπιδράσεις σας με την Grundfos ή άλλους συμμετέχοντες σε τέτοια πλαίσια και δεδομένα απαραίτητα για τη διευκόλυνση του εν λόγω δικτύου / κοινότητας.
 • Συναλλαγές ή / και οικονομικές πληροφορίες, στο βαθμό που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία τιμολόγησης, τραπεζικά στοιχεία, στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, πληροφορίες από πιστωτικά γραφεία κ.λπ.
 • Λεπτομέρειες σχετικά με τις επισκέψεις στην Grundfos ή αλλού, στο βαθμό που φιλοξενούμε μια επίσκεψη από εσάς ή διευκολύνουμε με άλλο τρόπο τις επισκέψεις και τα ταξίδια από εσάς σε ένα χώρο της Grundfos, όπως ο λόγος για την επίσκεψή σας και, εάν χρειάζεται, διατροφικές απαιτήσεις, διαμονή, ταξιδιωτικό δρομολόγιο, διαβατήριο αντίγραφο (εάν απαιτείται), διεύθυνση σπιτιού (εάν απαιτείται), επαφές έκτακτης ανάγκης, φωτογραφίες και ομαδικές φωτογραφίες κ.λπ.
 • Δραστηριότητα σε σχετικές πλατφόρμες τρίτων, όπως δραστηριότητα κοινωνικών μέσων (σύμφωνα με τις συγκαταθέσεις / ρυθμίσεις σας σε τέτοια κοινωνικά μέσα) και πλατφόρμες των επιχειρηματικών μας συνεργατών.
 • Δεδομένα έρευνας και ικανοποίησης πελατών, όπως απαντήσεις σε έρευνες, σχόλια που παρέχονται στους υπαλλήλους της Grundfos ή την Grundfos κ.λπ.

Τα προαναφερθέντα προσωπικά δεδομένα θα συλλέγονται μόνο στον βαθμό που σχετίζεται με τη σχέση πελατών και τις αλληλεπιδράσεις σας με την Grundfos. Ως βασικός κανόνας, συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς ή από τον εργοδότη / τους συναδέλφους σας, π.χ. όταν μας παρέχετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας ή αγοράζετε ένα προϊόν / υπηρεσία από εμάς. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από προσφορές της Grundfos (π.χ. προϊόντα, εφαρμογές ή υπηρεσίες cloud) και ιστότοπους της Grundfos που χρησιμοποιείτε από εσάς (ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήστες ψηφιακών προσφορών της Grundfos" και "Επισκέπτες ιστότοπου" για επιπλέον λεπτομέρειες) ή από την απόδειξη παραλαβής του μάρκετινγκ μας υλικό (βλ. «Παραλήπτες μάρκετινγκ»). Τέλος, ενδέχεται να συλλέξουμε ή να λάβουμε προσωπικά δεδομένα από τρίτους, όπως πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, ιστότοπους και επιχειρηματικούς συνεργάτες της Grundfos, ή από διαθέσιμες στο κοινό πηγές.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα π.χ. για προσαρμοσμένες προσφορές, βελτιωμένη εξυπηρέτηση και υποστήριξη για τα προϊόντα Grundfos και αυξημένη λειτουργικότητα των προσφορών της Grundfos. Με άλλα λόγια, χρησιμοποιούμε και αναλύουμε προσωπικά δεδομένα για να διασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία πελατών για εσάς, με βάση τις προτιμήσεις σας και τις αλληλεπιδράσεις σας με την Grundfos, και για τη συνεχή βελτίωση των προσφορών της Grundfos. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για εσωτερικούς σκοπούς στο Grundfos, όπως:

 • Διαχείριση επιτυχίας πελατών, δηλαδή παρακολούθηση, ανάλυση, διαχείριση και υποστήριξη σχέσεων πελατών πλήρου κύκλου ζωής.
 • Βελτιστοποίηση δραστηριοτήτων μάρκετινγκ και πωλήσεων, π.χ. ανάλυση των απαιτήσεων των πελατών για στόχευση διαφημίσεων ή παροχή πληροφοριών σχετικά με συμπληρωματικές υπηρεσίες / προϊόντα στο υπάρχον χαρτοφυλάκιο
  βελτιστοποίηση και ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης
 • Σκοπούς επικοινωνίας, π.χ. συνεντεύξεις πελατών ή ιστορίες
 • Εκπαίδευση υπαλλήλων της Grundfos, π.χ. στην υποστήριξη πελατών ή στις πωλήσεις
 • Διόρθωση σφαλμάτων και τεχνική συντήρηση
 • Σχεδιασμός, εκτέλεση και διαχείριση της συμβατικής σχέσης με τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης και της τήρησης βιβλίων πρόληψη απάτης και κατάχρησης
 • Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της Grundfos, π.χ. έλεγχος των εξαγωγών και τελωνειακοί έλεγχοι ή κυρώσεις 
 • Και επίλυση διαφορών, επιβολή συμβατικών συμφωνιών και καθιέρωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Για να κάνουμε τα παραπάνω και για τη γενική υποστήριξη των σχέσεων με τους πελάτες, συνδυάζουμε και εμπλουτίζουμε τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει ή λάβει, και χρησιμοποιούμε προφίλ και αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προφίλ και αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων" παρακάτω. Ως παραδείγματα, αυτό συνεπάγεται ότι τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο σύστημα διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) συνδυάζονται με δεδομένα από τα συστήματα μάρκετινγκ μας ή ότι μπορούμε να συνδυάσουμε δεδομένα πωλήσεων με δεδομένα χρήσης προϊόντος ή ότι τα δεδομένα εμπλουτίζονται με δεδομένα τρίτων ή AI / μηχανική μάθηση. Μπορούμε επίσης να συνδυάσουμε δεδομένα για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της Grundfos, π.χ. για έλεγχο κυρώσεων.

Χρήστες ψηφιακών προσφορών της Grundfos

Εάν είστε ο κάτοχος ή χρήστης μιας ψηφιακής προσφοράς ή εφαρμογής Grundfos, συμπεριλαμβανομένων φυσικών προϊόντων με έξυπνη λειτουργικότητα ή εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης στη Grundfos (δημιουργία λογαριασμού Grundfos), ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς. Λάβετε υπόψη ότι δεν θα είναι όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες / εφαρμογές «προσωπικά δεδομένα» βάσει του GDPR. Τα προσωπικά δεδομένα θα είναι μόνο δεδομένα που μπορούν να σχετίζονται με εσάς ως υποκείμενο δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 • Προσωπικά στοιχεία, όπως το όνομα και το επώνυμό σας, το αναγνωριστικό χρήστη / κωδικό πρόσβασης και ο κωδικός πρόσβασης, οι προτιμήσεις γλώσσας, οι εγγραφές βίντεο / ήχου και φωτογραφίες σας (σε περίπτωση απομακρυσμένης υποστήριξης) κ.λπ.
 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως η διεύθυνση (εργασία), η χώρα διαμονής / η γεωγραφική περιοχή, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση email κ.λπ.
 • Πληροφορίες σχετικά με την εργασία, όπως ο εργοδότης / η εταιρεία σας, οι τομείς ενδιαφέροντος, ο ρόλος εργασίας κ.λπ.
 • Πληροφορίες σχετικά με τις πωλήσεις, στο βαθμό που περιέχουν προσωπικά δεδομένα και ότι ενδέχεται να συνδεθούν μαζί σας ως χρήστης, όπως εκκρεμείς παραγγελίες ή ενεργές συνδρομές, ιστορικό αγορών / παραγγελιών, ιστορικό συνδρομών, διευθύνσεις παράδοσης, εκπτώσεις και κίνητρα κ.λπ.
 • Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, την εγγύηση και την εξυπηρέτηση, όπως η εγκατεστημένη βάση (προϊόντα και αύξων αριθμός, διεύθυνση εγκατάστασης), ημερομηνίες εγκατάστασης, κατάσταση εγγύησης, εκτεταμένες εγγυήσεις, πληροφορίες επισκευής και σέρβις, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης συντήρησης και των επισκέψεων σέρβις κ.λπ.
 • Πληροφορίες χρήσης και κατάστασης προϊόντος, στο βαθμό που αυτό περιέχει προσωπικά δεδομένα, όπως ροή και πίεση νερού, εκκένωση νερού και λυμάτων, χρήση ισχύος, θερμοκρασία, άλλα δεδομένα χρήσης, αναφορές σφαλμάτων, κατάσταση συντήρησης, εκκρεμείς επισκέψεις σέρβις, αρχεία καταγραφής χρήσης , και τα λοιπά.
 • Χρήση εφαρμογών ή προσφορών, όπως οι αλληλεπιδράσεις σας με λειτουργίες εντός των διαφόρων εφαρμογών ή υπηρεσιών (όπως χρήση λειτουργιών, αναζητήσεις προϊόντων, επισκέψεις σελίδων, χρόνος που αφιερώνεται σε σελίδες, κλικ ή πινελιές που εκτελούνται, γραπτή εισαγωγή κ.λπ.), συνδεσιμότητα προϊόντος, δεδομένα σχετικά με επίπεδα δραστηριότητας (αδράνεια) στο πλαίσιο της προσφοράς, αρχεία καταγραφής συμβάντων, αναφορές που δημιουργήθηκαν ή κοινοποιήθηκαν, λεπτομέρειες για εφαρμογές ή προγράμματα που έχουν ληφθεί / εγκατασταθεί, τη διεύθυνση IP, τα δεδομένα και τα στατιστικά στοιχεία απόδοσης και διάγνωσης, τον τύπο της συσκευής σας, το λειτουργικό σύστημα και άλλες προδιαγραφές, δεδομένα έκδοσης, δεδομένα σφαλμάτων, φορέας δικτύου κ.λπ.
 • Δραστηριότητα σε πλατφόρμες τρίτων, όπως δραστηριότητα κοινωνικών μέσων (σύμφωνα με τις συγκαταθέσεις / ρυθμίσεις σας σε τέτοια κοινωνικά μέσα) και πλατφόρμες των επιχειρηματικών μας συνεργατών (σε σχέση με συγκεκριμένες προσφορές).
 • Δεδομένα τοποθεσίας, όπως τοποθεσία χρήστη.
 • Πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη πελατών, όπως λεπτομέρειες που έχουν εισαχθεί σε φόρμες αυτοεξυπηρέτησης ή επικοινωνίας, αρχεία καταγραφής συνομιλιών με το προσωπικό υποστήριξης πελατών, αναγνωριστικό καλούντος, ηχογράφηση κλήσεων (εάν συμφωνείτε από εσάς) κ.λπ.
  Δεδομένα έρευνας και ικανοποίησης πελατών, όπως απαντήσεις σε έρευνες, σχόλια που παρέχονται στους υπαλλήλους της Grundfos ή της Grundfos κ.λπ.

Τα προαναφερθέντα προσωπικά δεδομένα θα συλλέγονται μόνο στον βαθμό που σχετίζεται με τη χρήση των προσφορών μας και τις άλλες αλληλεπιδράσεις σας με την Grundfos. Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα τόσο απευθείας από εσάς όσο και μέσω της χρήσης των προσφορών μας (συμπεριλαμβανομένων φυσικών προϊόντων, εφαρμογών, υπηρεσιών cloud κ.λπ.). Ως παράδειγμα προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται απευθείας από εσάς, όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό Grundfos, μας παρέχετε τα στοιχεία επικοινωνίας, το αναγνωριστικό χρήστη / στοιχεία σύνδεσης και τα στοιχεία του εργοδότη σας, και μπορείτε επίσης να μας παρέχετε επιπλέον (προαιρετικά) στοιχεία, όπως περιοχές ενδιαφέρον. Ορισμένα προσωπικά δεδομένα θα συλλέγονται μόνο εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως υπενθυμίσεις ή αναφορές ή εάν συνδέσετε την εφαρμογή / προϊόν σας με έναν λογαριασμό Grundfos (όπου η σύνδεση είναι προαιρετική). Τέλος, ενδέχεται να συλλέξουμε ή να λάβουμε προσωπικά δεδομένα από τρίτα μέρη, όπως επιχειρηματικούς εταίρους της Grundfos ή οργανισμούς ύδρευσης / επεξεργασίας ή από διαθέσιμες στο κοινό πηγές.

Χρησιμοποιούμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα για να σας προσφέρουμε επιπλέον αξία και εξατομίκευση, π.χ. λειτουργίες που θα μπορούσαν να βελτιστοποιήσουν τη χρήση του νερού σας, την ενεργειακή απόδοση, τη συντήρηση των προϊόντων, να ρυθμίσουν υπενθυμίσεις για εσάς, να σας παραδώσουν αναφορές κ.λπ.. Εάν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Grundfos, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς τα οποία χρησιμοποιούμε για να σας παρέχουμε προσφορές που απαιτούν λογαριασμό Grundfos (βλέπε επίσης «Πελάτες» και «Παραλήπτες μάρκετινγκ»), για να σας παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και προτάσεις βάσει των τις προτιμήσεις και τις αλληλεπιδράσεις σας με την Grundfos, και για τη συνεχή βελτίωση των προσφορών και της εμπειρίας χρήστη της Grundfos.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για εσωτερικούς σκοπούς στο Grundfos. Οι κύριοι σκοποί περιλαμβάνουν:

 • Διαχείριση επιτυχίας πελατών, δηλαδή παρακολούθηση, ανάλυση, διαχείριση και υποστήριξη σχέσεων πελατών πλήρου κύκλου ζωής.
 • Βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ και πωλήσεων με βάση τη γνώση των συμπεριφορών των χρηστών και την προσφορά χρήσης
 • Βελτιστοποίηση και ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης 
 • Σκοπούς επικοινωνίας, π.χ. συνεντεύξεις χρηστών ή ιστορίες 
 • Εκπαίδευση υπαλλήλων της Grundfos, π.χ. στην υποστήριξη πελατών, τεχνική υποστήριξη ή πωλήσεις
 • Διόρθωση σφαλμάτων και τεχνική συντήρηση 
 • Σχεδιασμός, εκτέλεση και διαχείριση της συμβατικής σχέσης με τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης και της τήρησης βιβλίων
 • Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της Grundfos, π.χ. νόμοι συμμόρφωσης προϊόντων ή νόμοι προστασίας δεδομένων 
 • Και επίλυση διαφορών, επιβολή συμβατικών συμφωνιών και καθιέρωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Για να κάνουμε τα παραπάνω, συνδυάζουμε και εμπλουτίζουμε τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει ή λάβει, και χρησιμοποιούμε προφίλ και αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προφίλ και αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων" παρακάτω. Ως παραδείγματα, αυτό συνεπάγεται ότι συνδυάζουμε δεδομένα από διαφορετικά προϊόντα και εφαρμογές ή ότι μπορούμε να συνδυάσουμε δεδομένα πωλήσεων με δεδομένα χρήσης προϊόντων (βλ. «Πελάτες» και «Παραλήπτες μάρκετινγκ») ή ότι τα δεδομένα εμπλουτίζονται με δεδομένα τρίτων ή AI / μηχανική μάθηση.

Προμηθεύτες

Εάν εσείς ή ο εργοδότης σας είστε προμηθευτής της Grundfos ή υπεργολάβος σε προμηθευτή της Grundfos, ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς για να διασφαλίσουμε ότι η επιχειρηματική μας σχέση λειτουργεί αποτελεσματικά και ομαλά.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 • Προσωπικά στοιχεία, όπως το όνομα και το επώνυμό σας, όνομα χρήστη / κωδικό πρόσβασης και κωδικός πρόσβασης (εάν υπάρχει), υπογραφή, προτιμήσεις γλώσσας κ.λπ.
 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως η διεύθυνση (εργασία), η χώρα διαμονής / η γεωγραφική περιοχή, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση email κ.λπ.
 • Πληροφορίες σχετικά με την εργασία, όπως η βιομηχανία σας, ο ρόλος σας, ο εργοδότης, η σχέση με άλλα μέρη, το καθεστώς άδειας εργασίας, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα μαθήματα / πιστοποιήσεις που ολοκληρώθηκαν (εάν υπάρχουν) κ.λπ.
 • Πληροφορίες σχετικά με τον προμηθευτή, στο βαθμό που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, όπως αλληλογραφία μέσω email, ιστορικό προμηθευτή με την Grundfos, αναφορές, κριτικές απόδοσης, συμμετοχή σε εκδηλώσεις ή εμπορικές εκθέσεις κ.λπ.
 • Συναλλαγές ή / και οικονομικές πληροφορίες, στο βαθμό που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία τιμολόγησης, τραπεζικά στοιχεία, πληροφορίες από πιστωτικά γραφεία κ.λπ.
 • Λεπτομέρειες σχετικά με τις επισκέψεις ή την εργασία στην Grundfos ή αλλού, στο βαθμό που φιλοξενούμε μια επίσκεψη από εσάς ή διευκολύνουμε με άλλο τρόπο τις επισκέψεις και τα ταξίδια από εσάς σε ένα περιβάλλον της Grundfos, ή εάν εκτελείτε εργασία σε τοποθεσίες της Grundfos ή εκ μέρους της Grundfos σε άλλες τοποθεσίες , όπως ο λόγος για την επίσκεψή σας (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών εργασίας), και εάν υπάρχουν σχετικές διατροφικές απαιτήσεις, διαμονή, δρομολόγιο ταξιδιού, αντίγραφο διαβατηρίου (εάν απαιτείται), διεύθυνση κατοικίας (εάν απαιτείται), επαφές έκτακτης ανάγκης, φωτογραφίες και ομαδικές φωτογραφίες κ.λπ.
 • Δεδομένα έρευνας προμηθευτή, όπως απαντήσεις σε έρευνες, σχόλια που παρέχονται στους υπαλλήλους της Grundfos ή την Grundfos κ.λπ.

Τα προαναφερθέντα προσωπικά δεδομένα θα συλλέγονται μόνο στο βαθμό που σχετίζεται με τη σχέση προμηθευτή σας και τις αλληλεπιδράσεις σας με την Grundfos. Ως βασικός κανόνας, συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς ή από τον εργοδότη / τους συναδέλφους σας, π.χ. όταν μας παρέχετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας ή συνάπτουμε μια επιχειρηματική σχέση μαζί σας. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από τη χρήση των ιστοτόπων μας από εσάς (βλέπε "Επισκέπτες ιστότοπου" και, εάν έχετε λογαριασμό Grundfos, επίσης "Χρήστες ψηφιακών προσφορών Grundfos"). Τέλος, ενδέχεται να συλλέξουμε ή να λάβουμε προσωπικά δεδομένα από τρίτους, όπως επιχειρηματικούς συνεργάτες της Grundfos, ή από διαθέσιμες στο κοινό πηγές.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα για καθημερινή συνεργασία, σχεδιασμό, διαχείριση, διαχείριση τιμολογίων κ.λπ. Χρησιμοποιούμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της Grundfos, π.χ. σχετικά με κυρώσεις ή πρωτοβουλίες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / καταπολέμησης της διαφθοράς ή τήρησης των πολιτικών της Grundfos, για την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης, για τη διαχείριση και την επιβολή συμβατικών υποχρεώσεων ή / και για τη δημιουργία, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Μπορούμε να συνδυάσουμε δεδομένα για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της Grundfos, π.χ. για έλεγχο κυρώσεων ή για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον κώδικα συμπεριφοράς του προμηθευτή μας.

 

Νομικές βάσεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Grundfos

Σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, εφαρμόζουμε διαφορετικές νομικές βάσεις όταν συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, ανάλογα με το συγκεκριμένο πλαίσιο:

 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, ζητάμε τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR), π.χ. τη συγκατάθεσή σας να λάβετε υλικό άμεσου μάρκετινγκ από εμάς (αλλά λάβετε υπόψη ότι σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους, ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να βασίζονται στην εξαίρεση αντί της συμμετοχής) ή στη συγκατάθεσή σας για cookie στους ιστότοπους μας. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας μας πριν από την απόσυρση ή την επεξεργασία βάσει διαφορετικής νομικής βάσης από τη συγκατάθεση.
 • Εάν είστε πελάτης, χρήστης ψηφιακής προσφοράς, προμηθευτής ή εγγεγραμμένος χρήστης με την Grundfos, η χρήση προσωπικών δεδομένων από εμάς συχνά απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασης μαζί σας (που περιλαμβάνει τους Όρους Χρήσης ή / και οποιοδήποτε συμβόλαιο συνάπτεται με το εργοδότη) ή να παράσχουμε μια υπηρεσία για εσάς (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του GDPR). Αυτό είναι π.χ. την περίπτωση που σας επιτρέπουμε να χρησιμοποιήσετε έξυπνες λειτουργίες μιας αντλίας, εάν έχετε πρόσβαση σε μια εφαρμογή ή υπηρεσία cloud, όταν επεξεργαζόμαστε πληροφορίες πελατών και προμηθευτών στα συστήματα πληροφορικής μας για να διασφαλίσουμε τη διαχείριση συμβατικών υποχρεώσεων ή όταν συμμετέχετε ακόμη και φιλοξενείται από εμάς. Εάν δεν παρέχετε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τη συγκεκριμένη υπηρεσία (π.χ. πρόσβαση σε μια εφαρμογή / ιστότοπο ή χρήση μιας έξυπνης λειτουργικότητας).
 • Υπόκειται σε ορισμένες νομικές υποχρεώσεις, όπως υποχρεώσεις τήρησης βιβλίων / τήρησης αρχείων, υποχρεώσεις που σχετίζονται με φόρους και τελωνεία, κυρώσεις και υποχρεώσεις ελέγχου εξαγωγής κ.λπ. Για αυτόν τον λόγο, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωσή μας με αυτές τις υποχρεώσεις (Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ) του GDPR).
 • Τέλος, σε ορισμένα πλαίσια επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει των νόμιμων συμφερόντων της Grundfos (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του GDPR). Αυτό είναι π.χ. την περίπτωση που χρησιμοποιούμε δεδομένα από τις προσφορές μας (προϊόντα, υπηρεσίες και ψηφιακές λύσεις όπως εφαρμογές, υπηρεσίες cloud και ιστότοπους) για να αναλύσουμε τη χρήση και τη συμπεριφορά / αλληλεπιδράσεις των πελατών, τις οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε αξία τόσο για τους πελάτες / χρήστες όσο και Grundfos βελτιώνοντας τις προσφορές μας (πρόσθετα χαρακτηριστικά, βελτιστοποίηση απόδοσης, εξατομικευμένη εμπειρία χρήστη, τεχνική συντήρηση κ.λπ.). Στηριζόμαστε επίσης στα νόμιμα συμφέροντά μας όταν χρησιμοποιούμε δεδομένα για την εξατομίκευση του μάρκετινγκ, των πωλήσεων και άλλων πρωτοβουλιών πελατών μέσω του προφίλ, της επιλογής των καναλιών μάρκετινγκ / πωλήσεων κ.λπ. Είναι π.χ. επίσης στην περίπτωση που σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε μια έρευνα ή όταν επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε νομικές αξιώσεις. Οι εσωτερικοί σκοποί που αναφέρονται παραπάνω σε κάθε κατηγορία βασίζονται στα νόμιμα συμφέροντά μας, εκτός εάν βασίζονται συγκεκριμένα στη σύμβαση ή στη νομική υποχρέωση. Αυτά τα νόμιμα συμφέροντα θεωρείται ότι δεν παρακάμπτονται από τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας ως υποκείμενο δεδομένων - από αυτήν την άποψη τονίζουμε ότι η επιδίωξή μας για νόμιμα συμφέροντα είναι προς όφελος και εσάς ως πελάτη, χρήστη, παραλήπτης μάρκετινγκ , προμηθευτής και επισκέπτης ιστότοπου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τα νόμιμα συμφέροντά μας, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για διαφορετικό σκοπό από αυτόν για τον οποίο τα προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν αρχικά, εάν αυτό είναι απαραίτητο για συμμόρφωση με νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις (π.χ. μεταφορά σε δικαστήρια ή ποινικές αρχές), εάν έχετε συναινέσει στις αντίστοιχες επεξεργασία, ή εάν η επεξεργασία είναι άλλως νόμιμη.

 

Πώς κοινοποιούμε και μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που περιγράφονται παραπάνω. Οι κύριες κατηγορίες παραληπτών είναι:

 • Άλλες εταιρείες του Ομίλου Grundfos.
  Επιχειρηματικοί συνεργάτες της Grundfos (π.χ. προμηθευτές, συνεργάτες πωλήσεων και μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένων πλατφορμών κοινωνικών μέσων), συνεργάτες για ψηφιακές προσφορές και IoT, συνεργάτες logistics, διοργανωτές εκδηλώσεων, πελάτες της Grundfos σε σχέση με συγκεκριμένες προσφορές (π.χ. υπηρεσίες κοινής ωφελείας, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού ή περιοχή πάροχοι θέρμανσης) κ.λπ.).
 • Πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής και επεξεργαστές δεδομένων για λογαριασμό της Grundfos, π.χ. υπηρεσίες φιλοξενίας, υποστήριξη πληροφορικής, υπηρεσίες cloud, υπηρεσίες διαχείρισης χρηστών κ.λπ.
  Άλλοι παραλήπτες που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Grundfos, π.χ. σύμβουλοι και σύμβουλοι της Grundfos, συνεργάτες ελέγχου κυρώσεων κ.λπ.
 • Άλλα εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη που ενδέχεται να χρειαστούν πρόσβαση ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. κυβερνητικές αρχές ή άλλους αρμόδιους δημόσιους φορείς, δικαστήρια, διαιτητικά δικαστήρια, δικηγόροι κ.λπ.).

Δεν πουλάμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή τα κοινοποιούμε σε τρίτους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε χώρες εκτός ΕΕ / ΕΟΧ. Η Grundfos διασφαλίζει ότι αυτή η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Αυτό συνεπάγεται ότι οποιοδήποτε μέρος εκτός ΕΕ / ΕΟΧ (και χώρες που υπόκεινται σε απόφαση επάρκειας της ΕΕ) που κατέχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας πρέπει να διασφαλίσει επαρκές επίπεδο προστασίας, για παράδειγμα συνάπτοντας τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ.

Εάν βρίσκεστε εκτός ΕΕ / ΕΟΧ, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε χώρες εντός της ΕΕ / ΕΟΧ ή αλλιώς εκτός της χώρας διαμονής σας. Προσφέρουμε μεγάλη προσοχή για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τις τοπικές απαιτήσεις κατά τη μεταφορά δεδομένων πέρα ​​από τα σύνορα.    

Προφίλ και αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Χρησιμοποιούμε προφίλ (αυτοματοποιημένες αναλύσεις ή προβλέψεις που βασίζονται σε προφίλ εσάς ή παρόμοιες κατηγορίες ατόμων) και αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων για να σας παρέχουμε περιεχόμενο και αλληλεπιδράσεις προστιθέμενης αξίας. Για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να είναι εξατομικευμένες προσφορές, διαφημίσεις και άλλο υλικό μάρκετινγκ που πιστεύουμε ότι θα έχει μεγαλύτερη αξία για εσάς από τα γενικά υλικά μάρκετινγκ. Θα μπορούσε επίσης να καθοριστεί τι, πότε και πώς πρέπει να αλληλεπιδρούμε μαζί σας για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των πελατών ή των χρηστών σας, π.χ. πότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με σχετικό υλικό, εξατομικεύοντας την αρχική σας σελίδα ή την εμπειρία του Κέντρου Προϊόντων της Grundfos, κ.λπ. Όπως αναφέρεται παραπάνω, αυτό συνεπάγεται ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα που περιέχονται π.χ. το σύστημα διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) μαζί με λεπτομέρειες σχετικά με το ιστορικό αγορών, την εφαρμογή προϊόντων ή άλλη χρήση προσφορών, το ιστορικό υπηρεσιών, τις αναζητήσεις στον ιστότοπό μας, τη δραστηριότητα κοινωνικών μέσων κ.λπ., για να επιτύχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των συμπεριφορών και των απαιτήσεών σας όπως πελάτης ή χρήστης.

Στο μέτρο του δυνατού, θα ανωνυμοποιήσουμε και θα συγκεντρώσουμε δεδομένα κατά την εκτέλεση των αναλύσεών μας και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ που σχετίζεται με αυτό το άμεσο μάρκετινγκ και μπορεί επίσης να έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε άλλες περιπτώσεις. Στο βαθμό που υπόκεινται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία η οποία παράγει νομικά αποτελέσματα που αφορούν εσάς ή που σας επηρεάζει σημαντικά, έχετε το δικαίωμα να λάβετε ανθρώπινη παρέμβαση. Ανατρέξτε στην ενότητα "Τα δικαιώματά σας" παρακάτω.

 

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω θα αποθηκεύονται μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για τον σχετικό σκοπό. Ως παραδείγματα:

 • Κατά την εγγραφή σε λογαριασμό Grundfos, θα λάβετε ένα email επικύρωσης λογαριασμού και έως και δύο email υπενθύμισης. Εάν δεν έχετε επικυρώσει τον λογαριασμό σας μετά από 7 ημέρες, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν. Επιπλέον, εάν δεν έχετε ενεργή χρήση για δύο χρόνια (24 μήνες), ο λογαριασμός σας Grundfos συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας δεδομένων θα διαγραφεί. Πριν από τη διαγραφή, θα λάβετε δύο υπενθυμίσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά από 23 μήνες μη χρήσης.
 • Εάν είστε πελάτης ή προμηθευτής ή εάν ο εργοδότης σας είναι, θα διατηρήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για όσο διάστημα έχουμε ενεργή σχέση μαζί σας. Όταν η σχέση δεν είναι πλέον ενεργή, τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν για ένα επιπλέον χρονικό διάστημα για να διασφαλιστεί ότι είμαστε σε θέση να αποκαταστήσουμε τη σχέση, εάν είναι απαραίτητο, ή για όσο διάστημα απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και για όσο διάστημα απαιτείται για να διασφαλίσουμε τη εκτέλεση τυχόν υπολειπόμενων συμβατικών υποχρεώσεων.
 • Εάν στο παρελθόν ήσασταν χρήστης των ψηφιακών προσφορών μας, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για εύλογο χρονικό διάστημα μετά την απενεργοποίηση για να διευκολύνουμε την ενσωμάτωση και την ποιότητα της χρηστικότητας των ψηφιακών προσφορών εάν επιλέξετε να επιστρέψετε στην ψηφιακή προσφορά αργότερα εγκαίρως. Θα ορίσουμε την περίοδο διατήρησης με βάση αυτό που πιστεύουμε ότι είναι μια ρεαλιστική χρονική περίοδος για τους χρήστες που επιστρέφουν.
 • Οικονομικά, συναλλακτικά, φορολογικά / τελωνειακά και προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τη συμμόρφωση (όπως λεπτομέρειες τιμολόγησης, πληρωμές που λαμβάνονται ή πραγματοποιούνται, αποτελέσματα προβολών κυρώσεων κ.λπ.) θα διατηρηθούν για όσο διάστημα απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για όσο διάστημα απαιτείται να εξασφαλίσει την ορθή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων.
 • Οι κλήσεις στην υποστήριξη πελατών και το αναγνωριστικό καλούντος θα αποθηκευτούν για τρεις μήνες. Προκειμένου να διατηρηθούν τα αρχεία των αγορών που έγιναν και οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί, τα αρχεία καταγραφής ή οι εγγραφές ενδέχεται να διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εάν έχετε αγοράσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία μέσω τηλεφώνου.

Εάν ξεκινήσει ή μελετηθεί δικαστική ή πειθαρχική ενέργεια, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι το τέλος μιας τέτοιας δράσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πιθανών περιόδων ένστασης, και στη συνέχεια θα διαγραφούν ή αρχειοθετηθούν.

Όταν διαγράφονται προσωπικά δεδομένα, τα δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών συμπεριφοράς) ενδέχεται να διατηρούνται σε ανώνυμη μορφή που δεν σας επιτρέπει να ταυτοποιήσετε.

 

Τα δικαιώματά σας

Έχετε πάντα τα ακόλουθα δικαίωμα:

Ανάκληση συγκατάθεσης: Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για οποιεσδήποτε δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Μια τέτοια απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσης ή της επεξεργασίας βάσει διαφορετικής νομικής βάσης από τη συγκατάθεση.

Ανάλογα με την τοποθεσία σας και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένου του GDPR, μπορείτε επίσης να επωφεληθείτε από τα παρακάτω δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης: Ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς επιβεβαίωση σχετικά με το εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν ή, όπου συμβαίνει αυτό, να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα. Οι πληροφορίες πρόσβασης περιλαμβάνουν - μεταξύ άλλων - τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των σχετικών προσωπικών δεδομένων και τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί ή θα αποκαλυφθούν τα προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, αυτό δεν είναι απόλυτο δικαίωμα και τα συμφέροντα άλλων ατόμων ενδέχεται να περιορίσουν το δικαίωμά της πρόσβασης σας. Μπορεί να έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για περαιτέρω αντίγραφα που ζητάτε από εσάς, ενδέχεται να χρεώσουμε ένα λογικό τέλος βάσει των διοικητικών δαπανών.

Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορεί να έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να συμπληρώσετε ατελή προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμπληρωματικής δήλωσης.

Δικαίωμα διαγραφής ("δικαίωμα λήθης"): Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να διαγράψουμε τέτοια προσωπικά δεδομένα.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, τα αντίστοιχα δεδομένα θα επισημανθούν και θα υποστούν επεξεργασία μόνο από εμάς για συγκεκριμένους σκοπούς.

Δικαίωμα ένστασης: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας ή - όπου η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ - να αντιταχθείτε οποιαδήποτε στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να μας ζητηθεί να μην επεξεργαστούμε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και μηχαναγνώσιμη μορφή, και ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να τις μεταδώσετε δεδομένα σε άλλη οντότητα χωρίς εμπόδια από εμάς.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας:
Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον GDPR, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ στο οποίο κατοικείτε, εργασίας ή όπου έχει διαπραχθεί η φερόμενη παράβαση. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην τοπική εποπτική αρχή σας μπορεί επίσης να ισχύει εκτός ΕΕ / ΕΟΧ, ανάλογα με την τοποθεσία σας.

 

Υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων και στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική απορρήτου ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ή εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας όπως ορίζεται παραπάνω, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Grundfos Holding A / S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Δανία, +45 87 50 14 00, dataprivacy@grundfos.com.

Σε περίπτωση που η τοπική εταιρεία πωλήσεων της Grundfos είναι από κοινού ελεγκτής δεδομένων μαζί με την Grundfos Holding A / S, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την τοπική εταιρεία πωλήσεων εδώ.

Ορισμένες εταιρείες του Ομίλου Grundfos έχουν ορίσει υπεύθυνους προστασίας δεδομένων (DPO). Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας τους εδώ.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να συμπληρώσουμε αυτήν την πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Στο βαθμό που οι αλλαγές της πολιτικής απορρήτου θεωρούνται σημαντικές και σημαντικές, θα ενημερωθείτε σχετικά, για παράδειγμα μέσω email ή στον ιστότοπό μας. Η πολιτική απορρήτου που ισχύει ανά πάσα στιγμή θα είναι πάντα διαθέσιμη στον ιστότοπό μας.