ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΩΣ ΤΑ 60 l/h (μικρό μέγεθος)

ΑΛΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΠΟ PE ΚΑΙ PVDF ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ

 

Η παρούσα ειδοποίηση ασφαλείας σας ενημερώνει για τον κίνδυνο χημικής ασυμβατότητας όταν χρησιμοποιείτε μια ποδοβαλβίδα Grundfos για μικρές δοσομετρικές αντλίες έως τα 60 l/h (με ή χωρίς αισθητήρες στάθμης) με οξειδωτικά χημικά, όπως μείγματα υπεροξικού οξέος (PAA) και υπεροξειδίου του υδρογόνου (H2O2).

Λόγω μηχανικής ή φυσικής επίδρασης, χημικής αποικοδόμησης ή χημικής ασυμβατότητας, υπάρχει πιθανότητα το χυτό περίβλημα του βαριδιού της ποδοβαλβίδας να φθαρεί με την πάροδο του χρόνου και να εκθέσει στην χημική ουσία τον ανθρακούχο χάλυβα που βρίσκεται στο εσωτερικό της βαλβίδας.

Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να λάβει χώρα μια χημική αντίδραση που τελικά θα οδηγήσει σε διαρροή ή και πιτσίλισμα του χημικού έξω από το δοχείο δοσομέτρησης. Το επίπεδο και ο τύπος του κινδύνου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη χημική ουσία που δοσομετράται.


Η Grundfos συμβουλεύει και συνιστά:

Όταν χρησιμοποιείτε τις ποδοβαλβίδες σε συνδυασμό με οξειδωτικά χημικά, όπως μείγματα υπεροξικού οξέος (PAA) και υπεροξειδίου του υδρογόνου (H2O2), πρέπει να τηρείτε τις εξής οδηγίες:  

·        Όλα τα βαρίδια ανθρακούχου χάλυβα με χυτό περίβλημα από PE ή PVDF πρέπει να αντικατασταθούν από κεραμικό βαρίδι και νέο φίλτρο 

·        Χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικό εξοπλισμό όταν αλλάζετε δοχεία χημικών (προσωπίδα ή γυαλιά και γάντια με μακριά μανίκια) 

·        Φροντίζετε πάντα για τον σωστό εξαερισμό του δοχείου χημικών ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση πίεσης στο εσωτερικό του δοχείου  

·        Ελέγχετε την ποδοβαλβίδα με κάθε αλλαγή δοχείου 

·        Ακολουθήστε τις οδηγίες του φύλλου δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS) του χημικού που χρησιμοποιείτε. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του χημικού για περαιτέρω συμβουλές.  

Λύση: 

Η Grundfos δημιούργησε δύο νέα σετ ανταλλακτικών που περιλαμβάνουν το νέο κεραμικό βαρίδι και φίλτρο προς αντικατάσταση του χυτευτού. Τα σετ ανταλλακτικών ταιριάζουν και στις δύο ποδοβαλβίδες, με και χωρίς διακόπτες στάθμης: 

·       Εκδόσεις από ΡΕ: PN 92700245 

·       Εκδόσεις από PVDF: PN 92700239 

Μπορείτε να παραγγείλετε αυτά τα σετ ανταλλακτικών χωρίς χρέωση από την τοπική σας εταιρεία πωλήσεων Grundfos.

 

Η Grundfos σας προτρέπει εντόνως: 

1.      Να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας διανομέα ή την Grundfos και να παραγγείλετε τα απαιτούμενα σετ ανταλλακτικών. 

2.      Να παρακολουθείτε προσεκτικά τυχόν ποδοβαλβίδες που χρησιμοποιούνται με οξειδωτικά χημικά και να σταματάτε αμέσως τη χρήση σε περίπτωση εμφάνισης ενδείξεων οξείδωσης (π.χ. φυσαλίδες). 


Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση που μπορεί να προκαλέσαμε, αλλά προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια, η υπευθυνότητα και η αξιοπιστία. 

 

Οι ποδοβαλβίδες της Grundfos αποτελούνται από τα εξής εξαρτήματα: σύνδεσμο για εύκαμπτους σωλήνες, βαλβίδα αντεπιστροφής, φίλτρο και χυτό βαρίδι ανθρακούχου χάλυβα και, προαιρετικά, διατίθενται με 2 αισθητήρες στάθμης, καλώδιο σήματος και πλαστικό πώμα από το οποίο διέρχεται ο εύκαμπτος σωλήνας. Διατίθενται σε δύο υλικά: PE και PVDF. Οι ποδοβαλβίδες πωλούνται ξεχωριστά, σε σετ ή μαζί με δοσομετρικές αντλίες.