Mācības

ŪDENS SPIEDIENA IETEKMĒ

Pieaugošā urbanizācija un mūsdienīgais dzīvesveids rada lielu pieprasījumu pēc ūdensapgādes. Papildus tam arī ūdens piesārņojums, noplūdes un pārmērīgs patēriņš apgrūtina piekļuvi drošam un tīram ūdenim. Ar viediem risinājumiem to var mainīt.

Risinājumi pilsētām

Visā pasaulē pilsētas strauji paplašinās, līdz ar to pieaug pieprasījums pēc ūdens, un tajā pašā laikā daudzās pilsētās trūkst dzeramā ūdens. Tomēr pieejamo resursu izšķērdēšana turpinās. Pilsētas zaudē līdz pat 60% no visa sūknējamā ūdens slikto ūdensvadu tīklu dēļ. Programmējami ūdens risinājumi var būtiski samazināt šādus zaudējumus.

Risinājumi nozarēm

Lai gan ūdens un enerģijas patēriņš pieaug, mēs turpinām piesārņot pieejamos resursus. Kopumā dabā nonāk 80% visu notekūdeņu, kas nav pienācīgi attīrīti. Bet, ja ar viedu ūdens risinājumu palīdzību tas pats ūdens tiktu izmantots vairāk nekā vienu reizi, mēs varētu krasi mainīt situāciju.

Risinājumi ēkām

Pieaugošās urbanizācijas dēļ krietni palielinās lietojamās enerģijas daudzums – dzesēšanas pieprasījums vien pasaulē ir dubultojies mazāk nekā 20 gadu laikā. Šis enerģijas patēriņa pieaugums ir galvenais klimata izmaiņu virzītājspēks. Ir pieejami daudzi viedie risinājumi; izmantojot energoefektīvākus sūkņu risinājumus, mēs varam samazināt CO2 emisijas, vienlaikus optimizējot enerģijas patēriņu ēkās.

Rūpes #ForOurWater

Visur pieaug ar ūdeni saistītas problēmas. Ir pienācis laiks mainīt domāšanu visos sabiedrības līmeņos: no politikas un rūpniecības nozarēm līdz pilsētām un tajās dzīvojošajiem cilvēkiem. Palīdziet mums atrisināt pasaules ūdens problēmas. Tāpēc, ka galu galā ūdens pieder mums visiem. Mums jārūpējas par savu ūdeni. #ForOurWater

GRUNDFOS mērķis

Mūsu mērķis ir palīdzēt atrisināt pasaules ūdens un klimata problēmas un uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti.

Drošs ūdens

Līdz 2030. gadam mēs vēlamies dot savu ieguldījumu droši pārvaldīta dzeramā ūdens nodrošināšanā 300 miljoniem cilvēku, kuriem tas ir nepieciešams.

Ūdens efektivitāte

Ar ūdens efektivitātes un ūdens attīrīšanas palīdzību mēs plānojam ietaupīt 50 miljardus kubikmetru saldūdens.

Ceļā uz klimatam pozitīvu ietekmi

Līdz 2025. gadam vēlamies samazināt savu CO2 emisiju par 50% (salīdzinājumā ar 2008. gadu), un līdz 2030. gadam panākt 100% pozitīvu ietekmi uz klimatu.

1945. gadā Pauls Due Jensens izgudroja sūkni, lai panāktu pārmaiņas. Pēc vienas paaudzes, 1973. gadā, viņa dēls Nīlss Due Jensens izveidoja jaunu ilgtspējīgu programmu un nolēma, ka ikvienam jaunam GRUNDFOS sūknim ir jābūt par 10% energoefektīvākam nekā iepriekšējam. Kopš tā laika mūsu centienu pamatā ir GRUNDFOS mantojums – pārsniegt uzņēmējdarbības robežas un izmantot mūsu zināšanas ūdens resursu pārvaldības jomā, lai norādītu un risinātu globālās ūdens problēmas.

Vai vēlaties uzzināt vairāk?

Tikai rīkojoties var veikt izmaiņas. Tālāk ir doti daži resursi, kur sniegta plašāka informācija, tostarp daži veiksmes stāsti no visas pasaules, pārskats par mūsu pašreizējiem risinājumiem un informācija par globālām partnerībām un ūdens problēmām veltītām augstākā līmeņa sanāksmēm.