Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

Duurzaam en verantwoord ondernemen is een integraal onderdeel van onze activiteiten

Duurzaam en verantwoord ondernemen bij Grundfos laat mensen overal ter wereld gewenste doelen en doelstellingen bereiken. Het bestaat uit een stel zakelijke principes zoals missie, visie en bedrijfswaarden, helder gecommuniceerd beleid en strategie, en een organisatie om onze strategieën wereldwijd uit te voeren.

Op deze pagina's kunt u meer lezen over onze aanpak van duurzaam en verantwoord ondernemen, en wat we in de praktijk doen.

Ook kunt u hier het duurzaamheids raport downloaden van Grundfos Nederland. Hierin kunt u zien op welke manieren Grundfos Nederland zich inzet voor een betere planeet en samenleving. 

Verklaring MVO Grundfos Nederland BV

Borging duurzaamheid
Grundfos doet aan MVO op 'Product', 'People', Milieu en 'Purchase' niveau. Op milieugebied stimuleert het bedrijf met de campagnes 'Meet the Energy Challenge Now' en 'Act Now' een energiebesparende levensstijl. Daarnaast beoogt Grundfos door energiezuinig productontwerp besparing van energieverbruik. Onze energiezuinige pompen hebben het label Blueflux. Grundfos maakt pompen die bijdragen aan efficiëntie- en rendementsverbetering. Er worden zogenaamde 'Pump-audits' gehouden in diverse hotels, commerciële en industriële gebouwen om energiezuinige motoren te promoten. Het streven is om elk nieuw Grundfos-product 5% milieuvriendelijker te produceren dan het vorige. Ook belangrijk is het doel om nooit boven de eigen CO2-voetafdruk van 2008 uit te komen.

Overkoepelende waarden als 'duurzaam', 'open & transparant' en 'uiterst ambitieus' zijn belangrijk binnen Grundfos, maar ook 'focus op mensen' is een speerpunt. Op MVO-gebied wordt er geïnvesteerd in het ‘Grundfos Brings Water2Life'-programma, waarin medewerkers zelf duurzame projecten ondersteunen en begeleiden in meer dan 50 landen.

Visie op social return
Grundfos Nederland is erkend als leerbedrijf door:

- ECABO voor economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

- Kenniscentrum Handel voor beroepspraktijkvorming voor groothandel en internationale handel

- Kenteq voor beroepsonderwijs in de techniek.

In een overleg met de medewerker, de case manager van MK Basics en de directie kan de mogelijkheid besproken worden voor aangepast werk na een (bedrijfs)ongeval.

Sociale aspecten in productieketen
Grundfos zit in 65 landen, met 9 productielocaties. Het bedrijf werkt met vele (buitenlandse) leveranciers die een Supplier Code of Conduct ondertekenen, gebaseerd op de 10 principes van de UN Global Compact:

  • Bedrijven steunen en respecteren de bescherming van de internationaal geproclameerde mensenrechten
  • Bedrijven zorgen ervoor dat zij niet medeplichtig worden aan schending van de mensenrechten
  • Bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te handhaven
  • Bedrijven bannen alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid uit
  • Bedrijven zorgen voor effectieve afschaffing van kinderarbeid
  • Bedrijven bestrijden discriminatie in arbeid en beroep
  • Bedrijven dienen een preventieve aanpak van milieu-uitdagingen te ondersteunen
  • Bedrijven ondernemen om een groter milieubesef te bevorderen
  • Bedrijven ontwikkelen en verspreiden milieuvriendelijke technologieën
  • Bedrijven moeten corruptie in al zijn vormen, inclusief afpersing en omkoping, tegengaan

Groepsleveranciers worden regelmatig ge-audit. Grundfos waarborgt recht op collectieve arbeidsomstandigheden, betaling van leefbaar loon, compensatie van overwerk, veilige en gezonde werkomstandigheden. Arbeiders hebben een wettig arbeidscontract.

Kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement (risicomanagement)
Grundfos Nederland is ISO 14001 gecertificeerd. Hiermee tonen wij dat milieumanagement hoog in het vaandel staat. Daarnaast zijn wij VCA** gecertificeerd.  Hiermee tonen wij onze directe beheersing van veiligheids- gezondheids- en milieuactiviteiten op de werkvloer (uitvoerend niveau) en beleid, structuur en planvorming ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu (strategisch niveau). Voor ons kwaliteitsmanagement is Grundfos Nederland ISO 9001 gecertificeerd.

Klik hier voor de getekende verklaring