Grundfos kiest voor een duurzame toekomst

 

Grundfos kiest voor een duurzame toekomst

Wij zien duurzaam en verantwoord ondernemen als een integraal onderdeel van onze activiteiten. Grundfos helpt mensen overal ter wereld de gewenste doelen en doelstellingen bereiken door bij te dragen aan de VN-klimaatdoelstellingen.

Het is onze ambitie om transparant te communiceren over onze weg naar deze klimaatdoelstellingen en resultaten daarvan. Dit doet Grundfos vanuit onze missie, visie en bedrijfswaarden en vanuit een organisatie met overtuiging om onze strategieën wereldwijd uit te voeren.

Nieuwsgierig hoe Grundfos duurzaam en verantwoord aanpakt? Lees er hier meer over en kijk wat we in de praktijk doen. 

Grundfos ondersteunt bijvoorbeeld in Nederland de doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn zeer actief, onder andere door te participeren in het ketenbrede initiatief voor pompen, Circopomp. Hierin werken pompfabrikanten, groothandels en installateurs samen om zoveel mogelijk van de 1.900.000 kilo aan oude pompen te verzamelen, die jaarlijks weggegooid worden. Dit alles natuurlijk met het doel om kostbare materialen en onderdelen te hergebruiken. 

Nieuwsgierig naar de vele inleverlocaties? Check het hier.

Ook delen we graag het DUURZAAMHEIDSRAPPORT van Grundfos Nederland. Hierin laten wij zien op welke manieren Grundfos Nederland zich inzet voor een betere planeet en samenleving.

Verklaring MVO Grundfos Nederland BV

 

Borging duurzaamheid
Grundfos doet aan MVO op 'Product', 'People', Milieu en 'Purchase' niveau. Op milieugebied stimuleert het bedrijf met de campagnes 'Meet the Energy Challenge Now' en 'Act Now' een energiebesparende levensstijl. Daarnaast beoogt Grundfos door energiezuinig productontwerp besparing van energieverbruik. Onze energiezuinige pompen hebben het label Blueflux. Grundfos maakt pompen die bijdragen aan efficiëntie- en rendementsverbetering. Er worden zogenaamde 'Pump-audits' gehouden in diverse hotels, commerciële en industriële gebouwen om energiezuinige motoren te promoten. Het streven is om elk nieuw Grundfos-product 5% milieuvriendelijker te produceren dan het vorige. Ook belangrijk is het doel om nooit boven de eigen CO2-voetafdruk van 2008 uit te komen.

Overkoepelende waarden als 'duurzaam', 'open & transparant' en 'uiterst ambitieus' zijn belangrijk binnen Grundfos, maar ook 'focus op mensen' is een speerpunt. Op MVO-gebied wordt er geïnvesteerd in het ‘Grundfos Brings Water2Life'-programma, waarin medewerkers zelf duurzame projecten ondersteunen en begeleiden in meer dan 50 landen.

Visie op social return
Grundfos Nederland is erkend als leerbedrijf door:

- ECABO voor economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

- Kenniscentrum Handel voor beroepspraktijkvorming voor groothandel en internationale handel

- Kenteq voor beroepsonderwijs in de techniek.

In een overleg met de medewerker, de case manager van MK Basics en de directie kan de mogelijkheid besproken worden voor aangepast werk na een (bedrijfs)ongeval.

Sociale aspecten in productieketen
Grundfos zit in 65 landen, met 9 productielocaties. Het bedrijf werkt met vele (buitenlandse) leveranciers die een Supplier Code of Conduct ondertekenen, gebaseerd op de 10 principes van de UN Global Compact:

  • Bedrijven steunen en respecteren de bescherming van de internationaal geproclameerde mensenrechten
  • Bedrijven zorgen ervoor dat zij niet medeplichtig worden aan schending van de mensenrechten
  • Bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te handhaven
  • Bedrijven bannen alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid uit
  • Bedrijven zorgen voor effectieve afschaffing van kinderarbeid
  • Bedrijven bestrijden discriminatie in arbeid en beroep
  • Bedrijven dienen een preventieve aanpak van milieu-uitdagingen te ondersteunen
  • Bedrijven ondernemen om een groter milieubesef te bevorderen
  • Bedrijven ontwikkelen en verspreiden milieuvriendelijke technologieën
  • Bedrijven moeten corruptie in al zijn vormen, inclusief afpersing en omkoping, tegengaan

Groepsleveranciers worden regelmatig ge-audit. Grundfos waarborgt recht op collectieve arbeidsomstandigheden, betaling van leefbaar loon, compensatie van overwerk, veilige en gezonde werkomstandigheden. Arbeiders hebben een wettig arbeidscontract.

Kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement (risicomanagement)
Grundfos Nederland is ISO 14001 gecertificeerd. Hiermee tonen wij dat milieumanagement hoog in het vaandel staat. Daarnaast zijn wij VCA** gecertificeerd.  Hiermee tonen wij onze directe beheersing van veiligheids- gezondheids- en milieuactiviteiten op de werkvloer (uitvoerend niveau) en beleid, structuur en planvorming ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu (strategisch niveau). Voor ons kwaliteitsmanagement is Grundfos Nederland ISO 9001 gecertificeerd.

Klik hier voor de getekende verklaring