Case story

Nieuwe energiebesparingen onder de grond

Op een zachte herfstdag tilt een kraan de laatste van zeven nieuwe pompen in een put van het winveld nabij het Nederlandse Loosdrecht. Naast de twee servicetechnici die de kraan bedienen en werkzaamheden in de put uitvoeren, staat een klein team paraat: een energiemanager, een technisch specialist en hun baas - allemaal van Vitens , Nederlands grootste leverancier van drinkwater - en een manager van Grundfos.

In sommige opzichten zou deze scene niet plaats hebben gevonden. De eerder gebruikte onderwaterpompen werkten goed, en Vitens maakt gebruik van een andere pompleverancier voor hun puttenvelden. Maar Vitens zag onlangs het bewijs – via Grundfos – dat de pompen bij Loosdrecht teveel energie gebruikten. Voortvloeiend uit de plechtige belofte om over het geheel genomen 20 % energie te besparen in de komende tien jaar, probeert Vitens nieuwe wegen uit om zover te komen. Eén van die wegen omvatte het vormen van een nieuw partnerschap met Grundfos, om te bekijken hoe de wereldwijd opererende pompleverancier Vitens kan helpen te besparen. Grundfos tool voor energiebesparing. Het begon toen de regionale Energiemanager Louis Brussee hoorde over hoe Grundfos had geholpen om Vitens bij waterwinstation Harderbroek een besparing van 41% te realiseren, op het energieverbruik van hun filtratiepompen. Grundfos ontdekte de potentiële besparing bij een pompaudit - een grondige check van het
filtratiepompsysteem en het energieverbruik van de installatie. “Mijn collega daar zei: ‘Probeer het ook eens in jouw regio,’” aldus Brussee. Toen Brussee Account Manager Marcel van Veen van Grundfos ontmoette, vroeg van Veen of Vitens zou willen helpen bij het testen van een nieuwe Grundfos tool voor energiemeting: Well Field Energy Audit (WFEA, energie audit voor winvelden). In combinatie met gegevensverzameling bij een groot puttenveld, berekent de WFEA software het energieverbruik binnen het complexe gebied van de grondwaterwinning. “We begonnen samen deze WFEA tool te testen op twee verschillende pilot-locaties”, aldus Van Veen. “Vitens hielp ons om de tool tijdens het testen te verbeteren. Ze zagen de mogelijkheid om deze tool te gebruiken om hun verplichting met betrekking tot energiebesparing na te komen.”

Besparingen bij Loosdrecht
De WFEA liet zien dat het energieverbruik bij Loosdrecht al laag was, maar de pompen in de putten waren te groot voor de toepassing, en dit leverde te hoge debieten op. Daardoor moesten de kleppen van de putten gedeeltelijk gesloten worden om het debiet laag te houden; een verspilling van energie. “Misschien heb je wel een vermoeden dat je teveel energie verbruikt, maar zeker weten doe je dat niet tot je precies kunt meten waar en hoe je het gebruikt,” aldus Brussee. “De Well Field Energy Audit helpt je het probleem te vinden. Het is geen hogere wiskunde.” Grundfos stelde aan Vitens voor om kleinere pompen te installeren, en met deze hulp bleek dat voor het hele winveld een hoger rendement en een energiebesparing van 21% gerealiseerd kon worden. Deze pompen zijn de zeven nieuwe SP 125 units, waarvan de laatste nu wordt gekoppeld aan de flens van de stijgleiding hier bij Loosdrecht, waar Brussee en zijn collega’s aanwezig zijn. Joukje Keuning, Teamleider Ondersteuning Productie & Bedrijfsvoeringscentrum bij Vitens, zegt: “Bijzonder aan dit project is dat we het niet alleen konden doen. We zijn hierbij echt goede en elkaar aanvullende partners.”

Waarom Grundfos
Deze samenwerking was eerst niet vanzelfsprekend voor iedereen. Paul Niekus, Technisch Specialist bij Vitens voor onderhoud aan winvelden, was sceptisch over samenwerking met een bedrijf dat geen reguliere toeleverancier was. “Ik dacht: ‘Waarom Grundfos?’” herinnert Niekus zich. Dat gevoel veranderde toen Brussee en hij een bezoek brachten aan het hoofdkantoor van Grundfos in Denemarken. “Toen we naar Denemarken gingen, zeiden alle mensen die we daar ontmoetten - van het topmanagement tot mensen op de werkvloer: ‘We moeten minder energie gebruiken.’ Het was overal dezelfde boodschap,” aldus Niekus. “Nu is het aan ons.”

Grundfos leverde aan Vitens bij Loosdrecht:

Well Field Energy Audit (energie-audit voor winvelden)
- 7 SP 125 dompelpompen
- 7 MP 204 units voor motorbeveiliging
- Grundfos Remote Management (GRM) voor het bewaking van de pompen vanaf elke willekeurige PC ter wereld.
- 21% energiebesparing, of 55.000 kWh/jaar.

Vitens is de grootste leverancier van drinkwater in Nederland, en wint 350 miljoen m3 water per jaar en levert dit aan 5,4 miljoen klanten door een distributienetwerk met een lengte van 47.500 km.