Case story

Hollandse aardbeien met een beetje Grundfos kwaliteit

Bij het telen van aardbeien komt veel meer kijken dan menigeen denkt. Zeker wanneer het gaat om een van de grotere aardbeientelers van Nederland. HG Fruit is zo’n groot bedrijf dat jaarlijks 1,5 miljoen kilo aardbeien teelt. Voordat de aardbeien hun eindbestemming bereiken gaat er echter nog heel wat aan vooraf .

HG Fruit is een bedrijf dat al generaties lang bestaat. Oorspronkelijk waren er twee bedrijven. Zowel de ouders van Ton Huijsmans als van zijn vrouw Anne-Marie Huijsmans-Goosens, hadden een fruitbedrijf, de een met aardbeien, de ander met appels. Toen ze begonnen maakten ze een verdeling over twee locaties. Op de locatie in Kruisland teelde ze op zo’n 17 hectare boomgaard appels en op de locatie in Nispen ongeveer 40 hectare volle grond aardbeien. Inmiddels hebben ze dit uitgebouwd en telen ze momenteel 55 hectare aardbeien.

Stellingenteelt uniek in Nederland
Vorig jaar besloten ze om de appelteelt rustig af te bouwen en zich volledig te concentreren op aardbeien. In Kruisland hebben ze de aardbeienteelt op een andere manier aangepakt en de aardbeienteelt door middel van een stellingenteelt opgezet. Uniek in zijn soort in Nederland. Deze nieuwe techniek heeft zich inmiddels al bewezen want onlangs hebben ze hun eerste oogst binnengehaald. Voor de kenners, ze telen twee rassen, namelijk de Elsanta en Sonata.

High tech aardbeien telen
Het planten, de bewatering en de voeding is allemaal geautomatiseerd. Bij het telen in volle grond is het erg belangrijk dat de planten ieder jaar weer in dezelfde rijen staan. Hiervoor maken ze gebruik van GPS. Alle rijen worden hiermee aangelegd zodat ze kaarsrecht en op de juiste afstand van elkaar liggen.

Betrouwbaarheid essentieel
Voor het kunnen bestieren van zo’n bedrijf is veel kennis en kunde nodig. Een onlosmakelijk onderdeel daarin vormen ook de pompen. In het verleden heeft HG Fruit vaak te kampen gehad met onbetrouwbare pompen. Maar sinds HG Fruit pompen van Grundfos in bedrijf heeft, behoren die problemen tot het verleden. Betrouwbare pompen zijn een belangrijk onderdeel voor de bedrijfsvoering van HG Fruit. ”Als aardbeien een halve dag geen water krijgen dan schieten ze in de stress en dan heb je minder opbrengst. Dus betrouwbare pompen die dag in dag uit hun werk goed doen, zijn essentieel” aldus Ton Huijsmans.

Ontijzering van grondwater bevordert de groei van aardbeien
Ook het ontijzeringsproces van het grondwater is cruciaal. Grondwater uit diepe waterlagen bevat vaak hoge concentraties ijzer en dat remt de groei van de aardbeien. Om dat tegen te gaan zijn er diep onder de grond SP pompen geplaatst om het grondwater op te pompen en te ontijzeren. Het grondwater wordt vervolgens opgeslagen in grote bassins. Tenslotte wordt dit water weer gebruikt voor de aardbeien. Voor de locatie in Nispen bijvoorbeeld wordt voor de 50 hectare aardbeien die ze telen, vaak tot 5000 m3/dag water verpompt en gebruikt voor hun zomerkoninkjes. Vanaf maart tot en met juni beginnen ze met het planten. Dit doen ze in etappes: iedere veertien dagen wordt er een nieuwe lading aangeplant. Begin juni kunnen ze vervolgens beginnen met oogsten en dit loopt door tot oktober. Met deze manier van telen heeft HG Fruit de GlobalGap certificaat behaald. Dat wil zeggen dat ze
voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidseisen van de afzetmarkt en dat het milieu zo min mogelijk wordt belast. Wanneer het seizoen voorbij is wordt het veld weer opgeruimd. Bij volle grondaardbeienteelt is het extra belangrijk om zuinig te zijn op de bodem. Zo wordt de structuur van de grond in takt te houden zodat deze ook het jaar daarna weer goed vruchtbaar is.

Uitstekende samenwerking
Ton Huijsmans en Accountmanager John Bergmans, werken al jaren samen als het over pompoplossingen gaat ten behoeve van de bedrijfsvoering van HG-fruit. Wilt u ook een pompoplossing stuur dan een e-mail naar: jbergmans@grundfos.com voor meer informatie.

Geinstalleerde pompen
HG-fruit gebruikt een grote verscheidenheid van de brede serie pomp oplossingen die Grundfos biedt, namelijk:
● CRN multistage In-line pompen
● Doseer pompen
● TP In-line pompen
● SP bronpompen
● UP circulatiepompen