Case story

Pompput lost chronische overstromingen op, verhoogt kwaliteit van leven in Semarang, Indonesië

The Semarang pumping station solved the flooding problem for the central, affected part of Semarang City.
Joko Rusmani, Consultant, Ministry For Public Works and Housing, Indonesia

De Indonesische stad Semarang leed aan enorme overstromingen. Gelegen aan de kust is een deel van de stad onderworpen aan hoogtij. Tijdens hevige regenval en vloed hebben oncontroleerbare watermassa's grote schade aangericht in de huizen en levens van mensen. De stad bouwde met Grundfos een sterke, unieke oplossing om haar burgers te beschermen tegen de overstromingen. Sinds de ingebruikname in 2014 zijn de getroffen stroomgebieden en het stadscentrum verschoond gebleven van verdere overstromingen, waardoor de kwaliteit van het leven - en de waarde van de bezittingen - voor de burgers is toegenomen.

De situatie

De stad Semarang, de op vier na grootste stad van Indonesië met een grote handelshaven, heeft al jaren te lijden onder overstromingen.

Semarang ligt laag aan de noordelijke kust van Java. Ongeveer een derde van de stad ligt onder vloedniveau, met de oceaan aan de ene kant en bergen rondom de stad aan de andere kant. Het totale oppervlak is ongeveer 13 vierkante kilometer. Een tropisch regenwoudklimaat maakt het één van de natste gebieden van het land - vooral tijdens hoogwater.

"De combinatie van hoogwater en regen was het ergst", zegt Joko Rusmani, adviseur bij het Ministerie van Openbare Werken en Volkshuisvesting in Indonesië.

"Bij hoogwater tijdens het regenseizoen werd het water dat naar de zee moest stromen door het hoogwater geblokkeerd, waardoor het terugstroomde en woongebieden onder water kwamen te staan. Het was een chronisch probleem."

"In die tijd zorgde zelfs een beetje regen voor overstromingen", zegt Ari Soemantri, een bewoner die in Jalan Permata Merah woont, een centrale wijk in Semarang. "Zware regenval zorgde voor overstroming die dagenlang duurde zonder dat er tekenen van verbetering waren."

De bodemdaling van maximaal 10 centimeter per jaar heeft de situatie erger gemaakt. Joko Rusmani zegt dat dit het gevolg is van te veel onttrekking van grondwater, gecombineerd met gebouwen die de bodem overbelasten. Al met al vormen een dalende bodem, regen en hoogwater al jaren een probleem in Semarang.

Een nieuw pompput brengt daar verandering in.

Ari Soemantri (second from right), stands with his family at their residence in Jalan Permata Merah, a central Semarang neighbourhood. Flood waters used to plague the area, with no signs of receding, he says. Today, the “flood-free” neighbourhoods bring rising property values.

De oplossing

In 2013 is een grootschalig, wereldwijd team begonnen met de bouw van een afwateringspompput om zware overstromingen op te vangen. Het team bestond uit Indonesische aannemers Brantas, de Japanse adviseur Oriental, het Japanse Agentschap voor Internationale Samenwerking (JICA), het Indonesische Ministerie van Openbare Werken en Volkshuisvesting, de lokale overheid van Semarang en Grundfos. Het project was een strategisch programma voor het beheer van watervoorraden van de Indonesische overheid.

"Het projectteam sloot de riviermonden van de twee belangrijkste getroffen rivieren af - de rivieren Semarang en Baru", zegt Joko Rusmani.

"En nu zal het water dat van stroomopwaarts komt, worden opgeslagen in opvangbekkens om te worden weggepompt", zegt hij. "Dus wat vroeger door vrij verval stroomde, veranderden we in een pompsysteem."

Hij zegt dat de opvangbekkens 130.000 kubieke meter (m3) kunnen bevatten, terwijl de pompput een totale capaciteit heeft van 35 m3 per seconde, of 126.000 m3/uur. Betrouwbaarheid is absoluut essentieel. "Aangezien we nu afhankelijk zijn van pompen, verwachten we dat de pompen 24 uur non-stop kunnen werken, altijd goed functioneren en goed onderhouden worden, zodat wanneer we het nodig hebben water in de oceaan kan worden gepompt zonder storing", zegt hij.

The northern third of Semarang is under high-tide level, which is partly the cause of flooding. At the harbour, a retaining wall needs to be built higher to help keep the seawater out.

Het projectteam koos voor Grundfos KPL-pompen vanwege eerdere ervaring met het gebruik van soortgelijke pompen in Surabaya en Jakarta - en die pompen waren al meer dan tien jaar betrouwbaar in bedrijf, zegt hij.

These pumps are very easy to operate. So whenever it rains, we can start the system right away.
Nur Wahid, Operations Manager

"Omdat de pompen enorme capaciteiten hebben en toen de grootste in Indonesië waren, vroegen we om ondersteuning van het Grundfos-hoofdkantoor in Denemarken", aldus Joko. "We hebben gezorgd dat de reserve-onderdelen de komende 15 jaar lokaal verkrijgbaar zijn."

"Sinds de pompput in 2014 in bedrijf ging, heeft deze naar verwachting gefunctioneerd", zegt Nur Wahid, Operations Manager. Tijdens het droge seizoen laat het personeel ter plaatse de pompen één of twee uur per dag draaien om de opvangbekkens op het juiste niveau te houden en dagelijks onderhoud aan de pompen uit te voeren. "Gelukkig zijn deze pompen zeer eenvoudig te bedienen. Dus wanneer het regent kunnen we het systeem direct starten", aldus Nur Wahid.

Het resultaat

Vandaag de dag zijn mensen die vroeger in hun huizen en op de straten van de centrale stad met overstromingen te maken hadden, nu vrij van overstromingen. Ze hoeven niet langer hun huizen te verhogen om zowel bodemdaling als regelmatige overstromingen tegen te gaan. "En de wegen functioneren nu eindelijk zoals het hoort", zegt Joko. “In die tijd fungeerden wegen meer als waterwegen, maar nu zijn ze droog. Geen problemen meer."

Hij voegt eraan toe dat de overheid nu infrastructuur kan ontwikkelen zonder bang te zijn voor schade door overstromingen en hoogwater. "Zowel de sociale als de economische aspecten beginnen weer te groeien in Semarang", zegt hij.

Inderdaad, de plaatselijke bewoner Ari Soemantri zegt dat de wijk nu overstromingsvrij is. "De waarden van eigendommen en land gaan omhoog, omdat ze vrij zijn van overstromingen."

Joko Rusmani, Consultant, Ministry For Public Works and Housing in Indonesia, sits at a park in central Semarang. “We are proud because this has offered a solution and has been appreciated, and it sets an example for others,” he says.

Joko zegt: "De pompput van Semarang heeft het overstromingsprobleem voor het centrale deel van de stad Semarang opgelost. Het kan worden gebruikt als een voorbeeld of model voor toepassing in vergelijkbare gebieden. We zijn trots omdat dit een oplossing heeft geboden en wordt gewaardeerd, en het is een voorbeeld voor anderen. Veel gemeentelijke overheden in Indonesië die met dezelfde problemen worden geconfronteerd, hebben een bezoek gebracht aan onze opvangbekkens om te onderzoeken hoe ze dezelfde problemen kunnen aanpakken op een manier die van toepassing is op hun steden."

Andere verwante praktijkvoorbeelden

Lees vergelijkbare verhalen van klanten die ook hebben geprofiteerd van een Grundfos oplossing.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.