NIEUW: MIXIT, voor een snelle en slimme menggroep!

Traditionele mengroepen zijn opgebouwd uit vele componenten. Het kost zowel tijd als geld om al deze compenten bij elkaar te krijgen en te installeren. Om de installatietijd te verkorten en het installtieproces bovendien te versimpelen heeft Grundfos de MIXIT-oplossing.

De MIXIT bestaat uit slechts 2 componenten: de MIXIT-unit en een MAGNA3-pomp. Daardoor kan de installatie en inbedrijfstelling in de helft van de tijd worden gedaan.

De Grundfos MIXIT is beschikbaar voor menggroepen, gebruikt voor verwarmings- en koeltoepassingen.

Ontdek MIXIT

In de video krijgt u alle voordelen van de Grundfos MIXIT in twee minuten uitgelegd.

WAT ZOU MIXIT ZIJN ZONDER MAGNA3?

Grundfos MIXIT werkt met onze MAGNA3 circulatiepomp. De MIXIT en de MAGNA3 kunnen zowel met elkaar communiceren als met de Grundfos GO-app. Met deze app kunt u beide pompen in bedrijfstellen, de werking aanpassen en de data van de werking constant in de gaten houden.

Ontdek in onze Ecademy-modules welke voordelen MIXIT nog meer voor u heeft