De alarminstellingen van de SCALA1 drukopvoerpomp

Bekijk de drie alarmpictogrammen op het bedieningspaneel en de alarminstellingen van de pomp.

De Grundfos SCALA1 is een all-in-one drukopvoerpomp. In deze module bekijken we de onderste drie LED-alarmpictogrammen op het bedieningspaneel

Deze alarmen geven aan of de pompen drooglopen of te weinig water hebben, als de maximale bedrijfstijd is overschreden, of als er een lekkage is in het systeem.

We verduidelijken even dat deze alarmen niet noodzakelijk betekenen dat er schade is aan de pomp. Het is gewoon een melding van de pomp die de gebruiker waarschuwt dat er mogelijk een probleem is met het systeem dat moeten worden aangepakt. Als het alarm voor drooglopen knippert, betekent dat niet noodzakelijk dat de geen water kan leveren.

Het zou kunnen betekenen dat er geen watertoevoer is naar de pomp. Laten we de drie alarmen eens van dichterbij bekijken. SCALA1 biedt ingebouwde bescherming tegen drooglopen waardoor de pomp automatisch stopt indien ze droogloopt. Deze functie werkt echter anders tijdens de eerste ontluchtingsfase dan tijdens normale werking.

Indien SCALA1 geen druk en debiet detecteert binnen vijf minuten na aansluiting op een watertoevoer, wordt het alarm geactiveerd. Tijdens normaal gebruik wordt dit alarm al na slechts 40 seconden geactiveerd nadat er geen druk en stroming is gedetecteerd. Vervolgens is er de functie maximale bedrijfstijd.

U kunt deze instellen tijdens de pompinstallatie in GO Remote, of u kunt deze later activeren. Als u de maximale bedrijfstijd instelt op 30 minuten, stopt de pomp na 30 minuten continu gebruik en verschijnt het alarm maximale bedrijfstijd op het bedieningspaneel.

Bovendien doet dit alarm de pomp stoppen in geval van een groot lek in het systeem. Lekken kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door leidingbreuk. Ten slotte is er de lekdetectie. Als er een klein lek is in het systeem zal SCALA1 regelmatig starten en stoppen. Als dit te lang doorgaat, gaat dit over in cyclische werking.

Gelukkig heeft de SCALA1 functie die dit voorkomt en die u kunt instellen in GO Remote. Zodra u deze functie hebt ingeschakeld, en de pomp start en stopt in een vast patroon zal de pomp volledig stilvallen en verschijnt het pictogram op het bedieningspaneel.

Als de functie tegen cyclische werking is uitgeschakeld, ziet u nog steeds het systeemalarm op het bedieningspaneel maar zal de pomp niet stoppen. U vindt meer informatie over de systeemalarmen in GO Remote.

Zodra u de bron van het probleem hebt gevonden en opgelost, kunt u het alarm gewoon resetten door op de knop ‚Reset‘ te drukken op het bedieningspaneel, via GO Remote, of door de automatische resetfunctie in GO Remote in te schakelen.

Dit was een korte inleiding. over de drie alarmen op het bedieningspaneel voor drooglopen of watertekort; als de maximale bedrijfstijd is overschreden, of als er een lekkage is in het systeem. Dank u voor uw aandacht.

Cursus overzicht

Modules
Modules: 4
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 20 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Gevorderd