Een inleiding op mechanische en digitale dosering in gemeentelijke en industriële toepassingen

Ontdek de vele voordelen van digitale dosering voor doseringsdoeleinden van elke complexiteitsniveau en hoe het wordt gebruikt in gemeentelijke en industriële toepassingen.

Vanuit industrieel oogpunt kan dosering worden gedefinieerd als het toevoegen van bepaalde hoeveelheden chemicaliën aan een procesvloeistof. In plaats van één dosis bestaat dosering uit het toedienen van meerdere doses verspreid over specifieke tijdsintervallen door de dag heen.

In deze cursus gaan we dieper in op wat dosering inhoudt, het belang ervan, en waarom een nieuwere vorm van dosering, digitale dosering, een aantal voordelen heeft ten opzichte van meer traditionele dosering. Maar voordat we ingaan op traditionele en digitale dosering, buigen we ons kort over de vraag waar dosering voor gebruikt kan worden.

Dosering wordt in alle gemeentelijke en industriële toepassingen gebruikt zoals waternutsvoorzieningen, industrieel proceswater, water- en afvalwaterbehandeling en bedrijfsgebouwen.

Daarnaast wordt het gebruikt in processen waarin desinfectie, chemische dosering en filtratie wordt uitgevoerd. Iets wat deze toepassingen en processen gemeen hebben is dat het water regelmatig gecontroleerd moet worden om te verzekeren dat het kwaliteitsniveau in stand blijft. En dat is waar dosering om de hoek komt kijken.

Dus wanneer de waterkwaliteit wordt gecontroleerd kunnen er vervolgens chemicaliën worden toegediend om de vereiste waterkwaliteit te bereiken. Traditioneel wordt dit gedaan door chemicaliën in het proces toe te voegen wanneer dit nodig is, veelal op basis van een simpele aan/uit-trigger. Wanneer de pomp het signaal ontvangt, begint hij chemicaliën te verpompen op een constant, vooraf ingesteld volume. Deze methode is kenmerkend voor mechanische dosering.

En ofschoon het zijn voordelen heeft, zitten er ook verschillende nadelen aan. Een belangrijk nadeel van mechanische dosering wanneer deze is geïnstalleerd zonder een dure frequentieomvormer is dat zo‘n systeem niet in staat is om een variabel, dynamisch debiet te leveren dat aansluit op de behoeften van verschillende applicaties.

Dit verhoogt niet alleen de bedrijfskosten, maar zorgt ook voor verspilling van chemicaliën. Gelukkig bestaat hier een oplossing voor: Digitale dosering. Digitale doseerpompen van Grundfos hebben een hoog regelbereik, waardoor een kleiner aantal pompvarianten een breder scala aan pomptoepassingen kan dekken.

Daardoor kunnen de pompen makkelijk worden ingesteld om andere functies te vervullen met verschillende debietseisen. en dus een dynamisch debiet leveren op basis van de geldende behoeften. Digitale Dosering automatiseert het gehele proces. Een intelligente doseerpomp is het ideale antwoord voor doseringsdoelen van elk complexiteitsniveau, en biedt gebruikers nauwkeurige, betrouwbare en kosteneffectieve doseerprocessen.

Laten we nu dieper ingaan op hoe digitale dosering de uitdagingen oplost en nieuwe mogelijkheden en voordelen biedt voor de gebruikers. Ten eerste zorgt digitale dosering voor een sterke verbetering van de doseernauwkeurigheid ten opzichte van mechanisch doseren. De geleverde nauwkeurigheid is zeer hoog, of het nu gaat om grotere doseerhoeveelheden of juist kleinere doseerhoeveelheden.

Zo worden er enorm veel minder chemicaliën verspild, omdat de vereiste dosering bijna perfect nauwkeurig kan worden gemeten. Ten tweede betekent digitale dosering dat het niet meer nodig is om de slaglengte aan te passen. Dit draagt niet alleen bij aan een hogere doseernauwkeurigheid, maar betekent ook dat het zuigvermogen niet wordt aangetast.

Dat brengt ons bij punt drie. Bij mechanische dosering heeft het verkorten van de slaglengte invloed op het zuigvermogen: hoe korten de slaglengte, hoe lager het zuigvermogen, en dat leidt tot problemen met viskeuze vloeistoffen, aanzuighoogte en installatieproblemen. Door de interne toerenregeling die bij digitale dosering wordt gebruikt wordt de dosering echter op soepele en constante wijze uitgevoerd, waardoor het aanpassen van slaglengte niet meer nodig is.

Daarmee wordt dus een einde gemaakt aan de eerder genoemde problemen. Een ander probleem waar de invoering van digitale dosering korte metten mee heeft gemaakt is het risico op luchtbellen. Kort gezegd houdt dit in dat de doseerkop zich met gas vult dat krimpt of uitzet naargelang de beweging van het membraan waardoor er helemaal geen vloeistof meer wordt verplaatst.

In een mechanisch doseringsprocess zou dit tot problemen leiden met ontluchtingsvloeistoffen – zoals natriumhypochloriet Het kan er ook toe leiden dat het bedrijf wordt stopgezet om de pomp te laten vullen. Dankzij digitale dosering en de enorme effectiviteit waarmee deze met ontluchtingsvloeistoffen omgaat vormt dit niet langer een probleem.

Een ander voordeel van digitale dosering zijn de lage installatiekosten, doordat de behoefte aan onderdelen zoals pulsatiedempers en debietmeters tot het minimum wordt beperkt. Dit maakt eventueel onderhoud daarnaast ook goedkoper. Als laatste hebben we betrouwbaarheid. En digitale dosering blinkt uit op het gebied van betrouwbaarheid.

Deze hoge betrouwbaarheid leidt uiteraard tot een soepelere, probleemloze werking en daarmee tot een vermindering van het onderhoud. We hebben het dus over de voordelen van digitale dosering gehad. Laten we het nog even samenvatten: Digitale dosering zorgt voor een veel hogere nauwkeurigheid, wat leidt tot zowel minder verspilling van chemicaliën als een lagere energierekening.

Digitale doseringssystemen stellen het toerental intern in, waardoor het aanpassen van de slaglengte en -frequentie onnodig wordt gemaakt. De installatie is goedkoper, omdat er minder onderdelen zijn.

En ten laatste: digitale dosering functioneert vlekkeloos bij zowel grote als kleine hoeveelheden. 

Cursus overzicht

Modules
Modules: 2
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 15 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Advanced