Een digitaal doseersysteem optimaliseren met FlowControl Measurement

Leer over de FlowControl Measurement-module en hoe het voordeel kan opleveren, namelijk door intelligente besturing van het debiet in een systeem mogelijk te maken.

De implementatie van digitale dosering was een enorme stap vooruit wat betreft het verbeteren van de nauwkeurigheid in doseersystemen.

Maar in deze cursus gaan we kijken naar het nauwkeurig meten van debiet en nemen we je mee door de voordelen van FlowControl Measurement, oftewel FCM. Simpel gezegd biedt FCM intelligente meting van het debiet.

In het digitale doseringssysteem is een FCM-meetsensor ingebouwd die helpt zorgen voor betere en nauwkeurige meting van het debiet. De FCM-module is een volumetrische debietmeter met ingebouwde druksensor. Hij laat de pomp precies weten hoeveel chemicaliën er per slag worden verpompt.

Deze ingebouwde sensor kan het debiet op grotendeels dezelfde wijze meten als een externe volumetrische debietmeter, waardoor deze onnodig wordt gemaakt. Maar daar komen we straks op terug. Het is vrij makkelijk te begrijpen hoe het in de praktijk werkt. Eerst moet de doseerkop worden gevuld. Dan moet de vloeistof worden gecomprimeerd.

Na deze twee stappen kan het volume van de doseerkop worden gemeten. Zo simpel is het. En dankzij het intuïtieve display kunt u te allen tijde de slagpositie en de hoeveelheid vloeistof in de doseerkop in de gaten houden. Met de toevoeging van FCM gaat er een nieuwe wereld aan voordelen open die allemaal bijdragen aan het verbeteren van de algehele werking.

Dus laten we nu wat dieper ingaan op een aantal van de voordelen en nadelen van het gebruiken van FCM. Het implementeren van de FCM-functie maakt niet alleen intelligente proces- besturing binnen de pomp zelf mogelijk, maar ook het signaleren van elke afwijking binnen het systeem op het gebied van debiet, waarbij er een alarm wordt gestuurd wanneer er iets niet goed is.

Zo kun je snel reageren op potentiële slijtage binnen het systeem. Maar dat is nog niet alles. Het reageert ook op andere storingen zoals cavitatie of leidingbreuken en zet het systeem automatisch uit wanneer een ernstige storing gesignaleerd wordt. Bovendien stabiliseert het zichzelf automatisch wanneer de druk of het debiet van de pomp instabiel is, en zorgt zo voor consistente prestaties.

Dit is ontzettend voordelig, aangezien het lekkage van chemicaliën vermindert en besparingen op het gebied van chemicaliën oplevert. Als extra voordeel hebben een aantal pompen uit de Grundfos Smart Digital-serie de functie AutoFlowAdapt, waarmee de pomp zich automatisch aanpast aan veranderingen in debiet en druk, wat de betrouwbaarheid enorm verbetert.

Maar geïntegreerde intelligentie zorgt voor meer dan alleen verbeterde betrouwbaarheid. Zoals we eerder al opmerkten maakt intelligente controle binnen de pomp zelf het onnodig om externe debietmeters en vergelijkbare meetapparatuur te hebben.

Het feit dat deze debietmeters als onnodig worden aangemerkt biedt op zichzelf al verschillende voordelen – met als meest voor de hand liggende natuurlijk een enorme verlaging van de installatiekosten doordat er bespaard wordt op het aantal onderdelen.

Daarnaast stellen debietmetingsfuncties de pomp in staat om fouten te signaleren en te corrigeren – niet alleen binnen de pomp zelf, maar ook in de erop aangesloten leidingen. Hierdoor kan de pomp problemen signaleren, zoals cavitatie, lekkage en overdruk, die tot potentieel gevaarlijke situaties kunnen leiden.

Daarnaast verlaagt het ook de reparatiekosten aangezien u enorm bespaart op reserveonderdelen doordat het probleem makkelijk te bepalen is, maar ook omdat je überhaupt met minder onderdelen te maken heeft. Natuurlijk leidt het toevoegen van ingebouwde monitoring en besturing en de selectieve storingsdiagnose ook tot een hogere systeembetrouwbaarheid waardoor onderhoud, probleemoplossing en beheer heel wat simpeler worden.

We nemen de voordelen van FCM nog één keer kort door. Het maakt intelligente besturing binnen de pomp zelf mogelijk, wat leidt tot verbeterde betrouwbaarheid. Het past automatisch het debiet of de druk aan op basis van veranderingen in het systeem. De geïntegreerde debietmeters maken externe debietmeters onnodig.

Er zijn minder onderdelen nodig en het zorgt dus voor een enorme verlaging van de installatiekosten evenals de kosten voor onderhoud en reserveonderdelen. 

Cursus overzicht

Modules
Modules: 2
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 15 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Advanced