8 Vragen Gevorderd

ECADEMY test

13 - Basis hydraulica en pompwerking

Deze cursustoets bevat 8 vragen kunnen altijd opnieuw beantwoord worden.

U moet alle vragen correct beantwoorden om te slagen voor de test en de cursus te voltooien.

Begin test

Vraag 1 van 8 Gevorderd

1 Welke van de volgende parameters wordt niet gebruikt om het pomprendement te berekenen?

Vraag 2 van 8 Gevorderd

2 Hoe wordt het verband tussen deze drie factoren beschreven in een vergelijking?

Vraag 5 van 8 Gevorderd

5 Wat zijn de effecten van cavitatie op pompen?

Vraag 6 van 8 Gevorderd

6 Welke drie parameters zijn het belangrijkst voor systemen die water verpompen?

Vraag 8 van 8 Gevorderd

8 Wrijvingsverlies hangt af van de/het ... van de vloeistof.

Vraag 8 van 8 Gevorderd

Tevreden met uw antwoorden?

Dien uw huidige antwoorden in en ontvang het definitieve testresultaat.

Indienen

Resultaten van de test

Gefeliciteerd. U bent geslaagd voor de test en heeft de cursus voltooid 13 - Basis hydraulica en pompwerking

Behaalde badges:

Ga door met trainen Ga naar MyECADEMY

Sorry. U heeft het niet gehaald 13 - Basis hydraulica en pompwerking Test deze keer

Correct
01.
Q: Welke van de volgende parameters wordt niet gebruikt om het pomprendement te berekenen?
A: Tijd
Correct
02.
Q: Hoe wordt het verband tussen deze drie factoren beschreven in een vergelijking?
A: P = Q x H x c
Correct
03.
Q: Hoe kan wrijvingsverlies in een systeem worden geminimaliseerd?
A: Door de leidingdiameter te vergroten
Correct
04.
Q: Wat veroorzaakt cavitatie?
A: Cavitatie treedt op wanneer water overgaat van dampvorm naar de vloeibare toestand bij lage druk.
Correct
05.
Q: Wat zijn de effecten van cavitatie op pompen?
A: Schade aan de waaier en het pomphuis
Correct
06.
Q: Welke drie parameters zijn het belangrijkst voor systemen die water verpompen?
A: Debiet, opvoerhoogte en vermogen
Correct
07.
Q: Welke bewering is onjuist?
A: Cavitatie kan optreden wanneer water in een leiding stroomt en een klep te snel gesloten wordt.
Correct
08.
Q: Wrijvingsverlies hangt af van de/het ... van de vloeistof.
A: Snelheid