Waarom water hergebruiken in de industrie?

Kom erachter waarom het zo belangrijk is om water te hergebruiken voor industriële doeleinden.

Carsten. Waterhergebruik.

Een spraakmakend onderwerp onder onze klanten, er is veel discussie hierover.

Ik heb het gevoel dat er meer achter dit onderwerp zit.

Kun je me wat inzicht geven?

Natuurlijk.

Waterhergebruik is een erg belangrijk onderwerp, op wereldniveau.

Een van de redenen waarom het zo‘n belangrijk onderwerp is, en in de toekomst nog belangrijker zal worden, is waterschaarste.

Bijna overal ter wereld is er steeds minder water beschikbaar.

In Europa heeft ongeveer 11% van de bevolking te maken met waterschaarste.

In Zuid-Europa is dat ongeveer 20%.

En in de zomer neemt dat percentage toe tot 50%.

Dit laat dus zien dat waterschaarste bestaat, maar het is niet gelijkmatig verdeeld.

Het hangt af van het gebied waarin je woont.

Waterschaarste is dus één reden om water te hergebruiken, maar er zijn vast ook andere redenen voor, toch?

Natuurlijk.

Naast het probleem van waterschaarste zijn er een aantal nieuwe wetten en regels die beter en efficiënter gebruik van water vereisen.

In India en China bijvoorbeeld gelden er wetten over zogenaamde ’zero liquid discharge’ waarbij industrieel afvalwater zodanig moet worden behandeld dat er alleen vaste afvalstoffen overblijven en het water wordt teruggestuurd voor hergebruik in het industriële proces.

Dit wordt steeds belangrijker en heeft een milieu-impact wat betreft waterbehandeling.

Oké, er is dus waterschaarste, en er is wet- en regelgeving.

Ik neem aan dat er ook zakelijke mogelijkheden zijn.

Hoe zien die eruit?

Als je kijkt naar de waterprijzen wereldwijd, zie je dat die steeds meer stijgen.

Waterinname is dus duur, maar het behandelen en vervoeren van water kost energie en dus ook geld.

Het op locatie behandelen en hergebruiken van afvalwater bespaart een hoop energie, en dat is des te meer relevant aangezien het behandelen van afvalwater zo‘n 3 à 4 keer goedkoper is dan zeewater.

Dit toont dus aan dat er ook heel wat financiële redenen bestaan om water te hergebruiken.

Oké, dat is interessant. Dus we hebben de financiële kant, de waterschaarste, en wet- en regelgeving.

Ik zou zeggen: dan spreekt het voor zich om water te hergebruiken.

Maar ik zie toch dat dat niet overal gedaan wordt.

Waar komt dat door?

Er bestaan helaas wat belemmeringen.

Een van de belangrijkste knelpunten is dat het in sommige landen niet toegestaan is om hergebruikt water als drinkwater te gebruiken.

Je mag het dus alleen gebruiken voor bijvoorbeeld irrigatie of ander processen zoals vrachtwagens schoonspuiten.

Daarnaast heb je in de industrie veelal te maken met complex afvalwater.

En om dat afvalwater te behandelen moet er specifieke technologie worden ontwikkeld en getest.

Het op de markt brengen van nieuwe technologieën kost veel tijd.

Grundfos werkt continu aan het ontwikkelen van nieuwe technologieën.

Ons doel is om bij te dragen aan de voorziening van veilig en schoon water zoals de Duurzame

Ontwikkelingsdoelstelling 6 van de VN benadrukt.

Grundfos beschouwt dit als een belangrijke zaak en dat is een van de redenen waarom wij nieuwe technologieën ontwikkelen en waarom we de wereld van meer veilig water willen voorzien.

Het ziet er naar uit dat we een spannende tijd tegemoet gaan.

 

Cursus overzicht

Modules
Modules: 3
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 15 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Gemiddeld