6 Vragen Gevorderd

ECADEMY test

60 - Cursus MAGNA3-circulatiepomp

Deze cursustoets bevat 6 vragen. Opnieuw beantwoorden kan altijd..

Alle vragen moeten correct zijn beantwoord om te slagen voor de test en de cursus te voltooien..

Begin test

Vraag 1 van 6 Gevorderd

Met hoeveel kan MAGNA3 het energieverbruik verminderen in vergelijking met een typische circulatiepomp?

Vraag 2 van 6 Gevorderd

MAGNA3 kan omgaan met temperaturen tot...

Vraag 4 van 6 Gevorderd

Wat doet het Grundfos-oog bovenaan het pompdisplay?

Vraag 6 van 6 Gevorderd

Als er zich een interne sensorfout in de pomp voordoet, op welke pijl druk je?

Vraag 6 van 6 Gevorderd

Tevreden met uw antwoorden?

Vul jouw huidige antwoorden in en ontvang het definitieve testresultaat.

Indienen

Resultaten van de test

Gefeliciteerd. U bent geslaagd voor de test en heeft de cursus voltooid 60 - Cursus MAGNA3-circulatiepomp

Behaalde badges:

Wat voor beoordeling geeft u deze cursus?

U kunt een beoordeling aan deze cursus toevoegen. Vergeet niet dat u ingelogd moet zijn voordat u de toets doet om uw beoordeling te kunnen geven.

Ga door met trainen Ga naar MyECADEMY

Sorry. U heeft het niet gehaald 60 - Cursus MAGNA3-circulatiepomp Test deze keer

Wat voor beoordeling geeft u deze cursus?

U kunt een beoordeling aan deze cursus toevoegen. Vergeet niet dat u ingelogd moet zijn voordat u de toets doet om uw beoordeling te kunnen geven.

Correct
Q: Met hoeveel kan MAGNA3 het energieverbruik verminderen in vergelijking met een typische circulatiepomp?
A: 75%
Correct
Q: MAGNA3 kan omgaan met temperaturen tot...
A: Min 10 graden Celsius
Correct
Q: Wat is minder nodig in de bedieningsmodus FLOWADAPT?
A: Er zijn geen toerentalbegrenzingskleppen nodig
Correct
Q: Wat doet het Grundfos-oog bovenaan het pompdisplay?
A: De status van de pomp
Correct
Q: Wanneer gebruikt u de bedieningsmodus constant debiet?
A: In systemen die constant debiet eisen onafhankelijk van drukverliezen
Correct
Q: Als er zich een interne sensorfout in de pomp voordoet, op welke pijl druk je?
A: Pijl naar links