Onderzoek En Inzicht

Inregelafsluiters

Inregeling van verwarmings- en koelsystemen wordt uitgevoerd om te zorgen dat de juiste hoeveelheid water aanwezig is op alle verbruikspunten. Het inregelen wordt uitgevoerd door inregelafsluiters in het systeem te bouwen, waardoor een instelbare weerstand wordt toegevoegd.

De afsluiters in het systeem die zich het dichtst bij het pompsysteem bevinden, zijn aangepast om een hogere weerstand te leveren dan afsluiters die verder van het pompsysteem zijn geplaatst. Dit compenseert voor het grotere drukverlies in de langere leidingsecties. Wanneer er de gewenste relatie is tussen de verschillende debieten in het systeem, dan wordt gezegd dat het systeem in evenwicht is.

De drukverliezen over de inregelafsluiters moeten zo laag mogelijk worden gehouden, zodat het drukverlies bij de meest ver gelegen afsluiter bijna nul is. Hierdoor kunt u het onnodige energieverbruik van de pomp tijdens de levensduur van het systeem minimaliseren.

Er zijn twee typen inregelafsluiters verkrijgbaar: statisch en dynamisch.

Statische inregelafsluiters dienen als permanente weerstand, ingebouwd in het systeem. De instellingen voor deze afsluiters moeten daarom nauwkeurig worden berekend en aangepast, omdat het wijzigen van slechts één afsluiter in het systeem het debiet door alle andere afsluiters zou kunnen veranderen.

Dynamische inregelafsluiters werken als debietbegrenzers. Ze worden ingesteld op een gewenst debiet en zorgen ervoor dat een groter debiet niet kan plaatsvinden. Als de druk voor de afsluiter toeneemt, dan zal deze iets meer sluiten zodat het drukverlies over de afsluiter navenant hoger wordt. Hierdoor blijft het gewenste debiet in het specifieke traject behouden.

De voordruk van een dynamische inregelafsluiter moet hoger zijn dan een bepaalde grenswaarde om correct te kunnen werken. Dit betekent dat de weerstand bij de verste afsluiter niet dicht bij nul kan liggen, zoals bij statische afsluiters het geval is.

Inregelafsluiters zijn verkrijgbaar bij talrijke fabrikanten. Sommige van deze systemen zijn voorzien van elektronische meetapparatuur waarmee het debiet door hun afsluiters kan worden gemeten. Dit wordt gedaan door het drukverlies over de afsluiter te meten en het debiet te berekenen aan de hand van de kv-waarde van de huidige positie van de afsluiter.

Grundfos levert circulatiepompen voor verwarmings- en koelsystemen en ondersteunt de aannemer van het systeem, die normaal gesproken de inregeling uitvoert tijdens de inbedrijfstelling. De taak wordt vaak gedocumenteerd in een rapport, dat de gemeten debieten aangeeft.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.