Onderzoek En Inzicht

Kruisstroomwarmtewisselaar

Een kruisstroomwarmtewisselaar wisselt thermische energie uit van de ene luchtstroom naar de andere in een luchtbehandelingsunit (AHU). In tegenstelling tot een roterende warmtewisselaar wisselt een kruisstroomwarmtewisselaar geen vochtigheid uit en bestaat er geen risico op kortsluiting van de luchtstromen.

Een kruisstroomwarmtewisselaar wordt gebruikt in een koel- en ventilatiesysteem waarbij warmte moet worden overgebracht van de ene luchtstroom naar de andere. Een kruisstroomwarmtewisselaar is gemaakt van dunne metalen panelen, doorgaans aluminium. De thermische energie wordt via de panelen uitgewisseld. Een traditionele kruisstroomwarmtewisselaar heeft een vierkante dwarsdoorsnede. Het thermische rendement is 40-65 %. Een tegenstroom- of dubbele kruisstroomwarmtewisselaar kan worden gebruikt als hogere thermische rendementen nodig zijn - doorgaans tot 75-85 %.

Bij sommige typen wisselaars kan vochtige lucht afkoelen tot aan het vriespunt, waardoor ijs ontstaat. Een kruisstroomuitvoering is doorgaans goedkoper dan andere typen warmtewisselaars. Deze wordt normaal gesproken gebruikt waar hygiënische normen eisen dat beide luchtstromen volledig gescheiden van elkaar worden gehouden. Vaak wordt dit toegepast in installaties voor warmteterugwinning in grote kantines, ziekenhuizen en in de voedingsmiddelenindustrie. In tegenstelling tot een roterende warmtewisselaar wisselt een kruisstroomwarmtewisselaar geen vochtigheid uit.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.