Onderzoek En Inzicht

Ontsmetting

Ontsmetting is één van de belangrijkste processen bij waterzuivering. Deze stap elimineert micro-organismen in drink- en proceswater om een veilig watergebruik te waarborgen volgens de relevante regelgeving en richtlijnen.

Waterontsmetting om micro-organismen te verwijderen is essentieel, vooral wanneer het water vanuit meren en rivieren etc. wordt aangevoerd.

Verwijdering van ziekteverwekkers
Rivieren en meren kunnen een hoog gehalte aan ziekteverwekkers bevatten als gevolg van ongepaste of niet-gezuiverde lozingen. Dit omvat ook rioolwater uit gecombineerde rioolstelsels die onbehandeld rioolwater afvoeren tijdens hevige regenbuien.

Verontreinigde huishoudelijke watersystemen
Huishoudelijke watersystemen waarbij water wordt aangevoerd vanuit 'schone' waterputten zijn echter vaak ook verontreinigd. Als gevolg hiervan worden de meeste drinkwaterinstallaties in utiliteitsgebouwen gedesinfecteerd om microbiologische verontreiniging te voorkomen, zoals van legionella, E. coli etc.

Definitie van ontsmetting (ook wel desinfectie)
Ontsmetting wordt gedefinieerd als het verwijderen van 99,999% van de ziektekiemen in water of op oppervlakken. Dit kan worden bereikt met verschillende chemische of fysische methoden. Maar elke methode heeft zijn voor- en nadelen:

  • Chloor wordt vaak gebruikt in de vorm van chloorgas, als commerciële hypochlorietoplossing of als elektrolytisch gegenereerd hypochloriet.
  • Chloordioxide-oplossing moet ter plekke worden gegenereerd uit chemicaliën, maar is effectiever dan chloor/hypochloriet. Chloordioxide kan biofilm verwijderen en heeft een lang resterend effect.
  • Ozon is een gas dat ter plekke uit zuurstof wordt geproduceerd en in water wordt opgelost. Het is het meest effectieve oxiderende middel, maar met een zeer korte halfwaardetijd. Deze procedure biedt geen resterend effect.
  • UV-straling met hoge intensiteit als niet-chemische methode doodt de meeste bacteriën, maar is alleen effectief binnen de UV-kamer en heeft geen resterend effect.
  • Filtratie verwijdert bacteriën terwijl de rest het filter kan passeren. Deze methode dient te worden gezien als een poortwachter aangezien deze geen resterend effect heeft.
  • Pasteurisatie, hoewel wijdverspreid in utiliteitsgebouwen, heeft slechts een beperkt effect. Het verwijdert geen biofilm, het effect op vrije bacteriën is beperkt en er is geen resterend effect.

Genereren van bijproducten
Tijdens het ontsmettingsproces ontstaan verschillende bijproducten als gevolg van de reactie met verbindingen in het te zuiveren water of uit het ontsmettingsmiddel zelf.

Grenswaarden
Grenswaarden moeten te allen tijde worden aangehouden. Grenswaarden voor de meeste bijproducten zijn beschikbaar in verordeningen, richtlijnen en normen die vaak specifiek zijn voor verschillende landen of toepassingen.

Grundfos levert doseersystemen onder vacuüm (Vaccuperm) met chloorgas (Cl2), elektrochloreringssystemen (Selcoperm) voor natriumhypochloriet (NaOCl) en bereidings- en doseersystemen (Oxiperm) voor chloordioxide (ClO2).

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.