Onderzoek En Inzicht

Werkpunt

Het werkpunt bevindt zich op het snijpunt van de QH-curve en de systeemkarakteristieken.

Om een pomp voor een verwarmingssysteem te kiezen is het noodzakelijk om zowel de systeemkarakteristieken als de pompcurve te kennen. De pomp wordt zodanig gedimensioneerd dat deze een toereikende capaciteit kan leveren bij een maximale systeembelasting.

De capaciteitscurve van de pomp is een diagram dat de relatie weergeeft tussen debiet (Q) en gegenereerde opvoerhoogte (H) of druk.

De systeemkarakteristieken geven het drukverlies in het systeem weer als functie van het debiet.

Het werkpunt is het snijpunt van de capaciteitscurve van de pomp met de systeemkarakteristieken.

De maximale belasting wordt slechts gedurende een deel van de jaarlijkse bedrijfsuren bereikt. Dit betekent dat het pompsysteem te groot kan zijn voor de rest van de bedrijfsuren, tenzij een pompsysteem wordt gebruikt dat kan worden geregeld.

Gebruik het Grundfos dimensioneringshulpmiddel om het optimale werkpunt te vinden in relatie tot de pompcapaciteit en de systeemkarakteristieken.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.