Onderzoek En Inzicht

Brandblussystemen

Brandblussystemen zijn een veelgebruikte omschrijving voor systemen die verschillende media gebruiken om brand in gebouwen te onderdrukken of te blussen. De media kunnen water, schuim, gas of chemicaliën zijn, en ze kunnen één of meer van de drie benodigdheden voor brand bestrijden: Zuurstof, brandstof en warmte.

Brandblussystemen zijn:

  • Sprinklersystemen: Leidingen met sprinklers die waterdruppeltjes leveren met een debiet Q <10.000 l/min en waterdruk H < 12 bar voor het systeem
  • Systemen met waternevel: Leidingen met spuitmonden voor waternevel die waterdruppeltjes leveren met een waterdebiet Q < 200 l/min en waterdruk H < 150 bar
  • Slanghaspelsystemen: Handbediende slang voor het blussen van brand
  • Brandkranen: In de meeste stedelijke gebieden voorzien van een gemeentelijke watervoorziening om de brandweer in staat te stellen de watertoevoer te gebruiken om te helpen bij het blussen van een brand
  • Schuimsystemen: Systemen waarbij aan het water toegevoegde schuimwasmiddelen worden gebruikt om de brand te blussen
  • Gassystemen: Systemen die gebruik maken van inerte gassen zoals hcfk's, kooldioxide etc.
  • Chemicaliën: Droge systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van natriumbicarbonaat, kaliumbicarbonaat, ammoniumfosfaat etc. en natte systemen die gebruik maken van verschillende eigen chemische samenstellingen

De eigenaar van het gebouw zal in samenwerking met zijn verzekeringsmaatschappij en de bevoegde lokale autoriteit de te gebruiken norm bepalen, en de technisch adviseur kiest het systeemtype dienovereenkomstig, afhankelijk van het gevarenklasse van het type gebouw (productie, opslag, kantoor- of woongebouwen etc.) en de mogelijke fysieke schade die het blusmiddel kan veroorzaken.

Slanghaspels bevinden zich op strategische plaatsen in gebouwen om een redelijk toegankelijke en geregelde toevoer van water voor brandbestrijding te bieden.

Slanghaspelsystemen bestaan uit pompen, leidingen, watervoorziening en slanghaspels die zich strategisch in een gebouw bevinden, waardoor een goede verdeling van het water wordt gegarandeerd om een brand te bestrijden.

Het systeem wordt handmatig bediend en geactiveerd door een klep te openen waardoor het water in de slang kan stromen die zich doorgaans 30 meter verderop bevindt. Het drukverlies in het systeem activeert de pomp, waarbij een toereikend waterdebiet en druk worden gewaarborgd voor een waterstraal van minimaal 10 meter vanaf de spuitmond.

Grundfos levert brandbluspompen als onderdeel van goedgekeurde brandbeveiligingssystemen voor industriële en commerciële brandbeveiliging.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.