Onderzoek En Inzicht

Geodetische opvoerhoogte

De geodetische opvoerhoogte heeft betrekking op het daadwerkelijke fysieke verschil in hoogte tussen het vloeistofniveau in de put en het hoogste punt van de persleiding of het waterniveau in de uitstroomopening.

De geodetische opvoerhoogte tussen een pompput en de uitstroomopening van de pompput verandert voortdurend tijdens een pompcyclus. Bij het dimensioneren van een pomp wordt normaal gesproken het gemiddelde waterniveau tussen in- en uitschakeling gebruikt om de geodetische opvoerhoogte te bepalen. Hier is het belangrijk om te begrijpen dat de geodetische opvoerhoogte ook negatief kan zijn. Dit heeft een heveleffect tot gevolg.

Gebruik het dimensioneringshulpmiddel om te zorgen voor de juiste pomp, overeenkomstig de vereiste geodetische opvoerhoogte in een pompinstallatie of pompput.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.