Onderzoek En Inzicht

Geometrische hoogte

In een drukverhogingssysteem is de geometrische hoogte de fysieke hoogte waarmee het water moet worden opgevoerd om de gebruiker te bereiken.

De geodetische hoogte is de verticale afstand vanaf de pomp tot aan de kraan of vanaf het toevoerpunt tot aan de zuiginlaat van de pomp.

Waarom is dit van belang?

De geometrische hoogte wordt gebruikt bij het dimensioneren van pompen voor een opstelling. Het vertegenwoordigt een deel van de totale energie die de pomp aan het water moet leveren voor voldoende druk in de waterkraan van de gebruiker.

De geometrische hoogte is met name een probleem bij het dimensioneren van pompen voor hoge gebouwen, aangezien de geometrische hoogte (hmax ) in die gevallen een grote invloed heeft op de dimensioneringsvergelijking.

De dimensioneringsvergelijking

Pset = Ptap(min) + Pf + (hmax /10,2)

Pset = de vereiste persdruk vanaf de booster

Ptap(min) = de vereiste minimale druk op het hoogste tappunt in de zone

Pf = drukverlies in de leidingen vanaf de boosteruitlaat tot aan het hoogste tappunt

hmax = de hoogte vanaf de booster tot aan het hoogste tappunt

Verklaring

1) Pset = de vereiste persdruk vanaf de booster

2) Ptap(min) = de vereiste minimale druk op het hoogste tappunt in de zone

3) Pf = drukverlies in de leiding vanaf de boosteruitlaat tot aan het hoogste tappunt

4) hmax = de hoogte vanaf de booster tot aan het hoogste tappunt

Gebruik het Grundfos-dimensioneringshulpmiddel om te zorgen voor de juiste drukverhogingsset die overeenkomt met de vereiste geometrische hoogte voor het drukverhogingssysteem.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.