Artikel

Hoogwaardige gebouwen

Met efficiëntere pompoplossingen kan het wereldwijde energieverbruik enorm worden verminderd. En het resultaat daarvan is meer dan alleen een positieve impact op klimaatverandering en de mondiale uitstoot. Het betekent ook beter presterende gebouwen, meer binnencomfort, en veiliger water.

Waarom bedrijfsgebouwen optimaliseren?

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moet de wereldwijde uitstoot tegen 2030 gehalveerd zijn

De verstedelijking gaat steeds sneller, en de wereldwijde energievraag en uitstoot houden daarmee gelijke tred. En met 10% zijn pompen verantwoordelijk voor een flink aandeel van het mondiale elektriciteitsverbruik1.

De wereldwijde vraag naar koeling is in minder dan 20 jaar verdubbeld

Tegen 2050 zal het wereldwijde energieverbruik naar verwachting met bijna 25% zijn gestegen2. En in de afgelopen 20 jaar is alleen al de mondiale koelvraag verdubbeld. Het is dus van cruciaal belang om de overstap te maken naar groenere energie en de energiezuinigheid te verbeteren.

In bedrijfsgebouwen is HVAC goed voor tot 40% van het totale energieverbruik

Zowel eindgebruikers als overheden stellen steeds hogere eisen aan de efficiëntie, waardoor HVAC-systemen constant verder moeten worden geoptimaliseerd om kosten, verbruik en uitstoot te beperken. En toch zijn HVAC-systemen op dit moment verantwoordelijk voor wel 40% van het totale energieverbruik in gebouwen3.

Verhoog de efficiëntie en verminder de kosten van HVAC-systemen

HVAC-systemen zijn verantwoordelijk voor wel 40% van het totale energieverbruik in gebouwen. Energie-efficiënte systemen zijn essentieel om de kosten en het energieverbruik laag te houden. Grundfos iSolutions biedt een breed scala aan intelligente producten die de systeemcomplexiteit en de bedrijfskosten verlagen, zonder in te leveren op het comfort van de eindgebruikers. Bekijk de video voor meer informatie over Grundfos iSolutions voor HVAC-systemen.


De typische uitdagingen 

Vandaag de dag verwachten we van bedrijfsgebouwen dat ze hun hele levensduur goed blijven presteren. Het is echter ook zo dat HVAC-systemen in gebouwen zeer ingewikkeld kunnen zijn, doordat ze vaak uit veel verschillende standalone onderdelen bestaan. Deze onderdelen moeten doorgaans als één integraal systeem samenwerken, waardoor het risico op storingen aanzienlijk is.

Ontwerpers hebben bij het opstellen van gedetailleerde schema's en specificaties vaak met zware tijdsdruk te maken, waardoor de kans op fouten een stuk groter is. Bovendien worden vaak te grote pompen gebruikt die ook nog eens op piekbelasting draaien - met andere woorden, ze werken veel harder dan daadwerkelijk nodig is om aan de vraag te voldoen. Dit betekent dat veel systemen te kampen hebben met een inefficiënt ontwerp doordat de offerte gebaseerd was op onnauwkeurig materiaal. Het gevolg: slecht presterende, energievretende HVAC-systemen met hoge investerings- en bedrijfskosten.

Het in bedrijf stellen en met een BMS-systeem integreren van onderdelen en/of oplossingen zijn de laatst uitgevoerde activiteiten voordat een HVAC-systeem in werking wordt gesteld en opgeleverd. Daarentegen is dit ook het moment waarop fouten worden gemaakt, goede praktijkvoorbeelden genegeerd worden en procedures niet worden uitgevoerd. De onderliggende oorzaken variëren van onvoldoende opgeleid personeel tot tijdstekort. Of bijvoorbeeld ontoereikende handleidingen bij de onderdelen of oplossingen.

Daarnaast krijgen de investeringsuitgaven in de ontwerp- en installatiefase vaak meer prioriteit dan de bedrijfskosten. Hierdoor kunnen de bedrijfskosten steeds hoger oplopen doordat pompen ongeregeld kunnen draaien of met inefficiënte regelmodi kunnen functioneren. Dit kan leiden tot Delta T-problemen, waardoor het daadwerkelijke energieverbruik van het gebouw veel hoger blijkt te liggen dan in de ontwerpfase is berekend. Uiteindelijk leiden slecht beheerde, verouderde systemen tot een slecht binnenklimaat en ontevreden eindgebruikers.

Hoe u kunt optimaliseren

Pompen zijn op dit moment verantwoordelijk voor 10% van het wereldwijde energieverbruik. En als iedereen zou overstappen op hoogefficiënte pompsystemen, zou onze wereld met 4% minder toekunnen1. Dit is dan ook de reden waarom het optimaliseren van HVAC-systemen belangrijk is voor het tegengaan van de opwarming van de aarde en het zorgen voor beter presterende gebouwen.

Het is ook cruciaal dat we de systeemcomplexiteit en de bedrijfskosten verminderen, maar tegelijkertijd ook de vermogenswaarde verhogen en het comfort van de eindgebruikers verbeteren. De onderdelen van systemen moeten perfect samenwerken, als een ecosysteem dat is opgebouwd uit efficiënte oplossingen die makkelijk te installeren en in bedrijf te stellen zijn en gedurende de hele levensduur van het gebouw betrouwbaar blijven functioneren. Bovendien is het met de stijgende eisen op het gebied van energie-efficiëntie belangrijk dat HVAC-systemen op hoog niveau presteren en CO2-vriendelijk zijn, zodat het energieverbruik en onderhoud tot het minimum worden beperkt.

De oplossing

Grundfos iSOLUTIONS kijkt verder dan individuele componenten en zorgt in plaats daarvan voor een intelligent systeem waarin pompen, regelaars, sensoren en software samenwerken om de prestaties van elk HVAC-systeem te optimaliseren. Grundfos iSOLUTIONS bestaat uit een breed aanbod aan intelligente en energie-efficiënte oplossingen die de installatie en inbedrijfstelling makkelijk maken, de prestaties van het gebouw registeren en uw systemen in het oog houden en aansturen.

U kunt bijvoorbeeld zowel de uitdagingen die ingewikkelde systeemontwerpen met zich meebrengen als inefficiënte installatie en inbedrijfstelling significant verminderen met onze MIXIT- en Modular-oplossingen. Grundfos MIXIT dit zijn geïntegreerde oplossingen die in hun eentje als vervanging dienen voor alle afzonderlijke onderdelen waar een menglus normaal uit bestaat. En de geprefabriceerde Modular-systemen van Gundfos zijn in de fabriek geassembleerd, bedraad, getest en in bedrijf gesteld, waardoor u ze simpel en snel op locatie kunt installeren en in gebruik nemen.

Daarnaast biedt Grundfos Distributed Pumping een compleet nieuwe manier om koudwatersystemen te besturen. Hiermee worden regel- en balanceerkleppen volledig onnodig gemaakt. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van kleinere, intelligente pompen die zich aanpassen aan de geldende systeemvraag op basis van de temperatuur van het gekoelde water. Het resultaat: minder investeringskosten dankzij een kleinere primaire pomp, en een beter gebalanceerd systeem. Uiteindelijk zorgt u hiermee voor een beter binnencomfort en kunt u aanzienlijke energiebesparingen behalen.

Ten laatste geeft Grundfos BuildingConnect u een simpel en gebruiksvriendelijk overzicht van al uw toepassingen en stelt het u in staat om elke installatie direct vanaf uw desktop of tablet in de gaten te houden. BuildingConnect wordt constant verbeterd, en met de doorlopende software-updates heeft u een gegarandeerd toekomstbestendige oplossing waarmee u altijd helemaal bij bent.

Podcast: High performance buildings

Listen to Bent Jensen, CEO, Commercial Building Services Sales at Grundfos giving his perspective on how we can address challenges such as urbanisation and population growth by designing and optimising our commercial buildings to run more efficiently.


You can listen to more podcasts from Grundfos Commercial Building Services - on your preferred platform. 

Werkt u met bedrijfsgebouwen?

Laat uw zorgen varen met een Customised Service Agreement

Ontdek hoe een Grundfos Customised Service Agreement uw bedrijfskosten kan verminderen, de bedrijfstijd maximaliseren, en u volledige gemoedsrust kan bieden. Neem een paar minuten de tijd om uw behoeften op het gebied van serviceovereenkomsten te inventariseren.

BRONNEN

Bron1: Global CO2 emissions from power generation is 12.5 GT (2010), World Energy Outlook 2012, International Energy Agency (IEA) https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020

Bron2: Global cooling report; International Energy Agency, juni 2020 https://www.iea.org/reports/cooling

Bron3: Guide to Best Practice Maintenance and Operation of HVAC Systems for Energy Efficiency (January 2012), Council of Australian Governments (COAG), pagina’s 36-37 https://www.airah.org.au/Content_Files/UsefulDocuments/DCCEE_HVAC_HESS_GuideToBestPractice2012.PDF

Andere verwante artikelen en inzichten

Vind verwante artikelen met onderzoek en inzichten van Grundfos.