Onderzoek En Inzicht

Installatie- en inbedrijfstellingskosten (CIN)

De berekening van de levenscycluskosten omvat de kosten voor het installeren en in bedrijf stellen van een pompsysteem. De processen die worden meegenomen in de installatie- en inbedrijfstellingskosten omvatten:

• Installeren van de pompen

• Funderingswerkzaamheden (indien nodig)

• Aansluiten van elektrische bedrading en instrumentatie

• Installeren, aansluiten en configureren van transmitters, frequentie-omvormers etc.

• Aansluiten op het gebouwbeheersysteem

• Prestatie-evaluatie bij het opstarten

Vergeleken met andere kosten in een utiliteitsgebouw zijn circulatiepompsystemen vaak bescheiden qua installatie- en inbedrijfstellingskosten. Er zijn echter bepaalde afwegingen die moeten worden gemaakt.

Zo hoeven bijvoorbeeld bij toerentalgeregelde pompen veel van de onderdelen niet afzonderlijk te worden geïnstalleerd en in bedrijf gesteld omdat ze zijn geïntegreerd in de pompmotor en de pomp zelf. De hogere initiële kosten van een toerentalgeregelde pomp worden dus enigszins gecompenseerd door lagere installatie- en inbedrijfstellingskosten.

De kosten voor het installeren en in bedrijf stellen van een toerentalgeregelde pomp worden aanzienlijk verlaagd als alle componenten en software in één unit worden geïntegreerd.

Serviceproducten van Grundfos omvatten aanbiedingen voor het installeren en in bedrijf stellen van een pompsysteem in elke toepassing, inclusief berekeningen van de levenscycluskosten.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.