Onderzoek En Inzicht

Pompcurven

De rendementscurve toont de η (het rendement) van de pomp. Rendement wordt gemeten in %. Alle pompen hebben een 'beste punt' (ηmax) dat aangeeft waar de pomp het meest efficiënt werkt. Het rendement van de pomp hangt af van de pompgrootte en de kwaliteit van de constructie/productie. Kleine pompen hebben doorgaans een lager rendement dan grote pompen.

De capaciteitscurve van de pomp toont de correlatie tussen het mediumdebiet (Q) en het drukverschil of de opvoerhoogte (H) dat/die de pomp creëert.

De eenheden voor Q zijn meestal [m 3/uur] of [L/s]

De eenheid voor H is meestal [m]

H (opvoerhoogte) kan worden omgerekend naar p (druk) met behulp van de volgende vergelijking:

p = ρ x g x H [Pa]

p = druk [Pa]

ρ = dichtheid [kg/m3]

g = versnelling ten gevolge van de zwaartekracht [m/s2]

H = opvoerhoogte [m]

Debiet wordt meestal weergegeven in m3/uur of L/s. Drukverschil of druk wordt weergegeven in kPa of mwk (meter waterkolom). Voor pompen met variabel toerental wordt de capaciteitscurve gegeven bij minimaal en maximaal toerental.

Wanneer meerdere pompen zijn aangesloten, wordt de uiteindelijke capaciteitscurve bereikt door de eigenschappen van de afzonderlijke pompen te combineren.

Parallel geschakelde pompen worden horizontaal opgeteld om Q te verhogen. Voor twee identieke pompen zal de maximale Q verdubbelen, maar de maximale H zal hetzelfde zijn. Dit principe wordt algemeen gebruikt in pompsystemen.

In serie geschakelde pompen worden verticaal opgeteld om H te verhogen. Voor twee identieke pompen zal de maximale H verdubbelen. De maximale Q blijft hetzelfde. Dit principe wordt veel gebruikt in meertraps pompen.

De capaciteitscurve wordt samen met de systeemkarakteristieken gebruikt bij het dimensioneren en selecteren van pompen.

Gebruik het dimensioneringshulpmiddel om de rendementscurve en capaciteitscurve van een specifieke pomp te vinden.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.