Onderzoek En Inzicht

Rioolstelsel

Een rioolstelsel bestaat uit een netwerk van leidingen die afval en regenwater verzamelen en transporteren naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of het ontvangende water.

Een rioolstelsel bestaat uit een netwerk van leidingen en technische installaties (bijv. pompputten). Het stelsel verzamelt en transporteert afval- en regenwater van meer dan één bron naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of het ontvangende water.

Het rioolstelsel kan een gecombineerd of gescheiden rioolstelsel zijn. Het gecombineerde rioolstelsel transporteert zowel sanitair afvalwater (vloeibaar en watergedragen afval van woningen, utiliteitsgebouwen, industriële complexen etc.) als oppervlaktewater/regenwater in dezelfde leiding. Het gescheiden riool transporteert afvalwater in een aparte rioolleiding voor sanitair afvalwater, en regenwater in een andere leiding genaamd het hemelwaterriool.

Het vertakte rioolstelsel is verdeeld in kleinere units genaamd lateraal riool, verzamelriool, stamriool en opvangriool:

 1. Lateraal riool
  Een leiding die rioolwater of regenwater afvoert vanuit woon-, utiliteits- of industriële gebouwen en afvoert naar een openbaar verzamelriool.
 2. Verzamelriool
  Een leiding die rioolwater of regenwater ontvangt van twee of meer lateriale riolen of andere vertakte leidingen.
 3. Stamriool
  Een hoofdriool dat het debiet vanuit twee of meer verzamelriolen ontvangt.
 4. Opvangriool
  Een riool dat rioolwater ontvangt van een aantal afzonderlijke verzamel- en stamriolen en specifieke, beperkte/geregelde hoeveelheden afvalwater van combinatieriolen door omleidingsstructuren, en dat afvalwater naar een punt transporteert voor zuivering of verwijdering.

Via het rioolstelsel kan het afvalwater worden getransporteerd door middel van zwaartekracht of door verpompen:

 • Zwaartekrachtleiding
  Stroming wordt veroorzaakt door de zwaartekracht, en de leiding is meestal ontworpen om gedeeltelijk gevuld te werken.
 • Stijgleiding
  Een leiding vanuit een pompput waardoor een vloeistof onder druk wordt getransporteerd. Een stijgleiding wordt gebruikt voor het transporteren van rioolwater wanneer stroming door zwaartekracht niet mogelijk of praktisch is.

Grundfos zorgt voor een beter systeemontwerp voor afvalwaternetwerken waarvan het rioolstelsel een integraal onderdeel is.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.