Artikel

Digitalisering van water is nu mogelijk

Verouderde infrastructuur, stedelijke verdichting, afnemende watervoorraden en beperkte investeringsuitgaven – al deze uitdagingen vragen om slimmere waternutsvoorzieningen. Gezien de trends in andere industrieën en de resultaten die daar behaald zijn door over te stappen op digitalisering, staan waternutsvoorzieningen onder steeds grotere druk om ook te veranderen. Digitalisering is de sleutel tot een beter beheer van water- en afvalwaternetwerken en het verminderen van waterverlies.

De digitale transformatie van waternutsvoorzieningen is al begonnen. Er zijn steeds meer technologieën beschikbaar, veelal met eigen analysesoftware. Digitalisering ondersteunt de mogelijkheid om data te verzamelen, trends vast te stellen en betere zakelijke beslissingen te nemen. Het gaat daarbij niet om de technologie zelf, maar om de manier waarop die technologie wordt toegepast om nieuwe inkomsten en waardeproducerende kansen te creëren.

In deze whitepaper kunt u lezen hoe geavanceerde analyseoplossingen zoals Grundfos Utility Analytics waternutsvoorzieningen kunnen helpen hun prestaties en besluitvorming te verbeteren.

 

De paper bevat praktijkverhalen die illustreren hoe andere waternutsvoorzieningen hebben geprofiteerd van deze analyseoplossingen. Bijvoorbeeld van een waternutsbedrijf uit Georgia, Amerika, dat 1,3 miljoen dollar bespaarde op zijn jaarlijkse inspectiebudget van 2 miljoen doller en van een waternutsvoorziening in Texas dat leidingstoringen en waterverlies wilde verminderen. Na een vergelijking van de historische gegevens van januari 2015 tot oktober 2017 met de inzichten die door de software werden gegenereerd, ontdekte het bedrijf dat indien zij de 1% leidingen had vervangen die door de software het meest prioriteit kreeg, ze 24% van de in die periode opgetreden leidingbreuken hadden kunnen voorkomen.    

Download

Vul het onderstaande formulier in om de whitepaper te downloaden