Onderzoek En Inzicht

Waterdebiet

De vereiste verwarmingscapaciteit en het vereiste temperatuurverschil van het medium zijn van belang bij het berekenen van het ontwerp voor het waterdebiet voor een verwarmingssysteem. De volgende parameters zijn relevant voor dit doel:

  • Vereiste verwarmingscapaciteit
  • Vereist temperatuurverschil van het medium.

Het waterdebiet qv dat overeenkomt met een bepaald verwarmingsvermogen Φ wordt berekend met de formule:

qv = Φ/Dt x cv x ςv) [m³/s]

met hierbij:

Φ = verwarmingsvermogen [kW]

Dt = verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur van het water [K]

cv = specifieke warmtecapaciteit van water [kJ/kg.K]

ςv = dichtheid van water [kg/m³]

Het vereiste waterdebiet in vergelijking met de maximaal aanvaardbare stroomsnelheid en het drukverlies in het systeem wordt gebruikt om de afmetingen van leidingen, pompen, kleppen en andere componenten te definiëren. Waterdebiet en temperatuur zijn de twee parameters die worden gebruikt om een verwarmingssysteem te regelen, teneinde het vereiste verwarmingsvermogen te verkrijgen.

De berekening van het debiet door de leiding is nodig om te zorgen voor de juiste waterpomp voor het verwarmingssysteem.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.