Onderzoek En Inzicht

Waterslag

Waterslag is een destructieve kracht die kan optreden doordat water niet samendrukbaar is. Het verschijnsel treedt vaak op bij het vullen van een lege leiding of bij het snel sluiten van een klep. Dit leidt vaak tot lawaai in leidingen of zelfs tot vernieling van leidingen, kleppen etc.

De waterslag die door de leidingen wordt gestuurd is de plotselinge drukopbouw die optreedt wanneer water snel van impuls verandert in een gesloten systeem.

Omdat water bijna niet samendrukbaar is, kan de energie van het bewegende water nergens heen als een klep plotseling wordt gesloten. Dit kan resulteren in een drukgolf die de leidingen onder spanning zet, waardoor lawaai ontstaat en in sommige gevallen de leidingen vernield raken.

Lawaai

In hoge gebouwen is waterslag vaak een probleem vanwege de grote geodetische verschillen die vaak hoge druk en hoge snelheid vereisen in de opbouwfase. In toepassingen voor utiliteitsgebouwen is lawaai vaak een aandachtspunt, en in dat perspectief is het vermijden van waterslag erg belangrijk.

Kleppen om schade te verminderen

Waterslag is een risico als kleppen snel worden gesloten in een leidingsysteem (zoals magneetventielen). Terugslagkleppen worden vaak gebruikt om te voorkomen dat de schok de pompen bereikt, waardoor het risico op vernieling van de pompen wordt geminimaliseerd. Bij sommige magneetventielen kan de sluittijd worden verlengd, waardoor het effect van waterslag wordt verminderd.

Bij toepassingen waar snel sluiten van de kleppen nodig is, kunnen speciale schokdempers worden gebruikt. Een expansievat kan ook helpen om het effect van waterslag te onderdrukken.

Langzame drukopbouw

Waterslag is ook een risico bij het vullen van lege leidingsystemen. Het waterslageffect verschijnt wanneer de leidingen vol zijn en de vloeistof plotseling stopt met bewegen. Om dit te voorkomen kan het een voordeel zijn om het systeem langzaam te vullen en de druk over een langere periode te laten opbouwen. Sommige drukverhogingssystemen hebben een drukopbouwfunctie en kunnen vooraf worden geprogrammeerd om het risico van waterslag te minimaliseren.

De functie met geleidelijke drukopbouw van Grundfos in pompregelaars minimaliseert het risico van waterslag en mogelijke schade aan het leidingsysteem.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.