Onderzoek En Inzicht

Sprinklersysteem

Sprinklersystemen gebruiken water om branden in gebouwen te onderdrukken. De sprinklerpomp verdeelt het water via het leidingsysteem dat vervolgens wordt afgevoerd door de sprinklers.

Sprinklersystemen gebruiken water om brand in gebouwen te onderdrukken, en in het beste geval om te blussen. Leidingsystemen worden gebruikt om het water door het hele gebouw te verspreiden naar de plaats waar de brand zich voordoet.

Het systeem wordt doorgaans gekenmerkt door het gebruik van relatief grote waterdebieten (minimale Q = 1000 L/min bij maximale druk H = 12 bar) die als grote waterdruppels uit de sprinklers komen. Sprinklersystemen in hoogbouw kunnen een extreem hoge druk hebben en gemakkelijk hoger zijn dan 12 bar.

Water is relatief goedkoop en doorgaans in toereikende hoeveelheden voorhanden, en zeer nuttig om brand te blussen, aangezien waterdruppeltjes snel warmte absorberen en omzetten in stoom, die de lucht verdringt en de brand verstikt.

Een sprinklerinstallatie kan worden gevoed vanuit de gemeentelijke watervoorziening. Hier wordt het water rechtstreeks uit het waterleidingnet gehaald en direct in de sprinklerinstallatie gevoerd. Dit vereist voldoende debiet en druk vanuit het waterleidingnet om aan de ontwerpeisen van het sprinklersysteem te voldoen.

Als het debiet voldoende is, maar de druk niet, dan kan een pomp direct op de hoofdwaterleiding worden geïnstalleerd. Deze wordt gebruikt om druk toe te voegen aan de inkomende watertoevoer. Breektanks kunnen worden gebruikt voor het opslaan van water voor een sprinklersysteem als het debiet niet toereikend is in de hoofdwaterleiding.

De pompruimte:

Meestal in de kelder van het gebouw of in een apart compartiment of een container. Hier wordt het water en de elektriciteit toegevoerd aan de sprinklerpompen, aangedreven door een elektromotor of dieselmotor. Andere belangrijke onderdelen in de brand-pompruimte zijn een drukbehoudende pomp, ventilatiesysteem, meetapparatuur, regelaars, alarmkleppen, hoofdverdeelleidingen, jockeypomp, watertank, alarmapparaten.

Het leidingsysteem:

Het leidingsysteem wordt in het gebouw geïnstalleerd en begint met de stijgleidingen vanuit de pompruimte, daarna via hoofdleidingen die zijn verdeeld in de aftakkingen waar de sprinklers zijn bevestigd. Er moet rekening worden gehouden met de omgevingstemperatuur rond dergelijke leidingen en indien van toepassing moet worden overwogen om de leidingen te beschermen tegen het risico van vorstschade.

Alarmkleppen:

Regelkleppen worden gebruikt als een methode om aan te geven dat er een brand en dus waterstroming in het systeem is. Er zijn veel verschillende soorten kleppen die gebruikt kunnen worden, maar ze dienen elk om de locatie via een alarmbewakingsapparaat te melden dat er een drukdaling is opgetreden, waardoor de klep omhoog gaat. Deze kunnen zich binnen het pomphuis bevinden, maar ook door het hele gebouw, vooral binnen zonesystemen (waar de installatie meerdere zones heeft om het onderhoud te vergemakkelijken).

De waterpomp en waterboosterpomp zijn onderdeel van sprinklersystemen, en Grundfos levert deze voor brandbeveiliging in industriële en utiliteitsgebouwen.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.