01-06-2015

Belangrijke veiligheidswaarschuwing over Grundfos Conlift-pompen

Grundfos heeft een veiligheidswaarschuwing gegeven over een eerder model van haar CONLIFT-pompen dat voor of in week 47 van 2007 werd geproduceerd. Pompen uit die periode kunnen onder bepaalde omstandigheden een gevaarlijk brandrisico vormen.

Grundfos heeft een veiligheidswaarschuwing gegeven over een eerder model van haar CONLIFT-pompen dat voor of in week 47 van 2007 werd geproduceerd. Pompen uit die periode kunnen onder bepaalde omstandigheden een gevaarlijk brandrisico vormen.

Veiligheid en productbetrouwbaarheid vormen altijd onze topprioriteit. Daarom geeft Grundfos deze veiligheidswaarschuwing voor een serie compacte pompen voor condensaatverwijdering die in diverse installaties worden gebruikt.

CONLIFT is een serie compacte pompen voor condensaatverwijdering uit het professionele assortiment die zowel in utiliteitsgebouwen als in particuliere huishoudens worden geïnstalleerd. Deze producten worden gebruikt op plaatsen waar het condensaat niet op natuurlijke wijze kan worden afgevoerd of wanneer de condensaatbron zich onder het terugstroomniveau bevindt. Typische toepassingen zijn het verwijderen van condensaat uit condensatieketels, schoorstenen, airconditioning, ontvochtigers en koelkasten.

Op basis van eigen onderzoek kwam Grundfos tot de conclusie dat onder bepaalde technische omstandigheden, waaronder het gebruik van huishoudelijke zekeringen boven 10 A, de motor van de CONLIFT-pomp die voor of in week 47 van 2007 werd geproduceerd, oververhit kan raken, waardoor de pomp in brand kan raken.

Alle CONLIFT-pompen die in of na week 48 van 2007 zijn geproduceerd vormen geen brandgevaar, aangezien hun ontwerp wezenlijk verschilt van het voorgaande model.

Grundfos dringt er bij de eindgebruikers sterk op aan dat ze moeten controleren of ze een betreffende CONLIFT-pomp hebben en dat ze onmiddellijk contact opnemen met hun installateur voor een gratis vervanging van hun betreffende pomp.

Eindgebruikers met vragen kunnen contact opnemen met de lokale Grundfos-dealer of installateur.

Corrigerende maatregelen

1) Grundfos zal alle CONLIFT-pompen die voor of in week 47 van 2007 zijn geproduceerd, vervangen door nieuwe CONLIFT-pompen. Dit is gratis voor de eindgebruiker en Grundfos zal al uw kosten met betrekking tot de productvervanging betalen (zie verdere details hieronder).

2) Het risico op brand is onwaarschijnlijk, maar kan niet worden uitgesloten. Daarom: als een eindgebruiker elk risico wil vermijden tot aan de vervanging moet de pomp worden uitgeschakeld. Het aangesloten apparaat, bijv. de condensatieketel, de airconditioning, de ontvochtiger of de koelkast, moet echter ook worden uitgeschakeld vanwege risico op waterlekkage.

3) Grundfos informeert distributeurs, installateurs en eindgebruikers dat CONLIFT-pompen uit de betreffende periode een gevaarlijk brandrisico kunnen vormen en dat er corrigerende maatregelen moeten worden genomen.

4) Grundfos vermeldt de veiligheidswaarschuwing ook op de relevante Grundfos-websites en biedt verdere ondersteuning en informatie, op centraal en op lokaal niveau.

Let op - deze waarschuwing heeft geen betrekking op CONLIFT1(LS), CONLIFT1, CONLIFT2 of CONLIFT2 pH+ modellen.

We verontschuldigen ons voor het ongemak dat dit kan veroorzaken, maar veiligheid en betrouwbaarheid vormen de eerste prioriteit voor Grundfos.

Het betreffende CONLIFT-product lijkt op de pomp in de afbeelding.