Installateurs en servicepartners

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING OVER GRUNDFOS UNILIFT APB 3-FASEN DRAINAGEPOMPEN EN MULTILIFT MSS 3-FASEN OPVOERINSTALLATIES

Dit is om u te informeren over een veiligheidswaarschuwing en om uw onmiddellijke hulp te vragen.

Grundfos heeft een veiligheidswaarschuwing gegeven over onze UNILIFT APB 3-fasen pompen die geproduceerd zijn van week 49 in 2016 tot en met week 37 in 2017, en de MULTILIFT MSS 3-fasen opvoerinstallaties die geproduceerd zijn van week 27 in 2012 tot en met week 37 in 2017.

Op basis van ons eigen onderzoek zijn we tot de conclusie gekomen dat er bij de betreffende producten onder bepaalde omstandigheden een risico op een elektrische schok is.

Alleen producten die binnen de genoemde perioden zijn geproduceerd vormen een risico, omdat het ontwerp in andere modellen anders is. In de bijlage vindt u instructies voor het identificeren van de betreffende producten.

Aangezien deze producten in het verleden door u zijn verkocht en geïnstalleerd, vragen wij u vriendelijk om uw hulp en ondersteuning om ervoor te zorgen dat alle betreffende producten zo snel mogelijk worden geïdentificeerd, vervangen en/of gerepareerd.

Grundfos dringt er bij u als installateur sterk op aan om:

  • Te controleren waar u de betreffende producten heeft geïnstalleerd.
  • Onmiddellijk contact op te nemen met alle relevante klanten. Voel u vrij om de bijgevoegde brief te gebruiken om hen te informeren.
  • Zo snel mogelijk een inspectie in te plannen bij de relevante klanten die van stationaire toepassingen gebruikmaken
  • Uw klanten te informeren om te stoppen met het gebruik van pompen in mobiele toepassingen als ze uit de betreffende periode komen.
  • Te stoppen met het installeren van deze producten als u ze nog op voorraad heeft.

Let op:

Doorgaan met het gebruik van de producten zonder aardlekschakelaar (ELCB) in de stroomvoorziening dient te worden vermeden, wanneer het risico bestaat dat het product wordt aangeraakt. Stop met het gebruik ervan, en schakel de producten uit als u niet zeker weet of er een aardlekschakelaar (ELCB) is geïnstalleerd. 

Zie de gedetailleerde instructies voor het reparatie- en vervangingsproces.

Uw hulp is nodig:

We hebben uw ondersteuning nodig om al uw klanten te bereiken die de producten hebben gekocht.

  1. Controleer in uw interne database welke klanten de producten hebben gekocht.
  2. Neem contact met hen op en controleer op producten met:

Grundfos UNILIFT P/N: 96004601, 96468195, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96Z01866, 96468194

Grundfos MULTILIFT P/N: Complete units: 97901027, 97901029, 98714824 (alleen China), 97901061, 97901063, 98721203

Met de volgende gemonteerde motoren: 97823655, 98094196, 98167954, 98167955

3: Registreer elk geval in de Terugroep-tool. 

 

Het is verplicht om elk geval te registreren met een foto van het typeplaatje en uw kosten voor het vervangen van de pomp. Gebruik de volgende pagina om de foto te uploaden en vraag om goedkeuring van de kosten. De serviceafdeling zal uw geval goedkeuren en de factuur kan na goedkeuring worden geüpload. Bewaar de pomp tot nadere berichtgeving van Grundfos. We moeten er zeker van zijn dat alle producten bij uw klanten worden vervangen. We rekenen op uw steun. De kosten worden gedekt door Grundfos.

Om verzekerings- en veiligheidsredenen vragen we u vriendelijk om de producten onbruikbaar te maken en de vervangen producten op te slaan tot u informatie van Grundfos ontvangt over het afvoeren.

Corrigerende maatregelen:

1: Grundfos zal alle UNILIFT APB 3-fasen pompen die zijn geproduceerd vanaf week 49 in 2016 tot en met week 37 in 2017 terugroepen, vervangen of repareren. Dit is gratis voor de eindgebruiker, en Grundfos zal de kosten in verband met deze productvervanging voor haar rekening nemen.

Voor MULTILIFT MSS 3-fasen opvoerinstallaties die zijn geproduceerd vanaf week 27 in 2012 tot en met week 37 in 2017 zal Grundfos de motor repareren of vervangen. Grundfos zal de kosten in verband met deze vervanging voor haar rekening nemen.

2: Grundfos informeert de relevante autoriteiten, distributeurs, installateurs en eindgebruikers dat er bij de producten uit de gespecificeerde periode onder bepaalde omstandigheden een risico op een elektrische schok is.

3: Grundfos vermeldt de veiligheidswaarschuwing ook op de relevante Grundfos-websites en via andere communicatiekanalen, en biedt verdere ondersteuning en informatie.

We bieden onze verontschuldigingen aan voor enig ongemak dat dit kan veroorzaken, maar veiligheid, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid vormen onze eerste prioriteit.

Vanwege het veiligheidsrisico en de urgentie verwachten we dat u als onze gewaardeerde en vertrouwde partner de nodige acties zult ondernemen om dit probleem zonder aarzeling op te lossen.

 

Download de instructies

Download

 

Ga naar vraag en antwoord

Ga naar V&A