Gebruiksvoorwaarden voor het Marketing Center

Disclaimer - Gebruik van Grundfos online promotiemateriaal

Alle materialen op, gedistribueerd via of toegankelijk vanuit het GRUNDFOS online promotiepakket worden geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar", zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk.

Daarom geeft GRUNDFOS geen garantie dat het online promotiepakket of product of diensten die worden geleverd op het online promotiepakket, hetzij door GRUNDFOS, hetzij namens GRUNDFOS, voldoen aan uw eisen of ononderbroken, tijdig, veilig of zonder fouten zullen zijn, of dat het online promotiepakket of de servers die gebruikt worden door GRUNDFOS vrij zijn van virussen of bugs of volledig functioneel of nauwkeurig zijn.

GRUNDFOS is niet verantwoordelijk voor enig verlies van hardware, software of bestanden, veroorzaakt door het gebruik van het online promotiepakket of elementen die worden gedownload of gebruikt vanuit/op het online promotiepakket.

In geen geval zal GRUNDFOS aansprakelijk zijn voor directe, speciale, indirecte, gevolg-, straf- of andere schade van welke aard dan ook die het gevolg is van welke oorzaak dan ook, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gebruik, winstderving, of verlies van gegevens, hetzij in een actie onder de theorieën van contract, nalatigheid, of strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit of op welke manier dan ook verbonden met het gebruik van een Grundfos online promotiepakket of materialen, informatie of documenten op of toegankelijk via een Grundfos online promotiepakket.

Auteursrechtelijke vermelding:

Het auteursrecht op alle materialen die beschikbaar zijn in het Grundfos online promotiepakket is eigendom van Grundfos Holding A/S.

Grundfos Holding A/S verleent u een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, herroepbare licentie voor het gebruik van de materialen in het Grundfos online promotiepakket alleen in verband met verkoop en marketing van Grundfos' goederen en diensten. De materialen dienen uitsluitend te worden gebruikt zoals ze zijn en mogen niet worden bewerkt, gewijzigd of aangepast.

Grundfos Holding A/S behoudt zich het recht voor om deze licentie te allen tijde in te trekken, waarna u onmiddellijk zult stoppen met het gebruik van materialen uit het Grundfos online promotiepakket voor toekomstige publicaties.

Alle andere rechten zijn voorbehouden.