Slik blir HVAC-systeminstallasjonen optimalisert med distribusjonspumping.

I denne modulen vil vi gi deg mer kunnskap og bakgrunn om installering, igangkjøring og integrering av HVAC-systemet i et bygningsstyringssystem. Du får høre om hvordan en distribusjonspumpeløsning fra Grundfos gjør denne prosessen raskere og enklere ved å gjøre innregulerings- og kontrollventiler overflødige.

Visste du at i gjennomsnitt forbrukes 30-40 % av energien i et næringsbygg av HVAC-systemer?

Ved å få mer energieffektiv HVAC kan næringsbygg redusere OPEX, øke eiendomsverdien og forbedre personalets komfort.

I denne modulen vil vi gi deg mer kunnskap og bakgrunn om:

  • Installering, igangkjøring og integrering av HVAC- systemet i bygnings- styringssystemer, eller BMS, og 
  • Hvordan du optimaliserer denne prosessen og gjøre den raskere og enklere.

Installering, igangkjøring og integrering av komponenter og/eller løsninger i et BMS-system er det siste som skjer før du setter et HVAC-system i drift og overleverer det til kunden. Det er imidlertid ofte der det oppstår feil, gode fremgangmåter blir forsømt, og prosedyrer ikke utført.

La oss se på en av utfordringer som vi har identifisert som viktig for å løse disse problemene – det vil si, hvordan du kan forbedre den tidkrevende innregulerings- og igangkjøringsprosessen.

En av de grunnleggende årsakene til denne utfordringen er ofte antallet og typene installerte innreguleringsventiler, som betyr at innregulerings- og igangkjøringsprosessen ofte tar lang tid og øker risikoen for at systemet ikke er riktig innregulert – eller ikke i det hele tatt. Til syvende og sist vil dette resultere i dårlig inneklima og komfort noe som kan føre til redusert brukertilfredshet.

Grundfos kan imidlertid løse disse problemene med bane- brytende distribusjonspumping som erstatter innregulerings- og styreventiler, omløpsventiler og sekundære pumper. Ved hjelp av distribusjonspumper innreguleres systemet automatisk av Grundfos-pumpene i systemet ved hver forbrukerkrets som luftbehandlere eller VAV-bokser.

Primær pumpekontroll kan være helt integrert i bygningens BMS-system. i tillegg lar denne tilnærmingen deg redusere den nødvendige ytelsen til primære pumper med opptil 50 %.

Vi har sett hvordan distribusjonspumpekonsepter resulterer i betydelige kapital- og driftsbesparelser,

  • siden innregulerings- og kontroll- ventiler blir overflødige,
  • kravene til primær pumpeytelse kan reduseres til halvparten,
  • systemet er selvinnregulerende og trenger ingen tidkrevende innregulerings- og igangkjøringsprosess og dermed
  • øker inneklima- og brukerkomforten.

Dette avslutter denne modulen om hvordan Grundfos distribusjonspumpeløsning optimaliserer HVAC-systemer ved å gjør igangkjøringsprosessen overflødig.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 4
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 20 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels