Øke verdien i HVAC-bruksområder

84 - Øke verdien i HVAC-bruksområder

I dette kurset lærer om hvordan du øker verdien i HVAC-systemer for næringsbygg. Vi vil se på hvordan hydroniske systemer reduserer energiforbruket, hvordan integrerte løsninger og modulsystemer forbedrer byggets ytelse, og hvordan distribusjonspumping optimaliserer HVAC-systeminstallasjon.

Start kurs

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 4
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 20 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels

Kursoversikt

00:02:54

Slik reduserer hydroniske systemer for HVAC energiforbruket

I denne modulen vil vi gi deg mer kunnskap om hvordan hydroniske systemer for avkjøling og oppvarming hjelper deg med å forbedre inneklima, personlig komfort og arbeidseffektivitet. Du vil høre om hvordan du kan få potensielle energieffektivitetsgevinster på opptil 35 %.

00:03:46

Slik øker integrerte HVAC-løsninger byggets ytelse

I denne modulen gir vi deg mer kunnskap og bakgrunn om å optimalisere HVAC-systemytelsen og å finne løsninger for å forbedre effektiviteten. Du vil høre om hvordan installering av et Grundfos MIXIT blandesløyfesystem kan være opptil 25 % mer kostnadseffektivt enn andre tradisjonelle løsninger.

00:03:48

Slik kan modulbaserte HVAC-systemer forbedre byggets ytelse.

I denne modulen vil vi se på hvordan du unngår vanskeligheter når du konstruerer, velger og dimensjonerer HVAC-komponenter og med dårlige prestasjoner eller feil spesifikasjoner. Du får høre om hvordan en modulløsning fra Grundfos krever opptil 50 % mindre plass, noe som maksimerer bygningens utleibare kvadratmeter.

00:02:55

Slik blir HVAC-systeminstallasjonen optimalisert med distribusjonspumping.

I denne modulen vil vi gi deg mer kunnskap og bakgrunn om installering, igangkjøring og integrering av HVAC-systemet i et bygningsstyringssystem. Du får høre om hvordan en distribusjonspumpeløsning fra Grundfos gjør denne prosessen raskere og enklere ved å gjøre innregulerings- og kontrollventiler overflødige.

Test kunnskapen din

Svar på noen få spørsmål for å teste det du har lært