Slik reduserer hydroniske systemer for HVAC energiforbruket

I denne modulen vil vi gi deg mer kunnskap om hvordan hydroniske systemer for avkjøling og oppvarming hjelper deg med å forbedre inneklima, personlig komfort og arbeidseffektivitet. Du vil høre om hvordan du kan få potensielle energieffektivitetsgevinster på opptil 35 %.

Visste du at en fullskala-sammen- ligning av et luftbasert VAV, eller kjølesystem med tvungen luft, og et hydronisk, eller strålebasert kjølesystem viste at det hydroniske systemet var 35 % mer energieffektiv?

Installasjonskostnadene for det hydroniske systemet viste seg også å være litt lavere enn for det luftbaserte systemet. For et av Indias store programvareselskaper viste den parallelle implementeringen i full skala at både kjøling av bygningene og samtidig reduksjon av energi- forbruket og et bedre arbeidsmiljø kunne oppnås.

Medarbeiderundersøkelser viste at kontorpersonalet opplevde et tydelig forbedret arbeidsmiljø. I denne modulen skal vi gi deg mer kunnskap om hvordan hydroniske systemer for kjøling og oppvarming hjelper deg med å forbedre inne- klima, personlig komfort, arbeidseffektivitet og energieffektivitet.

Vårt eksempel viser hvordan standarder for et godt inneklima kan oppfylles, for å motvirke hvordan et luftbasert VAV- system, eller tvungen luft, ofte forringer inneklimaet og gir misfornøyde og mindre produktive ansatte og risiko for betydelig overforbruk av energi med opptil 50 % for kjøling eller oppvarming av en bygning.

Hydroniske systemer reduserer det store luftbehovet til luftbaserte VAV-systemer betydelig, fordi vann, og ikke luft, brukes til kjøling eller oppvarming av energi, transport og distribusjon.

Resultatet er: forbedret inneklima, bedre komfort og tilfredshet hos medarbeiderne og forbedret arbeidseffektivitet.

I tillegg får du: reduserte kapitalkostnader siden bygge- kostnadene for hydroniske systemer er lavere, besparelser på 35 % på energi- kostnader innen kort tid og en raskere avkastning på investeringen sammenlignet med luftbaserte systemer.

Kjøle- og varmesystemer bør alltid betjenes på den mest effektive måten. Grundfos-pumper, -styreenheter og -frekvens- omformere gir effektiv og pålitelig drift av hydroniske varme- og kjølesystemer med intelligente og tilkoblede produkter.

Grundfos-produkter gir ikke bare belastningstilpasset pumpeytelse, men sørg også for at pumper og frekvensomrofmere kan overvåkes og betjenes eksternt via ditt eget BMS-system.

Dette avslutter denne modulen om hydroniske systemer, der vi har sett på hvordan vannbaserte hydroniske HVAC-systemer med de mest effektive pumpene, styreenhetene og frekvensomformerne forbedrer inneklima, personlig komfort og arbeidseffektivitet og øker systemets energieffektivitet sammenlignet med luftbaserte VAV-systemer.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 4
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 20 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels