Slik øker integrerte HVAC-løsninger byggets ytelse

I denne modulen gir vi deg mer kunnskap og bakgrunn om å optimalisere HVAC-systemytelsen og å finne løsninger for å forbedre effektiviteten. Du vil høre om hvordan installering av et Grundfos MIXIT blandesløyfesystem kan være opptil 25 % mer kostnadseffektivt enn andre tradisjonelle løsninger.

Visste du at nesten ingen næringsbygg klarer å levere den karbonutslippsytelsen som kreves, og at bare 2 % av nye næringsbygg har en ytelse som samsvarer med konstruksjonskalkylen?

Alle bedrifter som har gjennomført byggeprosjekter vet at de nesten alltid tar lenger tid og koster mer enn forventet, og at det er stor risiko for at bygnings- tekniske installasjoner ikke fungerer som forventet.

Konsekvensen kan være at bygnings- tekniske installasjoner må justeres og optimaliseres etter at bygningen er tatt i bruk.

I denne modulen vil vi gi deg mer kunnskap og bakgrunnskunnskap om optimalisering av HVAC-systemytelsen og å finne løsninger for å forbedre effektiviteten. Bygningseffektivitet og -ytelse er et viktig tiltak for nesten alle bygg.

Næringsbygg må ha god ytelse hele levetiden. Derfor må HVAC-systemer utformes, installeres og settes i drift i henhold til beste praksis og med den mest effektive teknologien. Med økende fokus på energi- effektivitet og overholdelse av forskrifter, må HVAC-systemer kontinuerlig optimaliseres for å holde kostnader, ressursforbruk og utslipp nede.

Disse problemene er alle som arbeider med konstruksjon, installasjon og drift av næringsbygg klar over. Men la oss først diskutere en av utfordringene vi har identifisert som viktig for å øke ytelsen til bygningstekniske installasjoner, nemlig kompleksiteten og tiden som kreves for å velge og dimensjonere komponenter.

Oppgaven utføres kanskje ikke riktig riktig fordi applikasjonsdesignen er kompleks, med potensielt mange forskjellige komponenter fra ulike leverandører. I tillegg må hver komponent dimensjoneres for seg, og det må være et visst kompatibilitetsnivå slik at komponenter på bruksområdet passer og fungerer sømløst sammen.

Kontruksjon av HVAC-systemer med komponenter fra flere leverandører kan vise seg vanskelig og ikke nødvendigvis kostnadseffektivt. Det kan også bety at nye systemer ikke implementeres, selv om de kan være mer kostnadseffektive og energieffektive.

Men hva om du kunne eliminere den tidkrevende og komplekse oppgaven med å koble sammen frittstående komponenter? Grundfos MIXIT integrerte blandesløyfer gjør det mulig å hoppe over kjøps- og håndteringstid og den krevende monteringen av separate komponenter.

De er forhåndsprodusert og fabrikktestet og tilbyr en plug-and-pump-løsning som fungerer rett etter installering, og tar et minimum av tid. MIXIT blandesløyfeløsningen optimaliserer HVAC-systemytelsen og forbedrer effektiviteten.

Du får en teknisk fordel der du kan:

  • Redusere tiden som brukes på valg og dimensjonering, fordi MIXIT erstatter mer enn 10 separate komponenter;
  • Velge mellom drift med 2- eller 3-veis ventiler som er trykkuavhengig;
  • Redusere risikoen involvert i å sikre kapasitet mellom systemkomponenter og systemkvalitet;
  • Redusere kompleksiteten med Grundfos som fullserviceleverandør og kontaktpunkt; og 
  • Sikre kvalitet og dokumentert ytelse med fabrikktestede komponenter.

Ved å utnytte de betydelige besparelsene Grundfos MIXIT-løsningen gir, får du:

  • opptil 20 % reduksjon i tidsbruk på valg og dimensjonering, og 
  • opptil 25 % mer kostnadseffektivet enn ved andre tradisjonelle løsninger.

Dette avslutter denne modulen om optimalisering av HVAC- systemets ytelse for å forbedre byggningseffektiviteten.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 4
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 20 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels