Slik kan modulbaserte HVAC-systemer forbedre byggets ytelse.

I denne modulen vil vi se på hvordan du unngår vanskeligheter når du konstruerer, velger og dimensjonerer HVAC-komponenter og med dårlige prestasjoner eller feil spesifikasjoner. Du får høre om hvordan en modulløsning fra Grundfos krever opptil 50 % mindre plass, noe som maksimerer bygningens utleibare kvadratmeter.

Visste du at 76 % av nybygg- prosjekter går mer enn 25 % over budsjettet, og at 60 % er forsinket med minst 10 %?

Dette var den nedslående konklusjon da et malaysisk universitet satte seg fore å identifisere omfanget av tidsoverskridelser og kostnadsytelse i byggeprosjekter. Faktisk overskred 92 % av alle nybyggprosjekter tiden og budsjettet.

Dessverre står byggebransjen globalt overfor dårlig ytelse som fører til forsinkelser og kostnadsoverskridelser. Dette er faktorer som er grunnleggende for å lykkes med ethvert prosjekt.

I denne modulen vil vi se på hvordan man unngår vanskeligheter ved konstruksjon, valg av og dimensjonering av HVAC-komponenter og dårlige prestasjoner eller feil spesifikasjoner.

En enkel og grei konstruksjonsprosess for HVAC-systemer er en viktig faktor for å sikre at systemet fungerer godt når det settes i drift. Men designere som er ansvarlige for å lage detaljerte, skjematiske tegninger og spesifikasjoner, sliter ofte med for lite tid.

Derfor kan prosessen føre til feil i anbudsmateriale eller konstruksjoner som ikke lever opp til kundens forventninger.

Disse problemene påvirker alle som arbeider med planlegging, konstruksjon, dimensjonering og valg av komponenter, spesifikasjoner og anbud og kontrahering av HVAC-prosjekter.

Men la oss først diskutere en av utfordringene som vi har identifisert som viktig for å løse disse problemene – begrenset plass til installasjon Ofte installeres tekniske installasjoner i for små rom til tekniske anlegg, noe som øker driftskostnader til service og vedlikehold, og gjør det vanskelig å utføre service på stedet.

Hvis det på den andre siden brukes for mye plass til teknisk utstyr, reduserer det plass- ytelsen til bygningen. Plass som brukes til anleggsrom, reduserer plassen som kan leies ut.

Men å matche investorenes høye forventninger både til bygningens ytelse og til de tekniske spesifikasjonskravene kan oppnås enklere med prefabrikkerte HVAC-løsninger. Grundfos modulære HVAC- systemer optimaliserer HVAC-systemytelse og forbedrer effektiviteten.

Du får en teknisk fordel der du kan:

  • Redusere klimaavtrykket til HVAC-systemet og sikre maksimal lønnsomhet av utleibare kvadratmeter;
  • Øke ytelsen til HVAC-systemet fordi Grundfos modulære systemer er forhåndsmonterte, forhåndstestet og klargjort rett fra fabrikken;
  • Redusere tiden til utvelgelse og dimensjonering av enkeltkomponenter;
  • Redusere kompleksiteten med Grundfos som fullserviceleverandør og kontaktpunkt; og 
  • Sikre kvalitet og bevis på ytelse med fabrikktester.

Prefabrikasjon og modulær konstruksjon regnes faktisk som grønne tilnærminger til bygg, og utnyttelsesgraden av materialer er bedre i fabrikkproduksjon.

Bruk av en modulær løsning betyr at du kan optimalisere HVAC-systemets ytelse for å forbedre byggningseffektiviteten, noe som gir betydelige besparelser med:

  • opptil 50 % mindre plassbehov som maksimerer utleibare kvadratmeter, og 
  • en reduksjon i materialavfall til bare 2 til 3%, siden fabrikkproduksjon av HVAC-moduler er langt mer effektivt enn konstruksjon på stedet.

Dette avslutter denne modulen om hvordan modulbaserte HVAC-systemer kan forbedre byggets ytelse.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 4
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 20 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels