Slik kan du spare energi ved å bruke proporsjonaltrykk i trykkøkningssystemer for vann

Forstå de grunnleggende energi- og vannbesparelsene som kan gjøres ved å drive en Grundfos Hydro MPC trykkøkningspumpe i proporsjonaltrykkmodus.

Mange trykkøkningspumper for vann i næringsbygg er stilt inn på drift i modus for konstanttrykkregulering. Men drift i modus for proporsjonaltrykkregulering gir betydelige energibesparelser og vannbesparelser for alle typer næringsbygg.

I dette korte kurset skal vi se på potensielle energi- og vannbesparelser ved drift av en Grundfos Hydro MPC i proporsjonaltrykkmodus, og bruke et eksempel til å illustrere hovedpunktene. Men la oss først kort presentere Grundfos Hydro MPC.

Grundfos Hydro MPC er en trykkøkningspumpe for vann som kan drives i modus for konstanttrykkregulering i tillegg til modus for både lineær og kvadrert proporsjonaltrykkregulering Det er enkelt å konfigurere pumpen. Hydro MPC-brukergrensesnittet lar brukeren kontrollere pumpeytelsen, og aktivere de forskjellige modusene for proporsjonaltrykkregulering.

Takket være dette grensesnittet har installatøren en enkel oppgave når det gjelder pumpeoppsett. La oss ta en nærmere titt på hvordan drift av Grundfos Hydro MPC i proporsjonaltrykkmodus kan gi store besparelser til næringsbygg. Følgende eksempel er basert på representative data for et typisk næringsbygg. Tenk deg et kjøpesenter.

Vanligvis dekker et kjøpesenter et stort areal, men det er sjelden det høyeste bygget. En Grundfos Hydro MPC i drift i denne bygningen har et 50/50-forhold når det gjelder statiske og dynamiske tap. Det dynamiske trykktapet er basert på 500 m rør med et spesifikt trykktap på 450 Pa/m – pluss tap i bøyer, koblinger og komponenter som ventiler, manifolder og vekslere.

Samlet resulterer dette i totalt atmosfærisk trykktap på 390 kPa. Det statiske tapet er basert på høyden på bygningen som i dette tilfellet er 40 meter. Dette skaper et statisk tap, eller løft på 390 kPa også.

Andre data fra valg av riktig trykkøkningssett er som følger: Trykkrav ved kranen ved 150 kPa. Konstruert pumpetrykkhøyde tilsvarer totalt 930 kPa.

Og prosjektert vanngjennomstrømning 35 m3/t. Nå som dataene er fastsatt, kan produktvalg og dimensjonering angis i Grundfos Product Center. For å beregne det årlige energi- forbruket er det bare å angi dataene og, i dette tilfellet, velge en 2-pumpe Hydro MPC-E CRE20-6.

Vi kan nå beregne det årlige energiforbruket i de tre forskjellige reguleringsmodusene: konstanttrykk, lineært proporsjonaltrykk, og kvadrert proporsjonaltrykk. og få en klar oversikt av den mest fordelaktige reguleringsmodusen. Og resultatene sier alt.

Ved drift i konstant trykkmodus blir det årlige strømforbruket 25 100 kWh. Men ved drift i lineær proporsjonaltrykkmodus blir det årlige strømforbruket betydelig lavere med 19 000 kWh. Kvadrert proporsjonaltrykk reduserer det årlige energiforbruket ytterligere, og ender totalt på 16 900 kWh.

Som resultatene viser er proporsjonaltrykk bane- brytende i næringsbygg som kjøpesentre Bruk av vanntrykkøkningssystem i modus for proporsjonaltrykkregulering tilsvarer årlige energibesparelser på opptil 33%. Samtidig gir systemets evne til å tilpasse pumpetrykkhøyden til faktiske behov mer brukerkomfort i tillegg til lavere vannregning, samtidig som det reduserer slitasje på rør, koblinger og ventiler

Så for å oppsummere: Drift av en Grundfos Hydro MPC trykkøkningspumpe i modus for proporsjonaltrykkregulering i et næringsbygg, som et kjøpesenter, kan potensielt gi energi- besparelser på mer enn 30 %, Ikke være i tvil: proporsjonaltrykk- regulering i trykkøkningssystemer for vann er betydelig mer energieffektivt i næringsbygg. 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 2
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 12 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Avansert