Innføring i årsaker til reduksjon i pumpeytelse

<
>

Innføring i årsaker til reduksjon i pumpeytelse

Identifiser årsakene som kan føre til reduksjon av pumpens ytelse.

Årsaker til tap av virkningsgrad

Tap av virkningsgrad kan oppstå på grunn av følgende faktorer:
• Kavitasjon
• Trykkstøt
• Bruk av sand og andre slipende stoffer i vann
• Feil ved strømforsyningen
• Endringer i krav til mengde eller trykkhøyde

Kavitasjon

Kavitasjon er rask dannelse og sammenbrudd av luftbobler i vann når vannet beveger seg gjennom pumpen.

Kavitasjon er et fenomen som forårsakes av kokende vann. Vannet kan koke lokalt fordi trykket faller lokalt. Det er imidlertid ikke det kokende vannet som forårsaker skade på pumpene. Det er når vannet skifter tilstand fra damp til vann at skaden oppstår.

Dampbobler i vannet imploderer og forårsaker støyen. Dette følges av et kraftig mekanisk støt.

Kavitasjon er et viktig problem som må du må ta hensyn til når du arbeider med pumper. Det forårsaker groptæring på pumpehjulet og pumpehuset. Dette kan i stor grad redusere pumpens ytelse.

Trykkstøt

Trykkstøt kan oppstå når vann strømmer gjennom et rør og en ventil lukkes for fort.

Jo lengre rør, jo verre er støtet.

Trykkstøt oppstår fordi vann ikke kan komprimeres. Dette fenomenet kan sammenlignes med et langt tog i bevegelse som trenger tid til å stoppe helt. Hvis toget tvinges til et plutselig stopp, kan det være ødeleggende.

Trykkstøt kan gjenkjennes som en høy lyd, som om noen slår på rørene.

Trykkstøt kan ødelegge pumpen, rørene, ventilene og andre komponenter i systemet.

Unngå trykkstøt

Trykkstøt kan unngås ved:
•      Innføring av en luftbuffer, for eksempel en trykkbeholder som inneholder luft, i rørledningen. Fordi luft er komprimerbar, kan energien i vannstrømmen absorberes av luftvolumet.
•      Vi å ta i bruk mykstart og -stopp på pumpen. Hvis pumpen er utstyrt med en frekvensomformer, kan den ha mykstart- og -stoppalternativer. Fordi frekvensomformer er velegnet til å regulere pumpens ytelse, er dette en anbefalt fremgangsmåte for å unngå vannslag.

Slitasje fra sand og andre slipende stoffer

Over tid kan sand helt ødelegge en pumpe.

En dyp brønn som er konstruert riktig vil ikke produsere sand i betydelige mengder. Men i tilfeller der brønnen ikke er konstruert på riktig måte, vil den fortsette å produsere sand så lenge den er i bruk. Den eneste måten å unngå at sand kommer inn i pumpen på, er gjennom effektiv filtrering før pumpeinntaket.

Feil strømforsyning

Dårlig strømforsyning kan ødelegge en pumpes elektriske motor.
Dårlig strømforsyning oppstår vanligvis på grunn av følgende årsaker:
• Overspenning eller underspenning på maks. 10 %
• Faseubalanse med maks. 3% avvik mellom fasene
• Spenningstopper forårsaket av annet utstyr som starter eller stopper, eller ved bruk av frekvensomformer på under 800 V

Grundfos tilbyr en spesiell overbelastningsanordning som kan ta seg av disse problemene.

Høye temperaturer

Høye temperaturer kan oppstå når omgivelsestemperaturen er for høy eller kjølingen ikke er tilstrekkelig.

Vanligvis har elektromotorer en maksimal omgivelsestemperatur som er oppgitt på typeskiltet.

For å unngå overoppheting, må motoren ikke overstige denne maksimale omgivelsestemperaturen.

Høye temperaturer i nedsenkbare pumper

Nedsenkbare pumpemotorer blir avkjølt av vannet som pumpes. Hvis vannet ikke skiftes ut raskt, vil det sakte varmes opp og overskride den maksimalt tillatte temperaturen for motoren.

Overvåkning av høye temperaturer

Noen pumpemotorer leveres med innebygde temperatursensorer som kan stoppe motoren hvis den overstiger en forhåndsinnstilt temperatur.

Andre pumpemotorer krever en separat signalkabel for å overføre temperatursignalet til et overtemperaturvern.

Grundfos’ nedsenkbare motorer har innebygde temperatursensorer som sender et signal til et vern over bakken, uten ekstra kabling. Dette gjør installasjonen veldig enkel.

Generell overbelastning

En generell overbelastning av pumpen og motoren kan føre til at temperaturen i motoren øker. Økningen i temperatur kan til slutt ødelegge motoren.
Det er viktig å installere et godt overbelastningsvern, for eksempel MP204.
MP204-enheten kan beskytte pumpemotoren mot alle typer forstyrrelser som kan oppstå, inkludert overtemperatur.

Grundfos Ecademy
www.grundfos.com