Grunnleggende hydraulikk og pumpeytelse

13 - Grunnleggende hydraulikk og pumpeytelse

Dette emnet gir deg en innføring i grunnleggende hydraulikk. Det vil også hjelpe deg med å forstå og overvåke pumpens ytelse bedre.

Start kurs

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 5
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 18 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende

Kursoversikt

00:04:32

Grunleggende hydraulikk

Innføring i hydraulikk i vannpumpeanlegg og forholdet mellom gjennomstrømning, trykkhøyde og energi.

Forstå friksjonstap

Lær om årsakene og virkningene av friksjonstap.

Kavitasjon og dens virkning på pumper

Lær om årsakene til og virkningene av kavitasjon og hvordan du kan unngå det.

Beregning av pumpens virkningsgrad

Lær hvordan du overvåker og beregner pumpens ytelse ved å bruke de tre parameterne mengde, trykk og energiforbruk.

Innføring i årsaker til reduksjon i pumpeytelse

Identifiser årsakene som kan føre til reduksjon av pumpens ytelse.

Test kunnskapen din

Svar på noen få spørsmål for å teste det du har lært