Forstå friksjonstap

<
>

Forstå friksjonstap

Lær om årsakene og virkningene av friksjonstap.

Friksjonstap er trykket som går tapt på grunn av væsken som pumpes, som et resultat av kontakt mellom den bevegelige væsken og røret som den beveger seg i. Friksjonstap i rørsystemet er en viktig parameter som du må ta i betraktning når du arbeider med installasjon og drift av pumper.

Friksjonstap forekommer oftest i vannrør og andre deler av rørsystemet, som rørbøyer, T-koblinger og ventiler. Du kan bestemme totalt friksjonstap ved å beregne summen av friksjonstap fra alle komponentene i et irrigasjonsanlegg.

Friksjonstap er avhengig av væskehastighet.

Friksjonstap er også avhengig av rørets lengde og overflate. Alle rørprodusenter har egne tabeller over rørtap eller friksjonstap, og du kan vanligvis få friksjonstapsdata fra produsenten av utstyret. Produksjonene av rørbøyer, T-koblinger og andre komponenter kan også levere friksjonstapdata for komponentene.