Grunnleggende pumpeteori og pumpetyper

36 - Grunnleggende pumpeteori og pumpetyper

Har du behov for en oppfriskning av din kunnskap om hvordan pumpene fungerer og er klassifisert? Dette kurset gir svarene og presenterer de pumpetyper som Grundfos produserer.

Start kurs

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 5
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 15 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende

Kursoversikt

00:01:45

Om pumper og de to hovedpumpetypene

En kort generell gjennomgang av positive forskyvnings- og sentrifugalpumper.

Grundfos pumpetyper

Grundfos produserer 10 hovedpumpetyper. Utforsk dem her.

Hovedrotortyper

Gjenoppfrisk din kunnskap om rotoren, en av de viktigste komponentene.

Om pumpekurver

Denne korte artikkel kigger nærmere på pumpekurver.

Typer af sentrifugalpumper

Hva er en sentrifugalpumpe, og hvilke hovedvarianter findes der?

Test kunnskapen din

Svar på noen få spørsmål for å teste det du har lært